Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні методи аналізу біржової кон'юнктури

Для успішної торгівлі на біржі необхідно постійно здійснювати аналіз біржової кон'юнктури і вміти прогнозувати зміну цін на товари та цінні папери, що обертаються на біржі. Існує два основних способи аналізу біржової кон'юнктури: фундаментальний і технічний.

Фундаментальний аналіз - це метод передбачення майбутніх рухів котирувань цінних паперів і цін на товари на основі економічних, політичних та інших значущих чинників, що впливають на попит і пропозицію на товари або цінні папери.

Фундаментальний аналіз включає чотири основних блоків аналізу:

 • 1) загальний економічний аналіз;
 • 2) галузевий аналіз;
 • 3) аналіз фінансового становища емітента, якості управління;
 • 4) дослідження якості біржового активу. Нескомпенсованого збільшення пропозиції товарів

або цінних паперів призводить до зниження ціни, а нескомпенсованого підвищення попиту призводить до зростання ціни. Складність фундаментального аналізу полягає в складності здійснення точної оцінки економічних і фінансових показників.

Фундаментальний аналіз застосовується для дослідження фінансово-економічного стану підприємств. З його допомогою можна досягти двох цілей:

 • o здійснити відбір емітентів, акції яких можуть принести найбільший прибуток;
 • o визначити "справедливу" або, як ще кажуть, "внутрішню" вартість акцій.

В рамках фундаментального аналізу виробляється поглиблене вивчення інформації про поточний стан компанії та перспективи її розвитку, матеріалів, які компанія публікує про себе, бухгалтерських звітів про прибуток і збитки. Також враховується ряд макроекономічних показників, таких як інфляція, процентна ставка Центрального банку, рівень ділової активності. При цьому аналітик-фундаменталіст абстрагується від поведінки ринкових котирувань акцій, не беручи їх до уваги. Тому фундаментальний аналіз чудово доповнює технічний аналіз, що базується на вивченні динаміки ринкової ціни і обсягу торгів.

Фундаментальний аналіз включає широкий набір різних методів визначення інвестиційної привабливості галузей та емітентів. Їх можна розділити на дві великі групи за своїм функціональним призначенням. Перша група призначена для відбору акцій компаній, що характеризуються стійкими фінансово-економічними показниками і мають високий потенціал для подальшого розвитку. Інша група представлена методиками перебування "справедливою" вартості акції.

У фундаментальному аналізі широко використовується наступний набір макроекономічних показників, що впливають в середньостроковому періоді на кон'юнктуру ринку: валовий національний продукт, паритет купівельної спроможності, рівень процентних ставок, рівень безробіття та інфляції, стан платіжного балансу країни, різні зведені індекси (промисловий, ділового оптимізму). Крім того, існує ряд короткострокових факторів - форс-мажорні, політичні події, висловлювання глав держав. Однією з найважливіших завдань, що стоять перед учасником біржової торгівлі, є поділ всіх компаній-емітентів на дві групи; "фундаментально сильні" і "фундаментально слабкі". Класичний фундаментальний аналіз не дає точної відповіді на це питання. Кожен інвестор самостійно формує список найбільш важливих для нього критеріїв, грунтуючись на власних інвестиційних перевагах. У першу чергу потрібно з'ясувати, чим займається дана компанія і який вид діяльності приносить їй основний дохід. В ідеалі інвестор повинен добре розбиратися у всіх галузях, представлених на фондовому ринку. Якщо ж це не так, то найкраще зосередитися па роботі з паперами з найбільш зрозумілих видів бізнесу, уникаючи вкладень у ті галузі, щодо яких відсутнє чітке розуміння їх "внутрішньої кухні".

Технічний аналіз - це метод передбачення зміни ціни на біржовий товар, шляхом вивчення графіків, історичних змін на ринку. Ряд аналітиків па підставі вивчення зміни цін на біржі запропонували три постулати, які й були покладені в основу основних методів технічного аналізу:

 • 1) рух цін на ринку враховує всі можливі зміни. Згідно цій аксіомі вся інформація, що впливає на ціну товару, вже врахована в самій ціні і обсязі торгів і немає необхідності окремо вивчати залежність ціни від політичних, економічних та інших факторів. Досить зосередитися на вивченні динаміки ціни / об'єму і отримати інформацію про найбільш ймовірний розвиток ринку;
 • 2) моделі руху цін дійсно існують (відомі моделі дійсно повторюються на регулярній основі). Ціпи змінюються не просто випадковим чином, а слідують при цьому деяким трендам (тенденціям), тобто часові ряди цін можна розбити на інтервали, в яких переважають зміни цін у певних напрямках;
 • 3) історія повторюється (психологія людини не змінилася). Має сенс застосовувати графічні моделі (фігури) зміни цін, розроблені на основі аналізу історичних даних, оскільки зміни ціп відображають досить стійку психологію ринкової натовпу -на схожі ситуації учасники реагують схожим чином. Але повторюється і характер руху. Відомо, що ціна в багатьох випадках зростає відносно плавно, а падає скачками (це відбувається через закриття "коротких позицій").

Технічний аналіз - прогнозування змін цін в майбутньому на основі аналізу змін цін у минулому. У його основі лежить аналіз часових рядів цін - "чартів" (від англ. Chart). Крім цінових рядів, в технічному аналізі використовується інформація про обсяги торгів та інші статистичні дані. Найбільш часто методи технічного аналізу використовуються для аналізу цін, що змінюються вільно, наприклад, на біржах.

У технічному аналізі розроблено безліч різних інструментів і методів, але всі вони засновані на одному загальному припущенні - шляхом аналізу часових рядів за допомогою виділення трендів (на основі патернів і / або технічних індикаторів) можливе спрогнозувати поведінку цін у майбутньому.

Передумовами до виникнення технічного аналізу були спостереження змін цін па біржах па протягом століть. Найстаріший інструмент з арсеналу технічного аналізу - діаграми "японські свічки", розроблені японськими торговцями рисом в XVII-XVIII ст. У кінці XIX ст. американський журналіст Ч. Доу опублікував серію статей про ринки цінних паперів, які лягли в основу теорії Доу і послужили початком бурхливого розвитку методів технічного аналізу на початку XX ст. Розвиток комп'ютерних технологій у другій половині XX в. сприяло удосконаленню інструментів і методів аналізу, а також появи нових методів, що використовують можливості обчислювальної техніки.

Технічний аналіз не розглядає причини того, чому ціна змінює свій напрямок (наприклад, внаслідок низької прибутковості акцій, коливань цін на інші товари або зміни інших умов), але враховує лише той факт, що ціна вже рухається в певному напрямку.

З погляду аналітика, дохід може бути отриманий на будь-якому ринку, якщо правильно розпізнати тренд і відкрити позицію в напрямку тренда, а потім вчасно закрити торговельну позицію. Так, якщо ціна впала до нижньої межі, треба користуватися випадком і відкривати позицію на покупку, а якщо ціна виросла до верхньої межі і розгорнулася - відкривати позицію на продаж. Можливий також облік обсягів торгів.

Крім трендів, в технічному аналізі розглядаються і аналізуються так звані патерни - типові малюнки, "фігури", що формуються на графіках. Найбільш відомими є "Прапор", "Подвійна вершина", "Потрійна вершина". Різновидом потрійний вершини є постать "Голова і плечі", у якої перша і третя вершини нижче другої. Досить велика різноманітність різних трикутників.

До основних інструментів технічного аналізу відносяться:

 • o графік барів;
 • o графік "хрестиків та нуликів";
 • o японські свічки;
 • o осцилятори;
 • o показники середнього руху курсу (Moving Average - MA).

Висновки, отримані на підставі технічного аналізу, можуть розходитися з висновками, одержуваними від фундаментального аналізу. В основному фундаментальний аналіз грунтується на тому, що реальна вартість товару (цінного паперу, валютної пари) відрізняється від ринкової ціни - вона переоцінена або недооцінена. Якщо можна розрахувати "вірну" ціну, то можна припускати, що ринок "скоректується" до потрібного рівня (корекція може відбуватися вгору або вниз). Тому рекомендації фундаментального аналізу можуть суперечити рекомендаціям технічного аналізу.

Необхідно відзначити, що обидва методи не враховують можливого спотворення ринкової кон'юнктури користувачами інсайдерської інформації. Особливо це актуально і умовах відсутності закону про інсайдерів. Федеральний закон від 27 липня 2010 року № 224-ФЗ "Про протидію неправомірному використанню інсайдерської інформації та маніпулювання ринком та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації" і остаточно набуде чинності в 2013 р

В якості первинної інформації для технічного аналізу використовують наступні статистичні показники торгів:

 • o ціна, за якою відбуваються угоди;
 • o обсяг торгів і ліквідність інструментів;
 • o показники попиту та пропозиції.

На основі зазначених показників або обчислюють технічні індикатори, або шукають патерни. Торговельні рішення приймаються на основі поєднання первинної та обчислюваної інформації. Технічний аналіз (ТА) - це сукупність методів визначення відповідного моменту для купівлі або продажу будь-яких активів (найчастіше цінних паперів або валюти).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук