КОМФОРТНЕ МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати

загальне поняття комфортного міського середовища; основи взаємозв'язку комфортного міського середовища і розвитку людського капіталу;

поняття сталого розвитку стосовно до сучасного міста; вміти

виявляти і коментувати основні критерії та чинники формування комфортного міського середовища;

обґрунтовувати ключові фактори, що забезпечують привабливість громадських міських просторів для задоволення різних потреб людини;

аналізувати розвиток сучасного міста з позиції сталого розвитку; володіти

навичками оцінки критеріїв рівня комфортності міського середовища;

навичками оцінки економічних, соціальних і екологічних критеріїв сталого міського розвитку;

навичками критичного аналізу стратегій розвитку міст і регіонів в частині положень, спрямованих на формування комфортного міського середовища та дотримання принципів сталого розвитку.

Формування комфортного міського середовища

Функціонально містобудівна діяльність переслідує дві мети: ефективне використання міських земель і забезпечення міст об'єктами інфраструктури. Їх досягнення повинно забезпечувати підвищення якості життя населення, найважливішим показником якого є комфортна міське середовище. Ця мета повністю орієнтована на задоволення потреб людини, тобто по своїй суті є економічною. В одному з оглядів наукових джерел, присвячених елементів комфортного середовища, зазначається:

Громадські простору міста завжди розглядалися як відображення соціального статусу спільнот. Більш того, самі по собі вони здатні знижувати соціальну напруженість і мають істотний вплив на якість життя людей ...

У XX столітті зв'язок комфорту і містобудівного проектування стає цікавим напрямком досліджень ... в силу того, що проектування, орієнтоване на комфорт, визначає якість життя ... [1] (переклад наш. - М.К.).

У традиційному уявленні комфорт - це набір зручностей, затишок, певний стан людини, при якому він відчуває стан задоволення. З економічної точки зору, комфортом можна визнати стан рівноваги, при якому потреби та ресурси, наявні в розпорядженні людини, збалансовані. Представники різних наук зверталися до дослідження поняття «комфорт» і приходили до висновків про всеосяжний характер і багатогранності даної категорії, визнаючи різноманітність типів комфорту і нескінченність різновидів стану людини, при яких умови його існування можна визнати комфортними.

  • [1] Ghasemi Z., Esfahani МЛ., Bisadi М. Promotion of Urban Environmentby Consideration of Human Thermal & Wind Comfort: A Literature Review // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 201. P. 398.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >