СТРАХУВАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ

Страхування засобів транспорту являє собою сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) транспортного засобу.

Страхування транспортних засобів здійснюється за наявності ліцензії. Ліцензованим видами страхування транспорту є:

 • - страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту);
 • - страхування засобів залізничного транспорту;
 • - страхування засобів повітряного транспорту;
 • - страхування засобів водного транспорту.

Страхова сума встановлюється виходячи зі страхової вартості транспортного засобу. Страхувальник зобов'язаний подати страховику відповідні документи, що дають підставу укласти договір страхування. З моменту укладення договору страхування засобів транспорту і сплати першого страхового внеску перед страхувальником і страховиком наступають обов'язки, які вони повинні дотримуватися відповідно до законодавства, а також правил страхування.

При страхуванні засобів наземного транспорту розмір нанесеного страхувальнику збитку і сума страхового відшкодування визначаються на підставі страхового акта та доданих до неї документів, що підтверджують факт і обставини страхового випадку (аварії, крадіжки, викрадення, пожежі, неправомірних дій третіх осіб і т.д.), а при частковому пошкодженні засоби транспорту - на підставі кошторису на ремонт (відновлення). Страхове відшкодування за знищений, пошкоджений або викрадений автомобіль або інший транспортний засіб, а також причіп, напівпричіп, додаткове обладнання та предмети багажу виплачується в розмірі завданих збитків, але не вище відповідної страхової суми, обумовленої страховим договором на підставі заяви про виплату страхового відшкодування.

Якщо здійснюється страхування не тільки транспортного засобу, але і багажу, а також відповідальності автовласника, то це страхування називається комбінованим.

При знищенні засоби транспорту збиток визначається в розмірі його вартості за діючими цінами, за вирахуванням суми зносу та вартості залишків. Вартість залишків встановлюється з урахуванням їх зносу і знецінення в результаті даного страхового випадку.

Для укладення договору страхування залізничного транспорту страхувальник повинен пред'явити страховикові такі документи:

 • • технічний паспорт одиниці залізничного рухомого складу;
 • • розпорядження на право курсування по мережі залізниць;
 • • акт технічного огляду залізничного рухомого складу;
 • • свідоцтво про технічний стан кузовів вагонів, котлів цистерн і запірно-запобіжних пристроїв для перевезення небезпечних вантажів;
 • • договір оренди (для орендаря);
 • • виписку з книги опосвідчення котлів цистерн, що працюють під тиском;
 • • довідку про балансову вартість залізничного рухомого складу.

При укладанні договору страхування, його відновлення або зміну умов страхування страхувальник зобов'язаний надати можливість представнику страховика оглянути рухомий склад.

Об'єктом страхування засобів водного транспорту є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням водним судном, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) засоби водного транспорту, включаючи мотори, такелаж, внутрішнє оздоблення та ін. Страховими випадками при страхуванні суден є події, передбачені договором страхування, з настанням яких виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику (вигодопріоб ретателю). Обсяг страхового покриття при страхуванні засобів водного транспорту встановлюється на підставі якого з наведених нижче умов, що включає страхові випадки: з відповідальністю за загибель і пошкодження; з відповідальністю за пошкодження; з відповідальністю тільки за повну загибель судна, включаючи витрати але порятунку; з відповідальністю тільки за повну загибель судна.

Об'єктом страхування засобів повітряного транспорту є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням повітряним судном, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) засоби повітряного транспорту, включаючи мотори, меблі, внутрішнє оздоблення, обладнання та т . Д.

Страховик має право на страхування засобів повітряного транспорту при наявності відповідної ліцензії, виданої органом страхового нагляду. Для її отримання страхова компанія представляє в федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю заяву за встановленою формою, установчі документи, документи, що підтверджують оплату статутного капіталу, економічне обґрунтування страхової діяльності, правила страхування.

Для отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку страхувальник повинен представити відповідні документи згідно з правилами страхування.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >