Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Діловий світ у новому тисячолітті вступив в нову фазу свого розвитку. Особливостями нової економіки є глобалізація, висока динамічність, безперервна і швидка мінливість, жорсткість конкуренції, скорочення життєвих циклів товарів, усезростаюча швидкість інформаційних потоків, швидке старіння ідей і технологій, складність економічних систем, вища роль знань і інтелектуального капіталу.

У сьогоднішній світовій економіці виробляється і обмінюється величезна кількість товарів і послуг. Товарні потоки між країнами зростають, світовий ринок стає все більш глобальним.

Сучасні люди в усьому світі інтенсивно споживають багато різноманітних товарів і послуг. Природний потенціал для їх виробництва не встигає відновлюватися. Таке споживання ресурсів виснажує світової природний капітал. Це призводить до загострення боротьби за ресурси в усьому світі.

Попит людства на ресурси планети більш ніж подвоївся за останні півстоліття в результаті збільшення чисельності населення і зростання індивідуального споживання. Ще в середині минулого сторіччя майже всі країни розпорядженні більш ніж достатнім потенціалом для задоволення власних потреб. До теперішнього часу становище змінилося - багато здатні задовольняти свої потреби, лише імпортуючи ресурси з інших держав.

Разом з тим в сучасному бізнесі головним стає вже не володіння ресурсами, а вільний доступ до них. Практично жодна країна світу і жодна компанія сьогодні не можуть ефективно діяти в економіці без взаємозв'язку з іншими країнами та їх компаніями.

Виникає необхідність формування нової моделі розвитку світової економіки та відповідного їй міжнародного менеджменту, яка могла б протистояти глобальній кризі.

Потрібно перехід всього світового господарства до сталого, не виснажувати розвитку, який дозволить скоротити витрати ресурсів, часу, енергії та зусиль на виробництво.

Таке сталий розвиток неможливо забезпечити в одній окремо взятій країні, для цього необхідні узгоджені зусилля всіх країн, системи угод, взаємна повага, тісна кооперація, формування міжнародної системи підтримки сталого розвитку.

Компаніям, які прийняли рішення про інтернаціоналізацію свого бізнесу, необхідно розуміти соціальну відповідальність своєї міжнародної діяльності і повною мірою усвідомлювати важливість свого внеску у вирішення завдань соціального розвитку суспільства. Вирішення цих завдань лежить на менеджменті компанії.

У результаті освоєння дисципліни "Міжнародний менеджмент" студент повинен:

знати

  • o теорію і практику міжнародного менеджменту;
  • o досвід управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в країні і за кордоном;
  • o основи міжнародного маркетингу;

вміти

  • o аналізувати ринкові можливості, структуру промислового ринку, вибирати цільові ринки;
  • o збирати і готувати інформацію для обгрунтування вибору іноземного партнера, способу і часу виходу на ринок;
  • o аналізувати і вибирати стратегії виходу на зовнішній ринок і конкурентні стратегії ціноутворення;
  • o обґрунтовувати доцільність своїх рішень щодо вибору стратегії ЗЕД в конкретних умовах виробництва;

володіти

  • o способами збору і прийомами аналізу інформації про стан справ контрагентів і основних конкурентів на світовому ринку;
  • o основами планування ЗЕД та методами контролю за її здійсненням.

Підручник містить чотири розділи, кожен з яких розкриває одну з основних складових дисципліни "Міжнародний менеджмент".

У розділі I підручника розглядаються основи міжнародного менеджменту. У главі 1 розкрито поняття міжнародного поділу праці, дана коротка історія розвитку міжнародної торгівлі і представлені її основні концепції, коротко торкнуться процес інтеграції країн у світове господарство і зародження світової ринкової системи, виділені основні особливості сучасного світового ринку.

У главі 2 даються поняття міжнародного менеджменту, його основні особливості в порівнянні з внутрішнім менеджментом. У ній визначено мету і завдання міжнародного менеджменту та виділені дні групи причин, які дозволяють компанії розширити діяльності до міжнародного рівня, а також названі етапи формування багатонаціональної компанії.

У розділі 3 показано, які основні типи інтернаціоналізації бізнесу можуть бути обрані компанією. Виділено стимули, які спонукають компанію до інтернаціоналізації. Такими стимулами служить придбання додаткових конкурентних переваг в таких областях, як маркетинг, виробництво, фінанси та управління. Також наведені деякі мотиви менеджменту при прийнятті позитивного рішення щодо інтернаціоналізації компанії.

У розділі II розкривається міжнародний бізнес з його основними напрямками, прийнятим в Росії, і даються характеристики кожного з цих напрямків.

У главі 4 розглянута зовнішньоекономічна діяльність, її види, розвиток, регулювання.

У главі 5 розкривається поняття й організація митної справи.

У главі 6 представлені міжнародні комерційні операції.

У главі 7 описується організація міжнародних перевезень.

У главі 8 розглянуто ринок пінних паперів, і в главі 9 основи біржової і аукціонної торгівлі па міжнародному ринку.

У розділі III дається розуміння основних складових процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства як основної ланки зовнішньоекономічного комплексу країни.

У главі 10 розглядається організація управління ЗЕД на підприємстві, особливу увагу приділено питанням вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища, галузевим дослідженням, планування та оцінки ЗЕД.

У главі 11 наводяться критерії вибору іноземного партнера і діяльність організації роботи з його вивчення.

У главі 12 розглянуто один з найважливіших питань міжнародного менеджменту - ціноутворення на світовому ринку.

У главі 13 вивчаються теоретичні питання практичної спрямованості, без яких неможливо здійснити міжнародний менеджмент: питання підготовки, оформлення, способи укладення, порядок підписання міжнародних торговельних угод, види та умови контрактів і їх виконання.

Вся міжнародна діяльність компанії пов'язана з високими ризиками. Міжнародний менеджмент вирішує проблему зниження ризиків, використовуючи страхування. У розділі IV підручника даються основи страхової діяльності підприємства.

У главі 14 розглянуті основи та особливості організації страхування ЗЕД.

У главі 15 - питання співстрахування та перестрахування.

Таким чином, даний підручник з міжнародного менеджмент} 'дає можливість вивчають зазначену дисципліну студентам отримати всебічне уявлення по всіх розділах дисципліни.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук