ВИСНОВОК

Логіка навчального посібника характеризується тим, що в ньому обгрунтовано напрямок подальшого розвитку та поглиблення теоретичних і прикладних аспектів психологічного консультування. Загальнотеоретичні основи, представлені в першому розділі, пролонговані у всіх інших розділах посібника.

Теорія як цілісний, ідеальний об'єкт є підставою для практичної діяльності психолога. Вона задає організують принципи для консультування, а також для інших видів психологічної допомоги. Можна при цьому використовувати принцип «еклектичності», оскільки теорія не завжди є цілісною. Вона може складатися з частин, зібраних з різних теорій. Методологічна і теоретична підготовленість психолога, орієнтованість в основних підходах визначає розуміння ним цілей, засобів консультування, вибір методів роботи.

Як би добре не було організовано професійне навчання майбутнього фахівця, воно не може підготувати його на всі випадки життя. Тому труднощі, обумовлені новизною, несподіванкою ситуацій і обставин, неминучі і закономірні у молодих фахівців, які не мають ще відповідного консультативного досвіду. У свідомості психологів має вкоренитися уявлення про неприпустимість усередненого підходу до дій в різних консультативних ситуаціях, бо це суперечить фундаментальному положенню діалектики про конкретності істини. Студенти-психологи, які допустили неточності в ході аналізу консультативної ситуації, випробовували незручність і гостріше відчували брак професійних знань. На заняттях проводився аналіз повсякденних ситуацій, в результаті яких формулювалися консультативні завдання, намічалися шляхи їх реалізації. Це призводило до збільшення кількості психологічно обґрунтованих рішень в роботі консультанта. На наступному етапі вдосконалення спецкурсу з психологічного консультування планується конкретизація провідних ідей даного навчального посібника: ситуаційний підхід в психологічному консультуванні, розгляд питання як основного засобу актуалізації творчого потенціалу клієнта, особливості формування професійного мислення психолога-консультанта. Консультант повинен адекватно осмислювати і розуміти сутність процесу консультування. Вектор мислення вдало позначив Е. Еріксон: «Якщо людина слабка, то він дивиться на даний з минулого. Якщо людина сильна, то він дивиться на даний из будущего ». Таким чином, на закінчення можна сказати, що предметом професійної підготовки психолога - консультанта є знання, вміння, навички, необхідні для успішного виконання консультативної роботи, а також формування особистості консультанта.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >