ТЕСТ №2

 • 1. Що означає поняття «стереоскопичность»?
 • а) облік консультантом думки всіх сторін, при вирішенні проблеми; +
 • б) стереотипні уявлення клієнтів, щодо консультанта;
 • в) розмежування особистих і професійних відносин, які складаються в ході процесу консультації;
 • г) ригідність клієнта.
 • 2. Що входить в ритуал консультування?
 • а) первинна постановка проблеми;
 • б) імідж; +
 • в) дистанція; +
 • г) встановлення контакту.
 • 3. Хто ввів поняття «емоційне згоряння»?
 • а) Столін;
 • б) Фрейденбергер; + В) Вінерон;
 • г) Абрамова.
 • 4. Позиція, при якій в ситуації консультування має місце маніпулювання з боку консультанта?
 • а) на рівних;
 • б) знизу;
 • в) зверху; +
 • г) всі відповіді невірні.
 • 5. В ході консультування консультантом була допущена дуже груба помилка, пов'язана зі схильністю консультанта робити передчасні висновки. До якого типу помилок вона відноситься?
 • а) невірний висновок психолога про суть проблеми; +
 • б) неправильне виконання клієнтом отриманих рекомендацій;
 • в) неправильні рекомендації;
 • г) неадекватна формулювання проблеми.
 • 6. Які риси характерні для побутового консультування?
 • а) висока відповідальність за свої слова і дії;
 • б) реалізується емпіричний досвід; +
 • в) позиція консультанта - один; +
 • г) конфіденційність.
 • 7. Який вид захисних особистісних установок називають «удавання»?
 • а) угодовство;
 • б) тенденція давати соціально бажану відповідь;
 • в) замовчування негативних і посилення позитивних рис; +
 • г) орієнтація на соціально схвалювані відповіді.
 • 8. До якого виду рефлексивних відповідей можна віднести фразу: «В цьому полягає проблема?»
 • а) пояснення;
 • б) перефразування;
 • в) відображення почуттів;
 • г) підсумовування.
 • 9. Яким чином в процесі консультування пов'язані самопрі- нятие і прийняття іншої людини?
 • а) вирішивши свої проблеми і не відволікаючись більше на них, психолог може прийняти проблеми іншого і допомогти в їх вирішенні;
 • б) якщо психолог може надати собі право бути самим собою, він може зробити це і по відношенню до іншого; +
 • в) в процесі консультування самопринятие психолога ніяк не впливає на прийняття іншої людини;
 • г) психолог делегує клієнту відповідальність за рішення про блеми.
 • 10. Які фактори впливають на появу емоційного син Дром?
 • а) рольові; +
 • б) спадкові;
 • в) особистісні; +
 • г) ситуаційні.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >