Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ціноутворення на світовому ринку

Поняття та особливості світових цін

В умовах ринкової економіки ціноутворення в зовнішній торгівлі, так само як і на внутрішньому ринку, здійснюється під впливом конкретної ринкової ситуації. У принциповому плані саме поняття ціни подібно і для характеристики і внутрішнього і зовнішнього ринків.

Ціна в міжнародній торгівлі - це грошова сума, яку має намір одержати продавець, пропонуючи товар чи послугу, і яку готовий заплатити за даний товар чи послугу покупець. Збіг зазначених двох вимог залежить від багатьох умов, що одержали назву ціноутворюючих факторів. По характеру, рівню і сфері дії вони можуть бути поділені на п'ять основних груп (рис. 12.1).

 • 1. Загальноекономічні фактори, тобто діючі незалежно від виду продукції і конкретних умов її виробництва і реалізації. До них відносяться:
  • o економічний цикл;
  • o стан сукупного попиту та пропозиції;
  • o інфляція.

Основні ціноутворюючі фактори

Рис. 12.1. Основні ціноутворюючі фактори

 • 2. Конкретно економічні фактори, тобто обумовлені особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації. До них відносяться:
  • o витрати виробництва;
  • o прибуток;
  • o податки і збори;
  • o пропозиція і попит на цей товар чи послугу з урахуванням взаємозамінності;
  • o споживчі властивості товарів: якість, надійність, зовнішній вигляд, престижність.
 • 3. Специфічні чинники, тобто діючі тільки відносно деяких видів товарів і послуг:
  • o сезонність;
  • o експлуатаційні витрати;
  • o комплектність;
  • o гарантії та умови післяпродажного сервісу.
 • 4. Спеціальні фактори, тобто пов'язані з дією особливих механізмів і економічних інструментів:
  • o державне регулювання;
  • o валютний курс.
 • 5. Позаекономічні фактори, політичні, військові. Слід, однак, мати на увазі, що на міжнародному ринку процес ціноутворення має свої специфічні особливості.

Основними чинниками, які зумовлюють виникнення і розвиток міжнародної торгівлі є нерівний розподіл природних ресурсів між країнами; існування абсолютних переваг у виробництві різних товарів; виникнення відносних переваг кожної країни у виробництві тих чи інших товарів в результаті різних темпів науково-технічного прогресу і рівня розвитку окремих країн.

Виявлення абсолютних і відносних країнових переваг у виробництві тих чи інших товарів в даний час здійснюється на основі аналізу співвідношення пен на внутрішніх і зарубіжних ринках, оскільки ці співвідношення за інших рівних умов відповідають, на думку багатьох авторів, відмінностям у відносній ефективності виробництва товарів.

Ціна товару або послуги є однією з найважливіших складових контракту, в якому фіксуються всі умови домовленості між експортером і імпортером про вчинення зовнішньоторговельної угоди купівлі - продажу. Ціна в більшості випадків є вирішальним чинником, що визначає вибір покупця і саму можливість здійснення зовнішньоторговельної угоди. У зв'язку з цим ціна і цінова політика фірми-експортера є одними з найважливіших складових її стратегії розвитку, оскільки рівень цін безпосередньо впливає па ефективність комерційної та виробничо-господарської діяльності фірми-експортера.

Характерною особливістю зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах є наявність особливої системи цін - світових цін.

Для більшості товарів на внутрішніх ринках ціни формуються за принципом економічної цінності товару, тобто вартісної оцінки загальної економічної цінності товару, рівної для покупця тих властивостях товару, які відрізняють останній від кращої альтернативи. У цій ситуації основою рішення про ціни стає економічний виграш покупця, тобто та вигода, яку покупець може отримати в результаті покупки.

Враховуючи існуючі механізми впливу на потенційного покупця через телебачення, засоби масової інформації та Інтернет, можна з упевненістю сказати, що в цих умовах рішення покупця про купівлю того чи іншого товару (і відповідно про рівень цін) буде суб'єктивним, продиктованим виробником.

В основі ж світових цін лежать інтернаціональні витрати виробництва, які наближаються до середньосвітових витратам основних факторів виробництва (капіталу, праці, різних видів природних, кліматичних і матеріальних ресурсів) па створення даного виду товарів. Інтернаціональні витрати виробництва формуються під переважним впливом країн, які забезпечують основні поставки даного виду товару на світовий ринок. Крім того, в світовій ціні відбиваються сучасний науково-технічний рівень виробництва товару, його основні споживчі властивості, співвідношення попиту і пропозиції, ступінь дефіцитності, ступінь монополізації ринку, політична і військова ситуація в світі, а також коливання курсів валют провідних країн -світовий товаровиробників та експортерів.

Під світовою ціною слід розуміти грошовий вираз інтернаціональної вартості товару або послуги, тобто середньосвітових витрат на їх виробництво і реалізацію. На практиці як світові ціни приймаються ціни великих, систематичних і стійких експортних або імпортних угод, укладених у певних центрах світової торгівлі відомими фірмами-експортерами або імпортерами відповідних видів товарів.

Механізми ціноутворення і причинно-наслідкові зв'язки руху цін у світовій торгівлі реалізуються на світовому товарному ринку, під яким розуміється центр міжнародної торгівлі тим чи іншим товаром або групою товарів. Світовий ринок повинен відповідати наступним вимогам:

 • o торговельні операції повинні носити регулярний характер, а їх обсяги повинні складати значну частку загальносвітової торгівлі;
 • o експортні та імпортні операції проводяться окремо і платежі повинні здійснюватися у ВКВ, так як інші умови угод (компенсаційні, бартерні та ін.), а також інші умови платежів (кліринг, в замкнутій валюті та ін.) призводить до деформування нормальних світових цін;
 • o операції купівлі-продажу мають здійснюватися в умовах вільної ринкової конкуренції, без якого б то не було втручання держави.

За багатьма товарними групами можуть існувати кілька основних світових товарних ринків, у зв'язку з чим при пошуку рівня світової ціни вибирається один-два так званих базисних світових ринку, ціни на яких приймаються за основу при формуванні ціни пропозиції або контрактної ціни.

Так, для кольорових металів основним базисним ринком є Лондонська біржа металів, для торгівлі нафтою - Нью-Йоркська товарна і Лондонська товарна біржі, для торгівлі бавовною - Ліверпульська бавовняна біржа і т.д.

Базисний ринок повинен відповідати всім вимогам, обов'язковим для світового ринку.

При виборі базисного світового ринку по біржовим товарам перевагу слід віддавати провідним міжнародним товарним біржам: Лондонській біржі металів, Нью-йоркській товарній біржі та ін. При виборі базисного світового товарного ринку особливу увагу слід звертати на свободу формування цін і відсутність будь-якого адміністративного тиску на цей процес.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук