ПСИХОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ПИТАННЯ

У «Словнику-довіднику лінгвістичних термінів» питання визначається як «висловлювання, яке має на меті спонукати слухача повідомити говорить щось вимагає з'ясування» [8, с. 61].

У гносеологічному плані питання містить в собі потребу переходу від незнання до знання. У логічному аспекті питання є засобом переходу від суджень з невизначеним терміном до суджень з певним терміном. Вербалізація питання розглядається як процес розвитку, формування думки. Думка не просто оформляється в мові, а й формується в ній. Дидактична цінність питання обумовлена необхідністю формувати культуру розумової діяльності людини. Постановка питання передбачає в першу чергу вибір напрямку пошукової діяльності.

Починати вчити мислити, - підкреслює Е. В. Ільєнко, потрібно, перш за все, з розвитку здатності правильно ставити питання [3, с. 15]. Питання, на думку Н. І. Жинкина, - це не різновид думки, а різновид мовного дії, різновид спілкування за допомогою думки .... В питальних речень, як і у всякій іншій, повідомляється ціла група суджень [2, с. 33]. Порівняльний аналіз питальних речень дозволив Н. І. Жинкін описати механізм переходу одного виду мовлення в інший за допомогою посилення одного виду предикатів і ослаблення інших. Він каже про особливе

«Предикатні каркасі» як механізм мовного спілкування. Цей каркас шляхом посилення, ослаблення або зняття предикатів «обростає живою плоттю і кров'ю переконання, визнання, відхилення, надії, сумніви, побоювання, т. Е. Всілякої модальністю» [2, с. 32].

Питання є засобом об'єктивації процесу мислення при вирішенні задач різного типу. Він характеризує мислення не тільки як процес, діяльність, але і як пізнавальну мотивацію. Не випадково С. Л. Рубінштейн підкреслював, що власне хід мислення створює не тільки передумови для відповіді на які постають перед людиною питання, а й ставить ці питання, створює не тільки кошти подальшого руху думки, а й мотиви, спонукання до нього.

Питання займає центральне місце в структурі процесу мислення. Він або передує гіпотезі, або сам виступає як гіпотеза, або слід за нею. Без нього неможливий продуктивний пошук і вирішення проблеми. Система питань характеризує динаміку процесу мислення, що здійснюється у формі внутрішнього або зовнішнього діалогу.

Питання, на думку Н. Б. Шумакова, є першим і вихідним ланкою пізнавального процесу, першою ознакою починається роботи думки і зароджується розуміння Він виступає в якості сполучною одиниці між спілкуванням і мисленням. Питання завжди знаходиться на кордоні між знанням і незнанням і висловлює тенденцію переходу від знання неповного і неточного до більш повного і точного [10, с. 91].

Прояв творчої активності багато в чому залежить від психологічного клімату в ситуації консультування і від підтримуючої позиції консультанта. Формування і розвиток творчої активності клієнта може здійснюватися різними шляхами. Психолог повинен бути вільним у виборі шляху для розвитку творчої активності клієнта.

Психолог підтримує і покращує самооцінку і самоповагу кожного клієнта в прояві творчості. Він вчить їх усвідомлювати зміст основних характеристик творчості (оригінальність, кмітливість, гнучкість). Закріплення прийомів творчого мислення здійснюється на тлі створення ситуації успіху. Помилки клієнта розглядаються як накопичується їм досвід, а не привід для покарання або осміяння. Зводиться до мінімуму страх робити помилки. Підтримуються спроби і намагання проявити творчу активність навіть при невдачі.

Заохочення творчої активності може здійснюватися шляхом відступу від жорсткого плану процедури консультування. Основним засобом роботи з проблемою клієнта є організація пошуку: консультант вчить знаходити істину. Якщо клієнт задає питання, не треба тут же давати готову відповідь. Навпаки, треба запитати його, що він сам про це думає? Запросити його до міркування і навідними питаннями підвести до того, щоб він сам знайшов відповідь.

Коли клієнт не ставить питання, тоді психолог сам задає йому питання. Початок думки, початок інтелекту там, де людина бачить протиріччя, «таємницю подвійного». Консультант може запитувати клієнта:

«Які протиріччя ти ще знаєш? З якими протиріччями ти стикаєшся часто? »Від протиріч небажано йти, їх треба вирішувати. Важливо питати якраз про ті умови, які супроводжували успішну пізнавальну діяльність клієнта, т. Е. Питати про труднощі, сумнівах, інтересах і т. Д. Питання покликані допомагати роботі думки, а не констатувати готівку знання.

Дьорнер зазначає, що в реальній діяльності багато ознак ситуації або зовсім недоступні тим, хто планує і приймає рішення, чи доступні непрямо. Людина стоїть, образно кажучи, перед матовим склом. Він повинен виносити рішення, що стосуються системи, актуальні ознаки якої бачить лише частково, схематично, розпливчасто, а іноді і зовсім не бачить. При цьому продукування великої кількості питань, які потребують відповіді, є невід'ємною якістю «хорошого» практика на відміну від «поганого», яка продукує не питання, а істини.

Питання повинні допомагати роботі думки, а не просто констатувати наявні знання. Цінно навчити клієнта розуміти, в чому полягає питання, до того, як почати відповідати на нього. У зв'язку з цим необхідно розвиток здатності розуміти питання і здатності відповідати на питання. Психолог може цілеспрямовано конструювати і пропонувати питання, що стимулюють творче мислення клієнта, орієнтуючись на певну структуру, особливості, вимоги та типи питань.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >