Майнове страхування

Об'єктами страхування при майновому страхуванні є різні матеріальні цінності, перелік яких дуже різноманітний. Майнове страхування підрозділяється на обов'язкове і добровільне.

Все майно може бути застраховане в добровільному порядку. Таким чином страхують основні й оборотні фонди підприємств, організацій та інших юридичних осіб, сільськогосподарські культури, вантажі, суду, авіаційну і космічну техніку, транспортні засоби, тварин, твори мистецтва, антикваріат, приватне рухоме і нерухоме майно громадян, у 2011 р став розвиватися такий вид страхування, як страхування від вогню. Основою майнового страхування служать: визначення вартості застрахованого майна, розрахунок страхового тарифу, визначення факту і причин загибелі або пошкодження майна, розрахунок і виплата страхового відшкодування.

Майнове страхування - найбільш старий вид страхування. Майно може бути застраховане на випадок повної загибелі або часткового пошкодження при пожежі, повені, аварії, вибухи та інших обставин.

На страховому ринку Росії страхові премії з добровільного страхування майна, раніше показували позитивну динаміку, в період світової фінансової кризи 2007-2008 рр. різко зменшили темпи зростання. З II півріччя 2010 р ринок страхування майна почав відновлюватися.

Майнове страхування поки не охоплює всіх потенційних страхувальників, але для нього характерна велика динамічність розвитку, особливо в страхуванні внутрішніх вантажних перевезень.

Є об'єктивна необхідність і можливість розвитку нетрадиційного для російського ринку страхування від будь-якого збитку, що наноситься транспортному засобу. Умови ринкової економіки відкривають нові можливості розвитку страхування майна громадян, приватних, акціонерних та державних підприємств.

Для подальшого розвитку майнового страхування слід вирішити ряд проблем, домогтися включення в структуру витрат підприємств страхових внесків, індексації страхових сум та відшкодувань на умовах інфляції, надання державою пільг по оподаткуванню при страхуванні суспільно значущих виробництв. Потрібно більш гнучкий механізм тарифної політики, удосконалення управління ризиками.

Особисте страхування

Основу даної галузі складає добровільне страхування життя, види якого передбачають виплату страхової суми страхувальникам або іншим особам у зв'язку з дожиття до обумовленого терміну чи подій або до пенсійного віку з наступною довічної виплатою щомісячної пенсії; з настанням смерті застрахованої особи; з різними каліцтвами від нещасного випадку, що стався в період страхування.

Існує накопичувальне страхування життя, має ощадну функцію. До його різновидам відносяться: змішане страхування, страхування дітей, страхування до одруження та ін.

Обов'язкове особисте страхування в Російській Федерації представлено двома групами:

  • 1) страхування військовослужбовців і прирівняних до них в обов'язковому державним страхуванні осіб, співробітників Федеральної податкової служби, органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин;
  • 2) страхування пасажирів (туристів, екскурсантів).

Сегмент добровільного особистого страхування включає добровільне медичне страхування (ДМС) і страхування від нещасних випадків (НС). Зниження темпів приросту сукупної страхової премії з даних видів страхування довелося в основному на IV квартал 2008 р - II квартал 2009 р і не було таким значним, як у секторі добровільного майнового страхування. За підсумками I півріччя 2010 р премії в даному сегменті зросли на 13,3% (73540000000 руб.), Виплати - на 2,4% (32510000000 руб.).

Страхування життя несе величезне соціальне навантаження в суспільстві. Аналізуючи стан страхового ринку по галузях, можна прогнозувати в найближчому майбутньому в міру стабілізації економіки подальше значне розвиток страхування життя. Слід врахувати, що безперечними лідерами страхування життя є найбільші страхові компанії, оскільки для цієї діяльності потрібно агентська мережа, зміст якої під силу тільки великим компаніям. Однак страховики змушені пропонувати все нові продукти страхування (в рамках законодавчо обумовлених видів страхування). Можливість розширення продуктів страхування дозволяє страхової компанії отримувати бонуси випередження в порівнянні зі своїми конкурентами.

Страхування від нещасних випадків за рахунок коштів підприємства є однією з форм соціального захисту інтересів громадян. Для розвитку цього виду страхування потрібні відповідні державні пільги при оподаткуванні.

В даний час виникла необхідність розвитку нових напрямків особистого страхування, що враховують ризики, пов'язані з розвитком ринкових відносин. До таких ризиків відносяться:

  • o зупинка виробництва або скорочення його обсягу;
  • o втрата роботи;
  • o банкрутство підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >