Фінанси

Сутність і функції фінансів Сутність і етапи розвитку фінансів в Росії Функції фінансівРозподільна функція фінансів Фінансова система Формування фінансової системи Бюджет держави Зарубіжний досвід бюджетного фінансування Позабюджетні фонди Організація, функції і види страхуванняМайнове страхуванняОсобисте страхування Соціальне страхуванняСтрахування відповідальностіСтрахування підприємницьких та фінансових ризиків Фінансовий ринок як частина фінансової системи Бюджетний устрій і бюджетний процес Принципи бюджетного устрою Етапи бюджетного процесуПерший етап - складання проекту бюджетуДругий етап - розгляд та затвердження проекту бюджетуТретій етап - виконання бюджету протягом бюджетного рокуЧетвертий етап - складання звітності про виконання бюджету, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності Оподаткування Соціально-економічна сутність податківПринцип рівностіПринцип справедливостіПринцип зручності стягнення податкуПринцип економічності справляння податків Система оподаткування в Російській ФедераціїФедеральні податкиМісцеві податки Податок на додану вартість Акцизи Податок на прибуток організацій Податок на майно організацій Інші податки Спеціальні податкові режими для суб'єктів малого підприємництваСпрощена система оподаткування і умови її застосуванняСистема оподаткування єдиним податком па поставлений дохід Управління державним боргом Сутність і значення державного боргу Принципи організації та форми державного кредиту Механізм управління державним боргом Фінансові ринки Сутність і функції фінансових ринків Види і класифікація фінансових ринків Інвестиційна політика Принципи здійснення інвестиційної діяльності Джерела фінансування капітальних вкладень Фінанси підприємств Сутність і функції фінансів підприємства Фінансові відносини підприємств Грошові фонди підприємств Управління потоками грошових коштів Прибуток в діяльності організацій Прибуток і рентабельність в умовах підприємництва Фактори, що впливають на величину прибутку Склад валового прибутку організації Планування (прогнозування) прибутку Розподіл прибутку в сучасних економічних умовах Чистий прибуток підприємства Управління оборотним капіталом організацій Економічна сутність оборотного капіталу організацій Організація оборотних коштів підприємств Визначення потреби підприємства в оборотних коштах Джерела формування оборотних коштів Ефективність використання оборотних коштів Фінансовий аналіз і фінансова стратегія підприємства Фінансовий аналіз на підприємствіКритеріальні об'єкти фінансового аналізуБазові об'єкти фінансового аналізуПроведення фінансового аналізу табличним способом Фінансова стратегія підприємства Фінансовий аспект складання бізнес-плану Поняття бізнес-плану, сфера його застосування та умови розробки Фінансова частина бізнес-плану підприємства Особливості фінансів акціонерного товариства Принципи створення та діяльності акціонерного товариства, роль фінансів Капітал, прибуток і фонди акціонерного товаристваОплата акцій та інших цінних паперів Цінні папери акціонерного товаристваВиди акційВартість акцій Реєстр акціонерів акціонерного товариства Фінансові питання реорганізації та ліквідації акціонерного товариства
 
Наст >