ПРАКТИКУМ ДО РОЗДІЛУ III

Питання і завдання для самоперевірки

Контрольні питання

 • 1. Чому необхідно сегментувати ринок?
 • 2. Що собою являє процес сегментації?
 • 3. У чому переваги і недоліки апріорного і апостеріорного підходів до сегментації?
 • 4. Чому відрізняються принципи сегментування споживчих і промислових ринків?
 • 5. Які принципи сегментування споживчих ринків ви відносите до найбільш важливим? Складіть проранжувати список.
 • 6. Для яких компаній найбільш підходить стратегія концентрованого маркетингу?
 • 7. Поясніть, чому стратегія масового маркетингу не може носити постійний характер?
 • 8. Що таке конкуренція?
 • 9. Чому важливі інновації в конкурентній боротьбі фірм в будь-яких ринкових структурах?
 • К). Що дає для розуміння положення фірми на ринку модель галузевої конкуренції М. Портера?
 • 11. Які моменти слід враховувати компанії при виборі конкурентної стратегії?
 • 12. Які рольові позиції фірм у конкурентній боротьбі ви знаєте? Як вони співвідносяться з конкурентними стратегіями?
 • 13. У чому плюси і в чому мінуси монополістичної структури ринку?
 • 14. Перерахуйте відмінності ринку чистої конкуренції від ринку монополістичної конкуренції.
 • 15. Чому в рамках такої ринкової структури, як монополістична конкуренція, неможливо довгострокове отримання надприбутку?
 • 16. Які можливі варіанти взаємин на ринку дрібних і великих компаній?
 • 17. Чому використання термінології з тваринного світу може бути застосовано по відношенню до характеристик конкурентних стратегій?
 • 18. Сформулюйте поняття бенчмаркінгу.
 • 19. Назвіть види бенчмаркінгу.
 • 20. Перерахуйте етапи бенчмаркінгу. Назвіть форми використання результатів бенчмаркінгу для розвитку фірми.
 • 21. Назвіть завдання фірми з моніторингу конкуренції.
 • 22. Які джерела інформації про конкурентів ви знаєте?
 • 23. Що являє собою комерційна інформація?
 • 24. Що дає для бенчмаркінгу аналіз конкурентів па базі концепції 4Р2
 • 25. Чому важливий 5№ г 07'-аналіз в бенчмаркинге?
 • 26. Що можна підкреслити з публікацій в традиційних ЗМІ?
 • 27. Чому може виявитися важливим опитування клієнтів про конкурента?
 • 28. Чому контроль за процесом впровадження позитивного досвіду не повинен стати формальністю в фірмі, перенимающей цей досвід?

завдання

завдання 3.1

Спираючись на рис. 6.1, постарайтеся описати основні риси характеру та купівельні мотиви кожної з груп споживачів.

завдання 3.2

Використовуючи модель VALS - 2, опишіть цільової сегмент і його вимоги до продукту для компанії - забудовника котеджного селища середньої цінової категорії.

завдання 3.3

Проведіть процес сегментування по освітніх послуг вашого ВНЗ згідно з наступною схемою:

 • • відберіть всі принципи сегментування, які можна застосувати до даної послуги (організації);
 • • відберіть ті принципи сегментування, які найбільш ефективні в даній ситуації;
 • • визначте сегменти, які можна виділити згідно кожного з обраних принципом, і розробіть їх профіль;
 • • проведіть мікросегментацію (складіть функціональну карту сегментування по товару);
 • • складіть макет оціночної картки для відбору кращих сегментів.

завдання 3.4

Фірма вирішила використовувати стратегію товарно-диференційованого маркетингу. Відберіть кращий сегмент ринку на основі даних, представлених в таблицях нижче.

Критеріальна оцінка сегментів, бали

критерій

коефіцієнт

значущості

Бальна оцінка критерію

сегмент А

сегмент Б

сегмент В

1. Ємність сегмента

0,3

1

4

5

2. Динаміка продажів на сегменті

0,2

3

5

3

3. Рівень конкуренції

0,1

4

3

1

4. Рентабельність

0,3

4

2

3

5. Відповідність товару

0,1

4

3

2

Дані для визначення витрат на розробку маркетингового комплексу

вид витрат

Сегмент Л, тис. Дол.

Сегмент Б, тис. Дол.

Сегмент В, тис. Дол.

Витрати на доведення товару до рівня вимог сегмента

15

5

5

Витрати на доведення собівартості товару до рівня вимог сегмента

10

15

15

Витрати на створення каналу збуту для роботи з даним сегментом

5

5

15

Витрати на створення сервісної мережі для роботи з даним сегментом

25

25

5

Витрати на просування товару на даному сегменті

40

15

10

Дані для визначення розміру коштів, які фірма здатна інвестувати в свій бізнес в даний час

джерела інвестування

Обсяг коштів, тис. Дол.

Прибуток фірми, що інвестується в свій бізнес

60

Розмір кредиту, доступного для фірми

30

Засоби, які можна виручити від розміщення цінних паперів на ринку

30

Дохід від продажу непотрібного майна

40

завдання 3.5

Наведіть приклади ринків:

 • 1) функціональної конкуренції;
 • 2) видової конкуренції;
 • 3) предметної конкуренції;
 • 4) конкуренції за рубль покупця (методи впливу на покупця).

завдання 3.6

Наведіть приклади цінової конкуренції і нецінової конкуренції. завдання 3.7

Наведіть приклади застосування незаконних методів конкуренції:

 • 1) промисловий, комерційний шпигунство;
 • 2) переманювання фахівців, які володіють секретами;
 • 3) торгове піратство;
 • 4) поширення неправдивих, перекручених відомостей, здатних заподіяти шкоду іншому господарюючому суб'єкту;
 • 5) некоректні порівняння в процесі рекламної діяльності своїх товарів з товарами інших господарюючих суб'єктів;
 • 6) введення споживача в оману щодо якостей і властивостей товару, місця і способу його виготовлення;
 • 7) недостовірна реклама; недобросовісна реклама.

завдання 3.8

Наведіть приклади фірм, що займають такі рольові позиції на ринку:

 • 1) законний монополіст;
 • 2) фірма-лідер;
 • 3) фірма - претендент на лідерство;
 • 4) фірма-послідовник;
 • 5) фірма-натіент;
 • 6) фірма-експлерент;
 • 7) фірма-коммутант.

завдання 3.9

Наведіть приклади застосування наступних стратегій:

 • 1) ешелонованої оборона;
 • 2) мобільна оборона;
 • 3) випереджала оборона;
 • 4) стискає оборона;
 • 5) контратака;
 • 6) фронтальна атака иа лідера;
 • 7) флангова атака на лідера;
 • 8) обхід лідера;
 • 9) охоплення лідера;
 • 10) слідування за лідером;
 • 11) нишевая стратегія.

завдання 3.10

Виберіть реально існуючу фірму. Визначте для неї:

 • 1) тип ринку, на якому фірма працює;
 • 2) рольову позицію, яку вона займає на ринку;
 • 3) методи конкурентної боротьби, які вона використовує;
 • 4) конкурентну стратегію, яку вона застосовує.

Використовуйте аналіз і концепцію для аналізу її конкурентоспроможності.

завдання 3.11

Розробіть програму дослідження конкурента методом «таємничий покупець».

завдання 3.12

Проведіть конкурентний аналіз основних операторів послуг стільникового зв'язку по 4Р, використовуючи табл. 8.1. Як приклад розгляньте компанію Tele2 і її основних конкурентів - МТС, Мегафон і Білайн.

завдання 3.13

Розробіть програму дослідження конкурента методом «таємничий покупець».

завдання 3.14

Проведіть галузевий аналіз автомобілебудівної галузі на прикладі діяльності провідних автомобільних гігантів світу. Виявити принципові моменти лідерства цих компаній.

завдання 3.15

Проведіть порівняльний аналіз провідних косметичних брендів, представлених на російському ринку. Визначте ринкові позиції даних фірм.

завдання 3.16

Виберіть найбільш привабливу для вас російську або зарубіжну компанію. Оцініть доступність і повноту різних джерел інформації.

завдання 3.17

Сконцентруйтеся на аналізі комерційної інформації протягом місяця, яка публікується в таких бізнес-виданнях, як газета «Коммерсант» і «Ведомости». Підготуйте презентацію результатів свого аналізу, зробіть висновки.

завдання 3.18

Визначте правильну послідовність етапів бенчмаркінгу.

Збір інформації

Визначення об'єкта (-ів) для аналізу переваги

аналіз інформації

Створення системи постійного моніторингу щодо виявлення позитивного досвіду

Відбір джерел інформації про об'єкт переваги

Розробка програми по використанню позитивного досвіду і її реалізація

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >