СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ КРЕДИТІВ

В даний час кредитним страхуванням покривається близько 30% світового торгового обороту, в Європі застраховано 80% ком-

мерційних кредитів, що надаються на умовах відстрочення платежу. Традиційні форми своєчасного отримання грошей від покупця - передоплата і банківська гарантія - стають неприйнятними і незручними для покупця. Розширення збуту продукції визначається, як правило, наданням відстрочки оплати за поставлену продукцію. Однак така форма розрахунків істотно збільшує ризик затримки або взагалі неоплати за поставлений товар. Будь-якому підприємству в цих умовах необхідний надійний захист від ризику неплатежу з боку партнера, гарантія повного виконання фінансових умов контрактів і стабільності в комерційних операціях.

При укладанні договору оцінюється кредитоспроможність дебіторів і встановлюється для кожного з них кредитний ліміт, який представляє собою максимально можливий борг покупця але досконалим в його адресу постачання в будь-який момент часу. Кредитний ліміт - встановлюється окремо для кожного контрагента сума максимально допустимого розміру дебіторської заборгованості за комерційними (торговим) кредитами, що надаються контрагенту страхувальником, які можуть бути застраховані.

Страхова сума за договором страхування визначається в розмірі, що не перевищує суми кредитних лімітів по всіх контрагентах страхувальника, включеним до страхового покриття за договором страхування, за вирахуванням частки власної участі страхувальника у збитках. У кожному полісі передбачено положення про власному утриманні (свою участь страхувальника у збитках). Це робиться для того, щоб клієнт сприяв страховику по поверненню простроченої заборгованості і залишався пильним.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з можливістю настання збитків в результаті

- Це страхові програми по захисту

невиконання його контрагентом зобов'язань за контрактом, оформлених належним чином у формі рахунків до отримання. При цьому рахунки для отримання (інвойси) для оплати контрагентом товарів, робіт або послуг повинні бути оформлені відповідно до укладеного контракту і акцептовані контрагентом.

Ризики, що покриваються: неплатоспроможність (банкрутство) контрагента страхувальника в період страхування; тривала прострочення платежу з боку контрагента (несплата після закінчення періоду очікування).

Страхування ризиків, капіталу самого індивіда або його рід-

пов'язаних з життям населення,

- ственник і вигодонабувачів

від несприятливих подій - смерті, втрати працездатності, захворювань, передчасного виснаження заощаджень після виходу на пенсію. Найбільш яскравим прикладом подібних страхових програм є інвестиційне страхування життя. Інвестування страхових резервів носить міжнародний характер, оскільки вкладення можуть здійснюватися в цінні папери іноземних емітентів.

Інвестиційне страхування життя ( unit-linked)

Страхування unit-linked передбачає захист капіталу страхувальника, з одного боку, а з іншого - обеспечи-

кість захист від ризиків традиційного страхування життя. Відмінною особливістю даного виду страхування є те, що частина страхових внесків надходить в спеціальний інвестиційний фонд, який потім направляється на формування інвестиційного портфеля з заздалегідь обумовленим рівнем ризику.

За своєю суттю unit-linked є симбіозом двох продуктів - страхування життя та інвестицій. Страховий внесок, який сплачується страхувальником, розділяється на дві складові: частина, що йде на формування страхового фонду і захисту від ризиків, і інвестиційну (накопичувальну) частину. «Unit» в даному словосполученні означає можливість для клієнта вибрати фінансові інструменти для інвестування. Тому unit-linked в Росії часто використовується як інструмент для придбання різних фінансових активів (акцій, облігацій, структурних продуктів і ін.).

Страхові продукти unit-linked припускають відсутність будь-яких обмежень по страховій сумі, що дасть можливість клієнту заробити потенційно високий дохід по своїх вкладеннях, аналогічний доходах в пайових інвестиційних фондах. Згідно з існуючим російським законодавством страховик зобов'язаний вказати в договорі страхову суму, яка навіть в разі отримання інвестиційного збитку не може бути зменшена. В результаті не тільки страховики, але і клієнти обмежені

вибором стратегії інвестування, інструментами і прибутковістю, яка не може бути високою.

У продуктах unit-linked сам клієнт, а не страхова компанія вибирає із запропонованих йому варіантів відповідну стратегію інвестування в залежності від прийнятного рівня ризику.

1

Для зниження негативного впливу вікових чинників в передпенсійному віці персональний інвестор може придбати інвестиційні види страхування життя ( unit-linked ). Порівняльний аналіз класичного та інвестиційного страхування життя наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Характеристики класичного та інвестиційного страхування життя 1

умови

класичне страхування

інвестиційне страхування

Страхова сума за ризиком «дожиття»

Фіксована в договорі страхування

Залежить від фінансового результату інвестування страхових резервів

гарантована

прибутковість

Прописана в договорі страхування

Відсутнє

Страхова сума за ризиками «смерть» і «інвалідність»

Фіксована в договорі страхування

Фіксована в договорі страхування

рівень прибутковості

Гарантована прибутковість + інвестиційний дохід (5-12%)

Порівняємо з прибутковістю фондового ринку (15% і вище)

інвестиційний

ризик

Покладено на страхову компанію по гарантованої прибутковості

Розділений між страховою компанією і страхувальником (в частині вибору інвестиційної стратегії)

Почата вище короткий виклад основних страхових операцій міжнародного страхового ринку не дає повного уявлення про розмаїття міжнародної страхової діяльності. Вона розширюється з поглибленням глобалізації, розвитком процесів міжсекторальної інтеграції, коли страхові операції переплітаються з угодами фондового ринку, діяльністю кредитних установ. Межі між секторами фінансового ринку стираються. Сучасні інформаційні технології, мережеві фінанси дозволяють здійснювати страхування через Інтернет, дистанційно. Таким чином, страховий сектор світового фінансового ринку розвивається активно, відповідно до потреб світової економіки і суспільства в цілому. [1]

  • [1] Асоціація страховиків життя. Річний звіт. Страхування життя в РФ 2010-2011 рр. URL: http://www.aszh.ru (дата звернення: 23 серпня 2012 року).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >