Економічна теорія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ до курсу економічної теорії Предмет, методи, функції, принципи і закони економічної теорії Продуктивні сили і виробничі (економічні) відносини Відносини власності та форми власностіМікроекономіка Товарне виробництво. Товар і гроші Сутність і причини виникнення товарного виробництва Вартість, споживча вартість, закон вартості Гроші як розвинена форма товарно-грошових відносин Попит і пропозиція Попит. Закон попиту Пропозиція. Закон пропозиції Зміни в попиті Зміни в пропозиції Ринкова рівновага Ринкова ціна. Ринкова рівновага Механізм встановлення рівноваги Державне регулювання ринкових процесів за допомогою податків і субсидій Вплив держави на ринкові процеси за допомогою регулювання цін Еластичність попиту та пропозиції Загальне поняття еластичності Еластичність попиту за ціною Еластичність попиту по доходу. Перехресна еластичність Еластичність пропозиції Еластичність пропозиції з урахуванням фактору часу Практична значимість еластичності попиту та пропозиції Теорія споживчої поведінки Споживче поведінка Правило максимізації корисності Ефект доходу і ефект заміщення Бюджетні лінії Криві байдужості Ринок факторів виробництва Ринок праці Ринок землі Ринок капіталу Теорія виробництва Стадії руху суспільного продукту Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація Фірма в системі ринкових відносин Поняття фірми Визначення ринкової структури і ринкової влади Типи ринкових структур Варіанти рівноваги фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах Витрати виробництва Витрати виробництва, їх сутність і класифікація Витрати виробництва в короткостроковому періоді Витрати виробництва в довгостроковому періодіМакроекономіка Національна економіка Поняття національної економіки Мети національного економічного розвитку Основні макроекономічні показники Індекси цін Макроекономічна рівновага Сукупний попит і фактори, що його визначають Сукупна пропозиція та фактори, що його визначають Макроекономічна рівновага: модель АD-АS Проблеми економічного зростання Поняття економічного зростання і його вимір Фактори економічного зростання Показники економічного зростання Екстенсивний і інтенсивний економічний ріст Макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція Економічний цикл і його фази Форми безробіття та її природний рівень Інфляція Фінанси і фінансова система держави Фінансова система держави та її структура Сутність податків і податкової системи Дефіцит державного бюджету та причини його виникнення Гроші і кредит Гроші і грошова система Кредит і кредитна система Грошово-кредитна політика Проблеми перехідної економіки Загальний вміст перехідної економіки Напрями перетворень та формування ринкової системи Особливості перетворення власності в російській економіці Підприємництво Сутність і роль підприємництва Суб'єкти підприємництва Організаційні форми підприємництваСписок використаної літератури
 
Наст >