СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В РОСІЇ

Під релігійною ситуацією можна розуміти стан діючих в країні релігійних спільнот, що складається на основі їх функціонування в соціальному житті і політичних відносинах. Характеристика цієї ситуації включає, перш за все, уявлення: 1) про правовий статус релігійних об'єднань в державі; 2) про їх чисельності, поширення та питомій вазі в існуючому конфесійному спектрі; 3) про ступінь участі і впливу релігійних інститутів і практик в соціально-політичних і духовно-моральних процесах.

Загальне уявлення про ставлення громадян Росії до релігії, приблизною чисельністю віруючих і їх конфесійних уподобаннях можна отримати з матеріалів досліджень, які періодично проводяться різними соціологічними організаціями (і участь в яких для опитуваних виключно добровільно). Дані подібних досліджень іноді помітно розходяться, і в кращому випадку, по ним можна судити лише про якісь найбільш виражених тенденції в стані релігійності, положення релігії та її інститутів в російському суспільстві, перспективи розвитку релігійної ситуації.

При всій умовності, узагальнена картина соціологічних даних демонструє, що в сучасній Росії сукупність людей, стійко віруючих в Бога чи інші надприродні сили, досягає 50% дорослого населення, що коливаються між релігійною вірою і невір'ям складають до чверті всіх опитаних (категорію «хиткі» прийнято відносити до віруючих), впевнено вважають себе нерелігійними людьми - близько 15% і приблизно стільки ж індиферентних до питань релігії. За окремим релігійним напрямам ця картина може дещо відрізнятися, однак в цілому вона відображає реальний рівень релігійності російського населення. Порівняння з показниками радянського часу (рубежу 1970-х і 1980-х рр.) Свідчить про не менш ніж чотириразове зростання числа людей, на їхню самооцінку дотримуються релігійного світогляду.

У той же час самоідентифікація людей з якимось з релігійних напрямків не завжди збігається з виконанням ними обов'язкових вимог приналежності до конфесії. Часто свідоцтво людини про прихильність до релігії пояснюється тлумаченням її як етнокультурної традиції. При цьому демонстрація зовнішніх ознак конфесійної причетності (використання відповідних атрибутів, лексики і т.п.) може потіснити або взагалі замінити культові дії, запропоновані віровченням. Кількість регулярно і строго дотримуються всі вимоги (так званих «практикуючих») серед віруючих варіюється за конфесіями в діапазоні від 4% до 15%. Містико-сотеріологіче- ські настрої поступаються місцем прагматично орієнтованого відношенню до релігії. У релігійних інститутах масовій свідомості бачиться щось на кшталт «інструменту» для благотворного впливу на суспільні звичаї і соціально-політичні процеси.

Додаткову складність релігійної ситуації в Росії надає конкуренція конфесій між собою, нерідко переходить в конфлікти з приводу власності і впливу на населення будь-якої місцевості. Впадають в око й спроби використання релігійної мотивації для досягнення цілей політичного характеру (під час виборів, під час обговорення деяких законопроектів в представницьких органах влади тощо). Світська частина суспільства бачить в підвищеної активності релігійних організацій загрозу клерикализации Росії.

В даний час досягнута відносна збалансованість релігійної ситуації: успішно функціонує законодавство про свободу совісті та релігійні об'єднання; діє координаційний орган - Міжрелігійний рада Росії за участю лідерів російських організацій православ'я, ісламу, буддизму, іудаїзму; інший координуючої інстанцією став Рада по взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президентові РФ; актуальні проблеми релігійного життя суспільства вирішуються на рівні Комітету у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Державної Думи; звичайним став правовою судовий порядок розгляду спірних ситуацій, що стосуються діяльності релігійних організацій. У практику ввійшло укладання договорів і угод органів державної влади з релігійними організаціями про співпрацю в сферах соціального захисту населення, охорони здоров'я, при реалізації ними суспільно значущих культурно-просвітницьких програм і в ряді інших, які узгоджуються з чинним законодавством, напрямків.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >