СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПОХОДЖЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЮ ЖИТТЯ

Загальні принципи сучасної біології

Біологія- наука про походження і розвиток живого, його будову, формах організації і способах активності. Сучасна біологія являє собою динамічний знання, мінливий буквально на очах. Лавиноподібне накопичення нових експериментальних даних часом випереджає можливості його теоретичної інтерпретації і пояснення. Стрімко зростає число міждисциплінарних досліджень на стику біології та хімії, біології та фізики, біології та антропології і т.п. Це в свою чергу вимагає використання методів і засобів, які раніше були зовсім далекі біології. Налічується вже більш 50 павук всередині комплексу біологічного знання, серед них: ботаніка і зоологія, генетика і молекулярна біологія, анатомія і морфологія, цитологія та біогео- ценологія, біофізика та біохімія, палеонтологія та ембріологія, еволюційна біологія і екологія і т.п. Таке різноманіття наукових дисциплін пояснюється складністю об'єкта дослідження - живої матерії.

Біологія виникла і довгий час розвивалася як описова наука, яка здійснювала аналіз і класифікацію величезного емпіричного матеріалу (2.5). Перед сучасною біологією і раніше стоїть завдання класифікації всього різноманіття живих організмів. Вважається, що до сих пір описано тільки дві третини існуючих видів, а це 1,2 млн тварин, 500 тис. Рослин, сотні тисяч грибів, близько 3 тис. Бактерій і т.п. Проте в сучасній біології відбулися істотні методологічні зміни. У XX ст. біологічне знання набуло пояснювальний характер. Сучасна біологія використовує генетичний і системно-структурний підходи. В рамках першого розглядаються питання походження і еволюції живої матерії, причини, механізми та особливості біогенезу. В рамках другого вивчаються різні рівні організації живого, принципи їх функціонування, особливості взаємозв'язків і т.д.

Особливістю сучасного етапу розвитку біологічного знання є його тісний зв'язок нс тільки з іншими науками природно-наукового комплексу, а й з гуманітарних та соціальних пізнанням. Ціннісна складова біологічного знання в міру розвитку цієї наукової дисципліни тільки збільшується. Успіхи біофізики та біохімії, молекулярної біології і генетики дозволяють говорити про прорив в наших знаннях про сутність живого. Однак, все ближче підходячи до розгадки таємниці життя, людство стикається з безліччю світоглядних проблем, вирішення яких необхідне, в тому числі і з метою самозбереження і виживання. У зв'язку з цим деякі дані сучасної біології вимагають філософського осмислення та інтерпретації. Разом з тим біологія виявляється тісно пов'язаної з практичними потребами, більш того, величезна кількість теоретичних проблем виникає саме для вирішення конкретних практичних завдань: медичних, екологічних, економічних, політичних і т.п. Вага ці зміни свідчать: в середині XX в. в біології відбулася наукова революція, за масштабами можна порівняти з революцією у фізиці і астрономії.

Сучасна біологія стверджує єдність живої матерії на всіх рівнях, представляючи світ живого як величезну систему систем, в якій кожен компонент має власні специфічні властивості і з'єднується з іншими особливим типом зв'язків. Розвиток знань призводить до поступової трансформації уявлень про сутність життя, єдності космічної та біологічної еволюції, взаємодії біологічного і соціального в людині і т.п. Нові біологічні дані змінюють ту картину світу, яка протягом тривалого часу формувалася фізикою. Відкриття в біології визначають дальнейшсс розвиток всього природознавства. Саме тому сучасна наукова картина світу неможлива без біологічних знань. Більш того, біологія стає гем підставою, на якому формуються нові світоглядні принципи, що визначають саморозуміння людини XXI ст. (7.3).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >