Дефіцит державного бюджету та причини його виникнення

Коли доходи державного бюджету перевищують його витрати, утворюється профіцит бюджету. Якщо ж складається зворотна ситуація, т. Е. Витрати держбюджету перевищують його доходи, то утворюється дефіцит. Які ж причини утворення дефіциту?

Якщо держава витрачає гроші, сподіваючись компенсувати їх за рахунок податкових надходжень, а величина їх виявляється нижче очікуваної, в країні утворюється бюджетний дефіцит, або державний борг. Дефіцит може виникнути і внаслідок неефективного керівництва національним господарством.

При утворенні дефіциту державного бюджету є кілька шляхів його покриття з найменшими втратами для економіки. Серед них виділяють наступні:

  • 1) скорочення видатків бюджету;
  • 2) збільшення податкового тягаря;
  • 3) перетворення дефіциту бюджету в державний борг;
  • 4) виплату державного боргу за рахунок збільшення пропозиції грошей на основі емісії.

Перший шлях передбачає зменшення дотацій, скорочення соціальних програм. Це може призвести до посилення спаду в економіці, спровокувати соціальну напруженість, що в підсумку може призвести до зниження сукупного попиту і, як наслідок, до зниження стимулів виробництва.

У разі збільшення податкового тягаря знизяться інвестиції і споживання, що в свою чергу знизить можливості зростання ВНП.

Перетворення дефіциту бюджету в державний борг може відбутися за рахунок:

  • o звернення держави за кредитом до національних банків. Це може призвести до збільшення попиту на гроші і, як наслідок, до зростання процентних ставок. Підприємці, які взяли більш дорогий кредит, спробують його компенсувати за рахунок збільшення відпускних цін. Крім того, дорогий кредит пригнічує інвестиції, оскільки для багатьох він стає недоступним. Тому в довгостроковому періоді бюджетний дефіцит призведе до інфляції та падіння темпів зростання ВНП;
  • o перетворення кредиту в зовнішній борг при отриманні його від іноземних громадян. Якщо звернення до зовнішнього боргу відбувається після закінчення терміну кредиту, це може привести до витоку національного доходу за кордон, оскільки кредит необхідно повертати і виплачувати по ньому відсотки;
  • o випуску державних цінних паперів - облігацій, які представляють зобов'язання держави виплатити суму запозичень грошей у населення з відсотками. Ринок державних зобов'язань, за рахунок якого уряд здійснює закупівлі, відводить вільні гроші з банків. Це зменшує банківські кредитні ресурси і веде до подорожчання кредиту і, як наслідок, до скорочення можливостей інвестування.

У разі виплати державного боргу за рахунок збільшення пропозиції грошей на основі їх емісії відбудеться різке збільшення рівня цін (інфляції). Ця сама крайня міра, до якої держава вдається при неможливості або невмінні використовувати інші джерела. По суті це спосіб відмови від частини будинку, оскільки його виплата відбувається знеціненими грошима. Державний борг, крім негативних економічних наслідків, має також і соціальні наслідки. Це, перш за все посилення диференціації населення, яка відбувається внаслідок виплати боргу за рахунок податків. Доходи населення зменшуються на величину виплачених податків. Ці кошти опиняються в руках вузького кола людей, що раніше купили цінні папери. У цьому випадку розрив у добробуті між різними верствами населення збільшується.

Існує ряд заходів з управління державним боргом. До їх числа можна віднести:

  • o ефективне використання коштів запозичення, що припускає спрямування коштів у проекти, які за відведений термін дозволять отримати величину доходу, не тільки значно перевищує суму боргу, але й виплати по ньому відсотків;
  • o пошук коштів для виплати боргу. Цей захід передбачає відмову від боргу або його частини, використання нових запозичень для виплати колишніх боргів, пролонгування боргу, конверсію боргу, продаж безнадійних боргів. У даній ситуації можливі негативні наслідки. По-перше, відмова від боргу підриває репутацію держави. По-друге, пролонгування кредиту призведе до збільшення суми відсотка, оскільки відсоток виплачується за сумою позики і невиплаченого відсотка. Збільшення внутрішнього боргу веде до витрачання резервів банків і залучення заощаджень населення. У цьому випадку відбувається зниження купівельної спроможності національної валюти і розкручується інфляція;
  • o нейтралізація негативних наслідків державного боргу. Цей захід передбачає проведення роботи по балансуванню бюджету.

Таким чином, держава, обтяжене зовнішнім і внутрішнім боргами, вимагає грамотної, ефективної стратегії і вмілого використання кредитних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >