ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ СТРАХУВАННЯ

Організація продажів страхових продуктів

Організація продажів страхових продуктів є одним з ключових і трудомістких процесів страхової компанії. Оскільки завданням системи збуту є встановлення і підтримання ефективної взаємодії страховика і страхувальника, то прибутковість компанії буде прямо залежати від того, як ця система організована.

Основний принцип системи збуту страховика полягає в максимальному задоволенні споживача і завдяки цьому забезпеченні високого рівня продажів страхових продуктів. Сам по собі збут страхових послуг являє собою послідовність операцій, що включають в себе наступні основні етапи:

 • 1) підготовчу діяльність (сегментація ринку, виявлення потенційних клієнтів; визначення наявних і потенційних попиту і потреб; визначення оптимального каналу доступу до страхувальника);
 • 2) продаж страхового продукту (встановлення контакту з клієнтом; формування переконання страхувальника в необхідності придбання страховки; оформлення договору страхування);
 • 3) післяпродажне обслуговування (інформаційне, юридичне та консультаційний супровід договору страхування; розслідування, оцінка збитку, врегулювання страхових випадків; сприяння в ліквідації наслідків страхової події).

Система продажів може бути побудована відповідно до сегментами страхового ринку і мати свої риси в залежності від цільової аудиторії, потреб ринку, характеристик страхового продукту. Так, ті чи інші особливості системи збуту страховика можуть визначатися таким чином:

 • 1) поведінкою споживачів на стадії придбання страхового продукту:
  • - активність або пасивність споживача при придбанні страхового покриття (відповідно, система продажів для активних страхувальників називається пасивною, і навпаки);
  • - чутливість до Ціпі страхового продукту;
  • - чутливість до якості (опрацьованості) страхового продукту, а також якості обслуговування на стадії продажу та врегулювання збитків;
 • 2) властивостями ризиків і самого страхового продукту:
  • - необхідність глибокого опрацювання ризику при укладанні договору страхування,
  • - складність врегулювання претензій при настанні страхової події;
  • - наявність широкого переліку додаткових послуг в процесі дії договору страхування і при врегулюванні претензій.

Комбінація цих складових, що визначають властивості ризику і споживчу поведінку, обумовлює успіх чи невдачу збутової системи страхової компанії [1] .

Якщо канал збуту страхової продукції будується з урахуванням індивідуальних особливостей і потреб страхувальника, система буде ефективною. Це забезпечується завдяки грамотній сегментації ринку: страховик намагається спростити ринок, розділивши його на однорідні групи клієнтів з близькими страховими потребами і визначивши найбільш ефективні канали доступу до споживачів. Ось тут і необхідне знання ключових змінних, що визначають структуризацію системи продажів страхових послуг: соціально-демографічні характеристики споживачів (стать, вік, рівень доходу, соціальний статус і ін.); активність або пасивність поведінки на стадії вибору і придбання продукту; чутливість до якості самого страхового продукту і якістю обслуговування; чутливість до ціни; та ін.

У разі якщо страховик невірно оцінить ці особливості при продажах страхових послуг певного сегменту споживачів, підсумки його діяльності, а саме обсяг продажів, будуть незадовільними. Тому для забезпечення ефективних продажів страховик не тільки оцінює попит на послуги, а й продумує канали, способи і технології продажів.

На практиці страхові компанії використовують різні канали продажів своїх продуктів. В даний час існує декілька типів каналів збуту страхової продукції:

 • 1) через представників страховика, що є його штатними і позаштатними співробітниками (агентами), і тоді цей канал збуту є частиною самої компанії;
 • 2) через незалежних спеціалізованих страхових посередників - брокерів - відповідно до наданих страховиком повноважень в рамках страхового співробітництва;
 • 3) через незалежних посередників, для яких продаж страхової продукції не є основним заняттям, - банки, супермаркети, автосалони, турагентства, пошта та інші організації - в рамках укладених зі страховиком угод про кооперацію;
 • 4) безпосередньо в офісі страхової компанії;
 • 5) по телефону, поштою або комп'ютерної мережі.

Якщо страхувальник безпосередньо звертається в страхову компанію за придбанням поліса і укладає безпосередньо договір страхування з нею, то ми маємо справу з прямим каналом продажів (direct insurance). Такий канал продажів обходиться страховику істотно дешевше, так як в ланцюжку збуту відсутні посередники і клієнт звертається безпосередньо до страховика. Він може це зробити, прийшовши в будь-який офіс, зателефонувавши по телефону або зайшовши на сайт страховика. За допомогою телефонного і інтернет-каналів страхова компанія може реалізовувати відносно прості страхові продукти, нс вимагають огляду майна або медичного огляду. Як правило, це стандартизовані поліси, які страхувальник може роздрукувати з Інтернету, отримати поштою або від кур'єра.

Останнім часом величезні можливості для збільшення і спрощення продажів страховикам надає саме Інтернет. Завдяки створенню інтернет-офісу страховика вдається скоротити витрати на утримання реального офісу, а переклад всієї документації в електронну форму, автоматизований розрахунок параметрів договору і облік договорів, електронні платежі скорочують процес оплати праці величезного числа співробітників. Таким чином, транзакційні витрати по операціях в віртуальному офісі істотно нижче витрат на обслуговування клієнта в звичайному офісі.

Якщо ж укладання договорів страхування відбувається із залученням страхових посередників, то мова йде про непрямому способі продажів страхових продуктів. Також при непрямих продажах страхування може бути доповненням до основного продукту - автомобілю, дому, стільниковому телефону, побутової техніки, пластикової банківської картки, туристичною путівкою і т.д.

Кожна з перерахованих вище систем збуту, враховує свій канал продажів, має свої достоїнства і недоліками. А. Н. Зубець провів оцінку слабких і сильних сторін кожного каналу за критеріями активності, вартості, можливості надання додаткових послуг, а також глибини опрацювання ризиків та аналізу страхових подій (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Властивості систем збуту страхової продукції 1

посередники

активність

каналу

збуту

дешевизна

каналу

збуту

Можливість надання додаткових послуг

Глибина опрацювання ризиків і страхових подій

брокери

+

-

+

+

Незалежні нестрахові посередники

-

+

-

Можлива при спеціальній додаткового котельної підготовці персоналу і созда- ванні відповідній інфраструктури

агенти

+

-

+

В офісі страховика

-

+

-

По телефону, поштою або комп'ютерної мережі

+

+

-

Примітка : «+» - відповідність даної системи вказаному критерію, «-» - невідповідність.

Система збуту сучасного страховика, що орієнтується на широкий спектр страхувальників, повинна включати в себе наступні основні елементи:

 • 1) активну систему збуту:
  • а) фізичним особам (структура для продажу полісів пасивним фізичним особам),
  • б) юридичним особам (агентська служба для продажу страхової продукції дрібним, середнім і великим підприємствам);
 • 2) пасивну систему збуту:
  • а) фізичним особам (система збуту страхової продукції для активних страхувальників),
  • б) юридичним особам (мережа для роботи з дрібними, середніми і великими фірмами, самостійно здійснюють вибір страховика).

Відповідно до цими елементами страховик здійснює вибір системи збуту (табл. 3.5)

Пасивної продажем для страхової компанії є ситуація, коли страхувальник здійснює пряме придбання поліса безпосередньо [2]

в офісі або торговій точці страховика. При цьому страхувальник виступає в якості активної сторони на відміну від страховика. Тут страхувальник знає, що йому потрібно, і самостійно здійснює свій вибір. Їх вибір чутливий до вартості поліса, тому страхова компанія може управляти їх попитом через систему знижок і акцій. Активні ж продажу припускають цілеспрямовані зусилля страхової компанії в залученні клієнтів. Тут дуже активно компанії вдаються до послуг агентів і брокерів. Їх діяльність буде розглянута в наступному параграфі.

Таблиця 3.5

Найбільш ефективні системи збуту стосовно до основних

клієнтським групам [3]

споживачі

брокери

Незалежні нестрахові посередники (банки та ін.)

агенти

В офісі страховика

По телефону, поштою або комп'ютерної мережі

Активні споживачі - фізичні особи

+

+

+

Пасивні споживачі - фізичні особи

+

Великі та особливо великі підприємства

+

+

Дрібні і середні підприємства

+

+

+

 • [1] Зубець А. Н. Маркетингові дослідження страхового ринку. М.: Центр економікиі маркетингу, 2001..
 • [2] Зубець А. II. Маркетингові дослідження страхового ринку. М.: Центр економікиі маркетингу, 2001..
 • [3] 2 Зубець А. II. Маркетингові дослідження страхового ринку. М.: Центр економікиі маркетингу, 2001..
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >