ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ

Страховий поліс являє собою складну категорію. Це страховий товар, який, з одного боку, можна вважати продуктом, який має матеріальну форму, з іншого - він є послугою. Причому обидві складові в сукупності складають страховий товар, адже одна без іншої не дасть реального результату ні для страхувальника (захист від ризиків і компенсація), ні для страховика (гроші від продажу, тобто фінансовий результат).

Ми вже з'ясували, що страховий товар являє собою продукт як результат роботи всіх категорій фахівців страхової галузі. Він також доповнений послугою, яка полягає в тому, щоб забезпечити його доставку і продаж, куди часто залучаються посередники (страхові агенти, брокери). Страхова послуга включає в себе комплекс операцій, що здійснюються страховою компанією по роботі з клієнтом. Тому і ціна на страховий поліс складається з вартості як страхового продукту, так і страхової послуги.

При використанні словосполучення «страховий продукт» ми будемо мати на увазі набір послуг страховика по попередженню і ліквідації наслідків конкретного переліку ризиків, зазначених в договорі страхування, який надається клієнту. Оскільки основне призначення страхового продукту полягає в відшкодування шкоди в разі настання страхового випадку, то відшкодування можливе за наявності певного набору послуг. При цьому він включає в себе основні та додаткові послуги, що згодом визначить його якість і споживчу цінність. Кінцевою метою страхової послуги повинна стати ефективна гарантія того, що страхувальник зможе швидко і в обумовлених обсягах ліквідувати наслідки страхового випадку і повернутися до колишнього рівня добробуту. В цьому випадку якість страхового продукту виражається у впевненості, яку страхувальник набуває разом зі страховим полісом.

Таким чином, можна виділити наступні складові страхового продукту:

 • - технічні характеристики продукту (страхова сума, страховий тариф, що підвищують і знижуючі коефіцієнти, франшиза і ін.);
 • - умови страхової виплати;
 • - додаткові послуги при настанні страхового випадку (оцінка збитку, юридичні консультації, евакуація транспортного засобу, тимчасова заміна постраждалого майна та ін.).

Основою для визначення якості страхового продукту є його споживча оцінка, яка найбільш точно відображає ставлення клієнта до послуг конкретної страхової компанії. Розробка страхового продукту включає в себе наступні етапи:

 • 1) попереднє дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища страховика. На цій стадії відбувається пошук ідеї нового або модернізації наявного страхового продукту. Після проводяться економічний аналіз нововведення і фінансова оцінка можливостей страховика з його створення і впровадження. Важливим завданням першого етапу є також маркетингове дослідження цільового сегмента. Для цього необхідно здійснити збір інформації про потенційного ринку, цільовому сегменті майбутнього продукту, аналіз рівня конкуренції на ньому, актуарні розрахунки та прогнози щодо перспективності обраного сегмента;
 • 2) розробка технічного боку страхового продукту. Визначаються тарифи, страхова сума, види франшизи (умовна, безумовна), коефіцієнти і система бонус-малус, умови і терміни виплати, виключення зі страхового покриття, проводиться юридичний аналіз умов страхування. На цьому етапі важливо чітко визначити ступінь привабливості страхового продукту для потенційного споживача. Для цього проводиться попереднє тестування страхового продукту на певному сегменті ринку. Компанія також має оцінити наявні можливості та час для технічної реалізації і подальшої комерціалізації нового продукту. Вона аналізує свій фінансовий потенціал, рівень компетентності кадрів, включаючи підготовку агентів, фахівців в області маркетингу і актуаріїв;
 • 3) розробка маркетингової стратегії для нового продукту при його просуванні на ринок. Страховик планує маркетингові зусилля по комерціалізації страхової послуги: складає певний бюджет на рекламу, створює і організовує заходи по стимулюванню продажів, здійснює спеціальну підготовку агентів або учасників системи збуту страхової продукції. На підставі наявної попередньою інформацією маркетологи страхової компанії роблять прогноз і витрат на просування послуги на ринок, і прибутку від продажу.

При розробці страхового продукту страховики часто вдаються до конвергенції, тобто формування пакету страхових продуктів. Пакети страхових продуктів включають в себе набір декількох пов'язаних між собою продуктів, які можуть закрити собою відразу кілька потреб страхувальника.

Страховики можуть вибрати один з двох підходів до побудови пакетів страхових продуктів - комплексний і асортиментний. У комплексному підході пакет складається з основного продукту, який приносить прибуток, і додаткових і перспективних продуктів. Таке придбання економить кошти страхувальника, так як він набуває різноманітне страхове покриття в одному полісі. В асортиментному підході формується набір аналогічних страхових продуктів з різними властивостями і різною ціною. Такий набір може включати в себе основний продукт зі стандартними умовами та базовою вартістю. Далі він може бути розширений до страхування з більш широким покриттям і, відповідно, більш високою ціною поліса. Нарешті, верхній рівень цього набору буде представлений найбільш дорогим страхуванням з широким страховим покриттям і високими гарантіями. Це називається лінійкою страхових продуктів.

Лінійка страхових продуктів - це страхові послуги страхової компанії від найдешевших або зовсім безкоштовних до найдорожчих. Лінійка необхідна для того, щоб продавати більше і задовольняти попит різних категорій страхувальників. При цьому важливо, щоб дорожчий продукт був органічним доповненням до дешевого. Це дозволить вибудувати продажу по всій ієрархії продуктів.

Класифікація страхових продуктів досить обширна і різноманітна. Можна виділити наступні критерії:

 • 1) за формами страхування - види добровільного та обов'язкового страхування;
 • 2) за видами страхування - особисте (страхування життя, страхування від нещасних випадків і хвороб, медичне страхування), майнове (страхування засобів наземного, повітряного, водного транспорту, страхування вантажів, страхування будівель і споруд, страхування фінансових ризиків та ін.), Страхування відповідальності (страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування цивільної відповідальності перевізника, страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта, страхування про професійної відповідальності, страхування відповідальності за якість товарів та послуг, та інші.);
 • 3) за видами клієнтів (споживачів страхових послуг) - споживче (страхування фізичних осіб - роздрібні страхові послуги), корпоративне (страхування юридичних осіб), мікростраховие послуги (страхування малого бізнесу, індивідуальних підприємців, домогосподарств, громадян і мікрофінансових організацій з низьким рівнем доходу і відповідними ризиками, низькими страховими внесками і дрібними страховими сумами і маленькими виплатами) [1] . Залежно від клієнтів розрізняються і страхові програми, які пропонують гарантований страховим договором комплекс послуг. Так, для корпоративного сектора популярними є програми медичного страхування співробітників та їх сімей, програми пенсійного страхування. Для фізичних осіб затребуваними є програми накопичувального страхування життя;
 • 4) по ризиковості - ризикові види страхування (більшість видів страхування з галузі майнового страхування) і неризикові (страхування життя на випадок смерті і на дожиття);
 • 5) по комплексності страхові послуги поділяються на прості (один страховий поліс на один об'єкт страхування для одного клієнта) і комплексні. Комплексне страхування пропонує страхове покриття з кількох видів страхування, яке гарантує один страховий поліс;
 • 6) за сферами страхування розрізняють банківське, сільськогосподарське, будівельне, промислове, торгове, лізингове, інвестиційне, космічне, авіаційне страхування;
 • 7) за способом продажів можна виділити прямі послуги та послуги через посередників. Страховики можуть організувати продажі через страхових (агентський і брокерський канали продажів) і нестрахових (через автосалони, туристичні агентства, банки, агентства нерухомості і ін.) Посередників.

Існують і інші класифікації страхових продуктів.

 • [1] Прийнятий Федеральний закон від 02.07.2010 № 151-ФЗ «Про мікрофііансовой діяльності та мікрофінансових організаціях» спрямований на розширення даного сегмента ринку.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >