ОБРАЗ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Людина як предмет природознавства

Людина - предмет вивчення як наук про природу (природознавства), так і наук про дух (гуманітарного і соціального пізнання). Між природним і гуманітарним знанням ведеться безперервний діалог з проблеми людини, обмін інформацією, теоретичними моделями, методами і т.п.

Центральне місце в комплексі природничо-наукових дисциплін про людину займає антропологія, основний предмет її вивчення - антропосоціогенезу, тобто походження людини і суспільства (6.2, 6.3). Для вирішення власних завдань антропологія залучає дані ембріології, приматології, геології та археології, етнографії, лінгвістики та ін.

Співвідношення біологічного, психологічного та соціального в людині, а також біологічні основи соціальної діяльності розглядаються соціобіології і етологією (6.8).

Вивчення психіки людини, співвідношення свідомого і несвідомого, особливостей психічного функціонування і т.п. - область психології, всередині якої існує безліч самостійних напрямків і шкіл (6.4, 6.5).

Проблема співвідношення свідомості і мозку, яка також виступає однією з тем природно-наукового вивчення людини, знаходиться на стику психології, нейрофізіології і філософії (7.7).

Людина як частина живої природи, характер його взаємодій з біосферою - предмет розгляду екології та близьких до неї дисциплін (5.8).

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що проблема людини має міждисциплінарний характер, а сучасний природно-науковий погляд на людину є комплексним і багатоаспектне знання, що отримується в рамках різних дисциплін. Цілісний погляд на людину, його сутність і природу неможливий також без залучення даних гуманітарного та соціального пізнання і філософії.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >