Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність використання оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.

Під оборотністю оборотних коштів розуміється тривалість одного операційного циклу з моменту перетворення оборотних коштів у грошовій формі у виробничі запаси і до виходу готової продукції та її продажу. Кругообіг коштів завершується зарахуванням виторгу на рахунок. Оборотність поточних активів є одним з основних факторів, що визначають прибутковість і розвиток підприємства.

Оборотність оборотних коштів неоднакова на підприємствах як однієї, так і різних галузей економіки, що залежить від організації виробництва і продажів продукції, розміщення оборотних коштів та інших факторів. Так, у важкому машинобудуванні з тривалим виробничим циклом час обороту коштів найбільше; швидше обертаються оборотні кошти в харчовій і видобувних галузях промисловості.

Оборотність оборотних коштів характеризується рядом взаємозалежних показників: тривалістю одного обороту в днях; кількістю оборотів за певний період - рік, півріччя, квартал (коефіцієнт оборотності); сумою зайнятих на підприємстві оборотних коштів на одиницю продукції (коефіцієнт завантаження).

Тривалість одного обороту оборотних коштів у днях (О) обчислюється за формулою

де С - залишки оборотних коштів (середні чи на визначену дату); Т - обсяг товарної продукції; Д - число днів у розглянутому періоді.

Зменшення тривалості одного обороту свідчить про поліпшення використання оборотних коштів.

Кількість оборотів за певний період, або коефіцієнт оборотності оборотних коштів (К "), обчислюється за формулою

Чим вище коефіцієнт оборотності, тим краще використовуються оборотні кошти.

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (К3), зворотний коефіцієнту оборотності, визначається за формулою

Крім зазначених показників також може бути використаний показник віддачі оборотних коштів, який визначається відношенням прибутку від реалізації продукції підприємства до залишків оборотних коштів.

Показники оборотності оборотних коштів можуть обчислюватися по всіх оборотних коштах, які беруть участь в обороті, і по їх окремих елементах. Від часу оборотності таких елементів поточних активів, як запаси, дебіторська і кредиторська заборгованості, залежить грошовий цикл. Він збільшується, якщо періоди оборотності запасів і дебіторської заборгованості зростають, і зменшується, коли компанія може відстрочити платежі, що подовжує період оборотності кредиторської заборгованості. Подовження грошового циклу є для компанії попередженням про можливі проблеми з рухом запасів або поверненням дебіторської заборгованості. Ці проблеми можуть бути частково вирішені збільшенням часу оборотності кредиторської заборгованості. Таким чином, чим коротше грошовий цикл, тим менше коштів потрібно компанії для фінансування запасів і дебіторської заборгованості, тим вище в результаті загальна оборотність.

Зміна оборотності коштів виявляється шляхом зіставлення фактичних показників з плановими показниками чи попереднього періоду. У результаті порівняння показників оборотності оборотних коштів виявляється її прискорення або уповільнення.

При прискоренні оборотності оборотних коштів з обороту вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх утворення, при уповільненні - в оборот утягуються додаткові кошти.

Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу продажів за аналізований період.

Відносне вивільнення оборотних коштів має місце в тих випадках, коли прискорення їхньої оборотності відбувається одночасно зі зростанням виробництва, причому темп зростання обсягу виробництва випереджає темп зростання залишків оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні - роблять вплив поза залежністю від інтересів підприємства - і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати. До зовнішніх факторів можна віднести такі, як загальноекономічна ситуація, податкове законодавство, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь у програмах, що фінансуються з бюджету. Ці та інші фактори визначають рамки, в яких підприємство може маніпулювати внутрішніми факторами раціонального руху оборотних коштів.

Криза продажів виробленої продукції і неплатежі приводять до уповільнення обороту оборотних коштів. Отже, необхідні диверсифікація виробництва, маркетингові дослідження, що забезпечують випуск продукції, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або значно скорочуючи випуск продукції, що не користується поточним попитом. У цьому випадку крім прискорення оборотності запобігається ріст дебіторської заборгованості в активах підприємства.

Політика управління дебіторською заборгованістю визначається багатьма факторами: ступенем насиченості ринку даною продукцією, місткістю ринку, системою розрахунків і т.д. Зі збільшенням сум дебіторської заборгованості зростає потреба у фінансових ресурсах. Значною мірою управління дебіторською заборгованістю спирається на стратегічні рішення в галузі кредитної політики, тобто продажів продукції (робіт, послуг) з відстрочкою платежу. Кредитна політика передбачає можливість надання знижок, які вигідні як покупцю, так і продавцю. Покупець знижує витрати на купівлю товарів, а продавець отримує вигоду від прискорення оборотності дебіторської заборгованості, що представляє собою, по суті, іммобілізацію грошових коштів.

При існуючих темпах інфляції отриманий підприємством прибуток доцільно спрямовувати насамперед на поповнення оборотних коштів. Темпи інфляційного знецінення оборотних коштів приводять до заниження собівартості і перетоку їх у оподатковуваний прибуток, де відбувається розпилення оборотних коштів на податки і невиробничі витрати.

Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів криються безпосередньо в самій компанії. У сфері виробництва це відноситься, насамперед, до виробничих запасів. Будучи однієї зі складових частин оборотних коштів, вони відіграють важливу роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва. У той же час виробничі запаси представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не бере участі в виробничому процесі. Раціональна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання, ліквідації наднормативних запасів матеріалів, удосконалення планування, грамотному оформленню договірних умов поставок і забезпечення їх виконання, правильному вибору постачальників, оптимізації доставки вантажів. Важлива роль належить ефективній організації складського господарства.

Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається шляхом удосконалювання організації виробництва, поліпшення застосовуваних техніки і технології, вдосконалення структури капіталу, економії за всіма статтями запасів.

Перебування оборотних коштів у сфері обігу не сприяє створенню нового продукту. Зайве відволікання їх у сферу обігу - негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у цю сферу є раціональна організація продажів готової продукції, надання послуг, виконання робіт, застосування оптимальних систем розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни, оперативний контроль стану дебіторської заборгованості.

Прискорення обороту поточних активів дозволяє вивільнити значні суми і, таким чином, збільшувати обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб організації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук