ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давньосхідна преднаука: Вавилон, Шумер, Стародавні Єгипет, Китай, Індія

  • 1) безпосередня включеність в практику (математика - це перш за все вимір і рахунок, астрономія - складання календарів і обслуговування релігійних культів, механіка - технічні удосконалення знарядь виробництва). Домінує установка на практичну користь, вигоду, а не на істину. Сьогодні до цього йде і практично прийшла західна наука;
  • 2) рецептурность знання, припис до діяльності (як виміряти, зробити); інструментальний характер знання. Тут немає оцінок на істинність з точки зору Аристотеля. Критерій - практика: храм побудований, піраміда стоїть, вода в колодязі є, міст надійний - значить, знання істинно. Для макропрактікі цього досить;
  • 3) емпіричний характер того, що відбувається: знання видобувається з досвіду, обґрунтовується досвідом;
  • 4) кастовість наукової спільноти; сакральність, священний характер знання і присвячених. Знанням володіють перш за все жерці, маги, мудреці, які не допускають до нього сторонніх.

Антична наука

Антична наука являє собою повну протилежність давньосхідної преднаука. Її ознаки:

  • 1) теоретичність (джерело наукового знання - розум, мислення);
  • 2) логічна доказовість;
  • 3) незалежність від практики;
  • 4) відкритість для обговорення та критики і демократизм. Наука служить істині, в цьому її цінність. Нікому більше наука служити не зобов'язана;
  • 5) неемпіричний характер (споглядальність, «чиста» істина). Звідси головний інструмент науки - спостереження (хоча сьогодні спостереження відноситься до емпіричного рівня науки - О. М.)

Зразкове втілення античної науки - «Начала» Евкліда, свого роду культ моделі античності. Істотним недоліком античної науки є уявлення, нібито все знання можна організувати як геометрію Евкліда, всю культуру (при цьому, щоправда, багато було взято зі Сходу, хоча щось і уточнили). Звідси (на цьому полі) - ідея раціоналізму, філософія, ідея про те, що ніби-то все можна пояснити раціонально, філософськи. Поза цим поля - міфологія, містерії, магія, релігія, мистецтво. Панує уявлення, ніби всім керує Логос, думка, дедукція. Тому настільки нищівним було потім падіння метафізики (як пошуку першопочатків). [1]

4) догматизм. Догмати церкві не беруться під сумнів, істини науки покликані лише підтверджувати їх.

Середньовічна держава було теократичною, тоталітарною. Наука була підпорядкована релігії. Наукові істини розуму мали більш низький гносеологічний статус, ніж істини інших сфер знання - релігії ( «істини віри»), релігійної герменевтики, алхімії, астрології і т.д., які були парадигмальний зразками середньовічної науки. Середньовічна «наука» за своєю евристиці і операційним характеристикам суперечила і преднаука, і античної науці.

  • [1] Середньовічна наука 1) теологізм. Наука і філософія практично не ставлять під сумнів наявність Бога і його всемогутньою волі, більш того, вони опіраютсяна це трансцендентне начало в своїй рефлексії; 2) безпосереднє обслуговування теологічних потребностей.Любое досягнення науки покликане служити інтересам религиии церкви, зміцненню їх соціального статусу; 3) схоластика (тип філософсько-богословської рефлексії, при якій наукова істина і релігійне одкровення не суперечать один одного, а виходять з одного джерела - Бога, а проте статус откровеніявише; вся істина міститься в двох джерелах - античному знання Біблії, з них істину і слід витягти за допомогою утонченнихспекулятівних роздумів і т.д.);
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >