ІСТОРИЧНА ПЕРСОНОЛОГІЯ.

Творцем і суб'єктом всіх досягнень і процесів культури є людина. Історія культури - це не «лавка старовин», а історія життя людей, їх надій і тривог, радощів і прикрощів, вірувань і переконань. Без «людського фактора» історія культури млява. Вона ризикує перетворитися в схему, неминуче пов'язану зі спрощенням і навіть фальсифікацією, в якій зникає душа і дух культури. Саме тому таке велике значення в історичній культурології надається антропології в її філософському, соціальному, історичному, психологічному аспектах.

Розгляд людини у всьому різноманітті його переживань, почуттів, інтелектуального і емоційного напруження є важливим методологічним орієнтиром і принципом історичної культурології. Важливою категорією є поняття ментальності, бо воно виявляє особливості світосприйняття людей різних епох.

Ментальність - це та «підгрунтя», яка розкриває і допомагає зрозуміти тексти культури, семантику і символіку норм, знаків, пам'ятників.

Антропологічний підхід є методологічним принципом і підставою історичної персонологии. (Детальніше див. Розділ 4 «Історична персонологія: соціокультурний контекст».)

МЕТОДИ І ДЖЕРЕЛА ІСТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ.

<

/ B> Достовірність і надійність історико-культурологічних досліджень забезпечується використанням наукових методів. Не маючи можливості їх повного опису, обмежимося лише їх перерахуванням. Історичний метод визначає хронологічну послідовність викладу фактів і подій. Поряд з ним застосовуються і інші загальнонаукові методи: системний, діалектичний, структурно-функціональний, порівняльно-історичний, семіотичний, моделювання, біографічний, герменевтики і ряд інших.

Історична культурологія як наука ще тільки формується, але їй належить майбутнє. Вона об'єднає дослідницькі інтереси фахівців різних наук і напрямків.

Головне завдання культурології - зберегти у всьому багатстві історію світової та вітчизняної культур, сприяти бережного ставлення до культурної спадщини, розвитку національно-етнічної самосвідомості, сприяти взаєморозумінню між народами.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >