ОБЛІК СИТУАЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ

Отже, для ефективного професійного поведінки психолога в усьому розмаїтті консультативних ситуацій, в тому числі і кризових, потрібно синтез різнорідних знань і вміння їх вибирати в залежності від специфіки конкретних умов. Саме таким чином відбувається становлення ситуаційної моделі. Ситуаційні моделі представляють собою інтегровані ментальні репрезентації описуваної ситуації. Часто ситуації описуються за допомогою мови. Сприймаючи і осмислюючи такі описи, люди з'єднують отриману інформацію з уже наявними знаннями, що призводить до створення моделі ситуації.

Найголовніші теоретичні та прикладні напрямки ситуаційного підходу визначені К. Левіним. Він сформулював теоретичне положення про те, що поведінка є функцією особистості і ситуації ( «життєвого простору», що включає в себе як самого індивіда, так і існуюче в його психіці уявлення про навколишнє середовище). Предметом особливого інтересу К. Левіна була здатність ситуаційних чинників і соціальних маніпуляцій впливати на поведінку, яке традиційно прийнято вважати відображенням особистісних диспозицій і переваг. Основна теза ситуаціонізму: соціальний контекст пробуджує до життя потужні сили, що стимулюють або обмежують поведінку.

Ситуація, яка сприймається людиною, по-своєму, єдина. Для організації своїх вражень він використовує різного роду правила, категорії, класи і поняття, які він вкладає у вигляді специфічних кодів у вплив навколишнього світу і в поведінку. Значимість вивчення ситуації пояснюється тим, що особистість не може бути ізучаема поза интерперсональной ситуації, яка і повинна розглядатися як одиниця дослідження, бо і організація особистості полягає скоріше з інтерперсональних подій, ніж з інтрапсіхіческіх [15]. Будь-яка складна ситуація містить у собі передумови для формування як позитивних, так і негативних моральних якостей і властивостей. Справа не в самій труднощі і не в найскладнішій ситуації, а в спрямованості її подолання особистістю [17]. Структурування ситуації означає вміння змінювати ситуацію відповідно до своїх потреб і соціально-корисними цілями. Необхідність розуміння своєрідності поведінки індивіда в різних ситуаціях обумовлює складність проблеми опису особистості. Так як здійснення вибору тієї чи іншої лінії поведінки в конкретній ситуації зачіпає інтереси особистості, а рівень інтелектуального розвитку не робить прямого впливу на процес вибору «там, де сильно порушені ті чи інші інтереси особистості, і високий розум може піти на поводу у них» [ 2, с. 33].

Отже, при аналізі ситуацій необхідно мати ширшу перспективу.

Ситуаційний підхід - концепція, яка стверджує, що оптимальне рішення є функція факторів середовища в самій організації (внутрішні змінні) і в навколишньому середовищі (зовнішні змінні). Невизначеність зовнішнього середовища - функція кількості інформації по конкретному фактору зовнішнього середовища і відносної впевненості в точності такої інформації.

Ситуаційний підхід створює методологічну передумову для об'єктивного психологічного дослідження особистості в діяльності, в розвитку; дає можливість моделювати характеристики ситуації в динаміці, в структурних і функціональних трансформаціях, обумовлених мінливим ситуаційним контекстом життєдіяльності або професійної діяльності.

Даний підхід допускає можливість впливу на поведінку людини і взаємодія людей через зміну ситуації. Такий підхід акцентує увагу на аналізі окремих стратегій, прямо не пов'язаних з особистістю. Це дозволяє враховувати легкість зміни поведінки в залежності від ситуації і, більшою мірою, акцентувати увагу на адекватності та ефективності тієї чи іншої тактики і стратегії. Прихильники даного підхід зосереджують увагу на аспекті невідповідності мети і засобів діяльності існуючих умов. Тому в рамках ситуаційного підходу з'являється можливість обговорювати проблему зміни і модифікації консультативної діяльності, підстроювання її під існуючі умови.

Іноді в консультативній практиці буває правомірним локальний, фрагментарний підхід, коли в якості локусу береться головне, упорядковується і це дає хороший практичний результат. Однак насправді бувають випадки, коли деякі суттєві ознаки ситуації поза обліком, так як консультант вважає їх незначними. Співвідношення цілого і його частин неодноразово описувалося з різних точок зору. Представляють інтерес характеристики «гармонійного цілого», викладені в роботі В. А. Ганзена [4]. Він виділяє наступні характеристики «гармонійного цілого»: 1) повторюваність цілого в його частинах; 2) соподчіняемость частин в цілому; 3) відповідність частин в цілому; 4) врівноваженість частин в цілому; 5) єдність цілого.

Крім того, опису «гармонійного цілого» повинні задовольняти і общегносеологіческім вимогам: адекватності об'єкту, відповідності готівковим рівнем наукових знань, несуперечності існуючим уявленням, відкритості для нових результатів.

У нашому підході в якості «гармонійного цілого» розглядається феномен «ситуація». Грунтуючись на позиції цілісного підходу до психологічного аналізу ситуації, можна відзначити, що діяльність консультанта, як і поведінку клієнта, не може бути зрозуміла і пояснена поза ситуаційного контексту, в рамках якого вона досліджується. Ситуаційний контекст - це облік значущості ситуаційних характеристик при аналізі соціальної поведінки; це знання про ситуаційних сторонах взаємодії індивіда зі своїм оточенням [10]. Зібрана психологом інформація про фактори спілкування з клієнтом допомагає структурувати міжособистісну ситуацію консультативного процесу на основі цілісного її подання.

Облік ситуаційного контексту дозволяє психологу при аналізі ситуації мати ширшу консультативну перспективу. Причина того, що психолог не помічає головне властивість клієнта, що грає провідну роль в структурі особистості, полягає в обмеженості точки зору консультанта. Реакція психолога на помилку визначає майбутню консультативну діяльність. Бачення консультативної перспективи дозволяє виходити за рамки аналізованої ситуації, з'являється можливість продуктивно вирішувати завдання, що мають різний рівень проблемності і узагальненості не в якійсь окремо взятій ситуації, а протягом всієї консультативної роботи. Отже, застосування ситуаційного підходу пов'язано з успішністю консультативної діяльності. Одним із засобів підвищення ефективності дій психолога є оптимальне рішення консультативної ситуації. І тут виявляється значною роль ситуаційного підходу, зокрема в процесі психологічного аналізу консультативних помилок, так як їх своєчасне усвідомлення та прийняття психологом на себе відповідальності за їх виникнення дозволяє йому зайняти авторську позицію у своїй професійній діяльності і в меншій мірі залежати від несприятливих факторів. Ситуаційний аналіз дає можливість побачити позитивні сторони в негативному і тим самим правильно вирішити консультативну ситуацію, знайти «точки зростання» особистості навіть дуже «важкого» клієнта.

Основний і, мабуть, самий надійний підхід до психологічного консультування - це аналіз конкретних ситуацій з життя клієнта, які наочно демонструють його відносини з людьми, поведінку в проблемних ситуаціях, особливості обираних патернів взаємодії. Робота з конкретними ситуаціями - це один з найбільш надійних способів для психолога перевірити свої гіпотези.

Наприклад, шкільний психолог знаходиться безпосередньо всередині того соціального організму, де зароджуються, існують, розвиваються як позитивні, так і негативні моменти взаємин вчителів і учнів, ті чи інші якості школярів, їх успіхи і невдачі тощо. Він бачить кожну дитину або вчителі не самого по собі, а у складній системі міжособистісної взаємодії і здійснює консультування в єдності з іншими видами роботи і при аналізі всієї ситуації в цілому.

Загальною проблемою для всіх напрямків психологічного консультування є нездатність людини творчо і усвідомлено поводитися в життєвих ситуаціях. Завдання психолога - забезпечити початок творчого, продуктивної взаємодії клієнта зі своєю проблемою. До кожної проблеми потрібен свій підхід, бо однакових проблем немає, хоч у багатьох з них суть одна, але деякі обставини бувають вирішальними, тому і підхід до проблеми повинен бути окремий.

Коли у людини неприємності, йому потрібен лише доброзичливий, співчутливо налаштований слухач, перед яким він міг би вилити душу. І найчастіше це все, чого хочуть роздратований клієнт або ображений друг. Безумовно, немає сенсу психолога постійно аналізувати свої вчинки в консультативної ситуації. Це може виявитися перешкодою спонтанного і щирого взаємодії. Однак коли він хоче змінити щось на краще або допомогти комусь в цьому, важливо для правильного розуміння сформованих відносин докласти зусиль більше, ніж зазвичай.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >