РЕГІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАЙБІЛЬШИХ ТНК

Аналізуючи дані табл. 5, можна помітити, що частка зарубіжних активів майже порівну розділена між найбільшими компаніями США , Великобританії , Франції, Німеччини та Японії. Проте роль закордонного сектора в транснаціональних системах цих компаній неоднакова, про що свідчать їх індекси транснациональности. Європейські компанії традиційно мають найвищий індекс транснациональности 70,5%: певна обмеженість внутрішнього ринку робить зарубіжний сегмент провіднимдля багатьох європейських ТНК, що підтримується не тільки великою кількістю зарубіжних філій, а й залученням більшої кількості країн в філіальну мережу. З одним застереженням - значна частина зарубіжного сектора європейських компаній розміщується власне в Європі, що свідчить про переважаючою регіональної спрямованості в їх діяльності. Індекси транснациональности американських і японських компаній істотно виросли за останнє десятиліття. Для американських компаній, що мають велику кількість закордонних філій, внутрішній ринок в силу його великої місткості продовжує грати істотне значення: для них середній ІТ менше аналогічного показника по світу - 56,9%. Для типової японської ТНК зарубіжний сегмент залишається «не таким, як традиційний», тому не дивлячись на те що більше половини філій японських компаній є закордонними, їх економічне значення не так велике.

За своєю економічною потужністю сучасні транснаціональні компанії можна порівняти з цілими країнами, більш того, деякі ТНК з економічних характеристик (темпами зростання, обсягом продажів, річний дохід) випереджають багато країн. Наприклад, за даними «Форчун» річний дохід американських компаній «ЕкксонМобіл» і «Уол-Март сторс» в 2012 р склав близько 450 млрд дол., Що можна порівняти з ВВП Малайзії, Швейцарії чи Бельгії. Правильніше проводити зіставлення країн і транснаціональних компаній, використовуючи показники ВВП і доданої вартості. У складеному ЮНКТАД комбінованому списку країн (за показником ВВП) і нефінансових транснаціональних компаній (за показником доданої вартості) з 100 позицій 29 відведені для ТНК. Додана вартість американської «Дженерал Моторз», наприклад, порівнянна з ВВП Пакистану або Перу, японської компанії «Тойота» - з ВВП Кувейту, німецької «Сіменс» - з ВВП України 14 .

Транснаціоналізація охоплює все більше суб'єктів світового господарства, зачіпаючи багато країн і регіони, які раніше не мали транснаціональних компаній. В останні роки ЮНКТАД публікує крім рейтингів 100 найбільших ТНК світу, які традиційно мають в якості країн походження головним чином розвинуті сграни, рейтинги найбільших ТНК країн, що розвиваються. Причому експерти ООН відзначають, що транснаціоналізація найбільших ТНК з країн, що розвиваються відбувається швидше, ніж у ТНК розвинених країн. У країнах, що розвиваються базується вже більше 30 тис. ТНК (512 тис. Зарубіжних філіа-

UNCTAD, World Investment Report 2002 p. 90.

Найбільші нефінансові ТНК з країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою за обсягом зарубіжних активів, 2011 р

Ранг

корпорація

Країна

базування

галузь

ІТ,%

1

«Хатчінсон Вампоа Лімітед»

Гонконг

(Китай)

диверсифікована

81,4

2

«Сітіком Труп»

Китай

диверсифікована

18,4

3

«Хон Хай Пресіжн Індастріз»

Тайвань

(Китай)

Елеетроніка і елекгрогехніка

90,7

4

«Вейл»

Бразилія

гірничодобувна

47,1

5

«Чайна Оушн Шиппінг Компані»

Китай

Транспорт, складське справу

49,6

6

«Пстронас-Пегроліам»

Малайзія

нафтова

35,1

7

«Семекс»

Мексика

гірничодобувна

79,5

8

«Америка Мовіль САБ»

Мексика

Телекомунікації

58,1

9

«ВимпелКом»

Росія

Телекомунікації

54,4

10

«Чайна Нейшнал Офшор Ойл»

Китай

нафтова

18,7

Складено за: World Investment Report 2013, Web table 29. www.unctad.org/wir

лов), 100 найбільших з них володіють активами вартістю майже 5 трлн дол. (38% вартості активів 100 найбільших ТНК), понад 1,3 трлн дол, доводиться на зарубіжні активи. Середній індекс транснаціональне ™ 100 найбільших ТНК країн, що розвиваються становить понад 54%, що відповідає рівню транснаціоналізації компаній розвинених країн в 2000 р

Особливе місце в процесі транснаціоналізації країн, що розвиваються займає Китай (табл. 7), де базується вже 11,5% всіх транснаціональних компаній світу, 40 з яких потрапляють до рейтингу 100 найбільших корпорацій з країн, що розвиваються, а 4 - до загального рейтингу 100 найбільших компаній, серед них: «Хатчінсон Вампоа Лімітед», що займає за обсягом зарубіжних активів 26-е місце, «Сітіком Труп» - 36-е місце, «Хон Хай Пресіжн Індастріз» - 40-е місце, «Чайна Оушн Шилінг Компані» - 74- е місце.

Чисельність ТНК, що базуються в Російській Федерації, в 2011 р досягла 116, а їх зарубіжних філій - 2139. За дан

Ранг

корпорація

галузь

Заруб, активи, млн дол.

ІТ,%

1

«ЛУКОЙЛ»

нафтова

29,2

45

2

«Газпром»

газова

21,8

26

3

«Євраз»

Металургія, гірничодобувна

8,2

62

4

«Мечел»

Металургія, гірничодобувна

6,3

33

5

«Совкомфлот»

Морські перевезення

5,8

79

6

«Система»

конгломерат

10

7

«Северсталь»

Металургія, гірничодобувна

30

8

«ОК РУСАЛ»

Кольорова металургія

4,6

36

9

«НЛМК»

Металургія, гірничодобувна

34

10

«Атом рс дметзолото»

Видобуток уранових руд

3,7

33

Примітка: Компанія «Вимпелком» не надала свої дані в зв'язку з реорганізацією і не потрапила в рейтинг найбільших ТНК Росії.

Складено за: Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of2011. www.imemo.ru

вим ЮНКТАДлелекоммунікаціонная компанія «ВимпелКом» є лідером за обсягом зарубіжних активів серед російських компаній, займаючи 93-е місце серед найбільших нефінансових компаній світу і 9-е - серед ТНК країн, що розвиваються (див. табл. 7). Крім неї, серед 100 ТНК з країн, що розвиваються ще 7 компаній з Росії: «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Євраз», «Северсталь», «Мечел», «Система» і «РУСАЛ» (табл. 8). Середній індекс транснациональности для російських компаній - 35-36% (д! Я китайських майже 55%), з високою часткою зарубіжних продажів - більше 60%, тоді як показники зарубіжних активів і зайнятих не такі великі - 14 і 15%, відповідно. Цікаво, що на відміну від зарубіжних ТНК індекс транснациональности російських компаній зростає незначно, а у деяких навіть знижується. Це пов'язано з тією значною роллю, яку відіграє для російських ТНК домашній ринок. Наприклад, індекс транснациональности компанії «ІНТЕР РАО ЄЕС» становить всього 10%, що відображає випереджаючі темпи розвитку компанії всередині країни в порівнянні із зарубіжною активністю [1] .

Стаючи транснаціональними в результаті розширення сфери діяльності на інші країни, компанії набувають ряд істотних переваг, серед яких нові можливості для отримання ресурсів розвитку. Долаючи обмеженість внутрішніх ринків країн базування, ТНК мають більше можливостей для отримання матеріальних, інформаційних і фінансових ресурсів, користуючись доступом до природних і людських ресурсів, а часто і до науково-технічному потенціалу приймаючих країн, що дозволяє їм отримати можливість контролювати внутрішню ефективність транснаціональної системи, регулюючи розміри виробничих потужностей до рівня найбільшого прибутку. Збільшується число ступенів свободи за рахунок широких можливостей вибору оптимальних географічних умов і пов'язаних з ними факторів виробництва, чого практично повністю позбавлені національні компанії.

В силу своєї транснаціональної структури ТНК можуть отримувати вигоду з міжнародних відмінностей у фазах економічного розвитку, рівні податків і митних зборів, ставки заробітної плати, продуктивності праці, технічних стандартах. Тому, стаючи, але суті, макроекономічним фактором розвитку приймаючих країн (розширення припливу капіталу і нових технологій, модернізація методів управління і маркетингу), ТНК часто критикуються за деякі негативні наслідки їх діяльності в приймаючих країнах: посилення диференціації в економіці, утримання низького рівня заробітної плати , витіснення місцевих товарів і компаній. Проте ослаблення приймаючих країн в більшості випадків не відповідає інтересам ТНК, навпаки, політична, економічна і соціальна стабільність в них більш сприятливі для досягнення цілей транснаціональної системи.

  • [1] Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 2011. www.imemo.ru
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >