ЗБИТОК, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВІДШКОДУВАННЮ ЗІ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Страхова компанія відшкодовує

Розмір страхового відшкодування

Збиток, пов'язаний із заподіянням шкоди майну (втрата, загибель, пошкодження або ін.) Вигодонабувачів (майнову шкоду)

  • 1. При повній загибелі майна - в розмірі його дійсної вартості в місці його знаходження на момент настання страхового випадку.
  • 2. При пошкодженні майна - в розмірі витрат, необхідних для приведення в той стан, в якому воно знаходилося до моменту пошкодження

Збиток, який виник в результаті заподіяння шкоди життю і здоров'ю вигодонабувачів (фізичну шкоду)

  • 1. Заробіток, якого потерпіла особа втратила внаслідок постійної або тимчасової втрати загальної працездатності в результаті заподіяння шкоди життю і здоров'ю, за весь період втрати працездатності.
  • 2. Додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров'я потерпілої особи (на посилене харчування, санаторно-курортне лікування, сторонній догляд, протезування, транспортні витрати і т.п.).
  • 3. Частина заробітку, якого у випадку смерті потерпілої особи втратили непрацездатні особи, що перебували на утриманні або мали право на одержання від нього утримання за період, який визначається відповідно до вимог законодавства Російської Федерації і держав, на території яких мало місце заподіяння шкоди страхувальником.
  • 4. Витрати на поховання у разі смерті потерпілої особи

Витрати вигодонабувачів щодо зменшення заподіяної їм шкоди в результаті споживання (використання) товарів, послуг (результатів робіт) неналежної якості, а також страхувальника, якщо відшкодування таких витрат було покладено на нього страховиком

  • 1. Окремо обмовляється сторонами в договорі страхування розмір страхової виплати при судових та інших додаткових витрат страхувальника.
  • 2. Додаткові витрати по з'ясуванню обставин, пов'язаних з подією, визнаним страховиком страховим випадком, або по зменшенню збитку, а також судові витрати компенсуються страхувальнику, якщо їх відшкодування передбачалося умовами договору страхування і якщо вони не перевищують встановлених в договорі граничних сум страхових виплат (лімітів страхового відшкодування)

Страхова компанія відшкодовує

Розмір страхового відшкодування

Судові витрати страхувальника у справах про відшкодування шкоди споживачам внаслідок страхового випадку, якщо ці витрати разом із сумою страхових виплат не перевищують встановленої в договорі страхової суми (ліміту страхового відшкодування)

Зобов'язання страховика по виплаті страхового відшкодування наступають в разі пред'явлення вигодонабувачами вимог страхувальникові або страховика.

Після здійснення страхових виплат страхова сума зменшується пропорційно розміру страхового відшкодування. У цьому випадку страхувальник має право відновити страхову суму, сплативши відповідну страхову премію.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >