ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І БОГОСЛОВ'Я

Завданням богослов'я є приведення в таку систему всієї сукупності положень і елементів релігії, яка змогла б стати системою обґрунтування і захисту релігійного вчення. Положеннябогослов'я завжди спираються на зміст божественного Одкровення, істини якого, в тій чи іншій мірі раціонально незбагненні і осмислюються стосовно ситуації конкретної епохи. У богослов'ї релігія намагається зрозуміти і пояснити себе «зсередини», з позиції віруючої свідомості людини, суб'єктивно приймає і розділяє істини Одкровення. З цих позицій розкривається і поняття Бога, і природа самої релігії. У богослов'ї, яке завжди пов'язане з конкретною формою релігії, ступінь причетності до істини визначається з позицій своєї віри і неприйнятний підхід, який би розглядав і аналізує всі релігії на одних і тих же підставах.

Філософія релігії, на відміну від богослов'я, говорить про Бога, аналізує проблеми взаємини Бога і людини, розкриває сутність і походження релігії, не спираючись на авторитет Одкровення, вона прагне дотримуватися принципів вільного дослідження, що спирається на розум і досягнення наукового знання. При такому підході мається на увазі і певний дистанціювання (позиція «ззовні») по відношенню до релігії як об'єкту дослідження. Філософія релігії прагне виразити своєю мовою, в системі понять ті положення, які богослов'я вважає надбанням віри, при цьому намагаючись роз'яснити, якою мірою релігійні вірування відповідають критеріям справжнього пізнання. Таким чином, вона завжди в тій чи іншій мірі є своєрідною рефлексією або критичним аналізом істин віри. Найважливішими проблемами філософії релігії залишаються визначення специфіки філософського осмислення релігії, знаходження принципів підходу до визначення сутності та функцій релігії, до розуміння умов обгрунтованості і істинності релігійних вірувань. У фокусі її уваги знаходиться і проблема теоретичного осмислення релігійного досвіду, аналіз релігійної свідомості і релігійного мови, філософія релігії може розглядатися з цієї точки зору як поле інтерпретації різних уявлень про вищу реальності, їх образів і іменувань. У сучасну епоху особливу значимість набуває потенціал інтеграційної функції філософії релігії. Її дослідження можуть внести свій вклад в розвиток взаємин як між релігійними традиціями, так і між релігійної та світської культурами.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >