СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ

Страхування вантажів являє собою сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитків, завданих об'єкту страхування.

Об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням вантажем, внаслідок пошкодження або знищення (пропажі) вантажу, незалежно від способу його транспортування. Страхування вантажів є ліцензованим видом страхування.

Страхові ризики при страхуванні вантажів, що транспортуються різноманітні і залежать від виду транспорту (водний, повітряний, залізничний, автомобільний) і від показників, що характеризують з технічного боку транспортний засіб, таких як рік випуску, приналежність, технічний стан, спорядження, кваліфікація, склад і забезпеченість екіпажу , вантажопідйомність (тоннаж), а також від погодних та регіональних умов, в яких він експлуатується, пори року і т.д.

Для визначення ступеня ризику страховику необхідно мати дані, що характеризують вантаж:

  • • вид вантажу: точне найменування, рід упаковки, число місць або міра (маса, об'єм), відомості про зовнішній вигляд, стан;
  • • особливі властивості і природні якості: легкозаймистий, вибухонебезпечний або взагалі небезпечний але своєю природою;
  • • перевізні документи: товарно-транспортні накладні, номери і дати коносаментів;
  • • розміщення (завантаження) в транспортному засобі: всередині, зовні, навалом, насипом, наливом; кріплення і сепарація вантажу;
  • • маршрут прямування: пункти відправлення, перевантаження і призначення вантажу;
  • • право на регрес (суброгацію) і ін.

Страхувальник надає представнику страховика (експерту, аварійного комісара, сюрвейєра) можливість ознайомитися зі станом вантажу в період відправки, а також пред'являє необхідні документи, які підтверджують його право на вантаж і характеризують умови транспортування, особливо ризики, що покриваються страховим захистом.

Особливістю укладення договору страхування вантажів є складання генерального поліса. Складання генерального поліса передбачає систематичне страхування різних партій однорідного майна (товарів, вантажів і т.п.) на подібних умовах протягом певного терміну; може за згодою страхувальника зі страховиком здійснюватися на підставі одного договору страхування - генерального поліса. Страхувальник зобов'язаний щодо кожної партії майна, що потрапляє під дію генерального поліса, повідомляти страховику зумовлені таким полісом відомості у встановлений термін, а якщо він не передбачений, негайно після їх отримання.

Страхова компанія не має права страхувати вантажі при спочатку пошкодженому (неякісному) стан вантажу; недостачі вантажу при цілості зовнішньої упаковки; невідповідність упаковки вантажу загальноприйнята критим стандартам упаковки; невідповідність вантажно-розвантажувальних робіт, способів і якості транспортування, якщо умовами перевезення передбачено інше.

Підставою для виплати страхового відшкодування для страховика є заява страхувальника і складений страховиком або уповноваженою ним особою страхової акт (аварійний сертифікат), в якому вказується: назва об'єкта страхування; номер страхового поліса і дата його видачі; дата і час виникнення (виявлення) події; місце події (вантажна площадка, транспортний засіб, склад і т.д.); в який період відбулася подія (навантаження, розвантаження, перевезення, зберігання) і ін.

Розмір збитку визначається страховиком на підставі даних огляду і дійсної вартості постраждалого вантажу, страхових та інших документів, що підтверджують розмір збитку. Огляд пошкодженого вантажу проводить, як правило, аварійний комісар (експерт). Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та розмір збитку.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >