ДЖЕРЕЛА ТА УТРИМАННЯ ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ГЕОПОЛІТИКИ

Ідейні та теоретичні віхи протоевразійства

«Короткий опис різних подорожей по північних морях і показання можливого проходу Сибірським океаном в Східну Індію» М. В. Ломоносова слід розглядати як, по суті, першу роботу, що передує становлення геополітичної думки у вітчизняній науці і віху в осмисленні континентального місцезнаходження Росії з позиції її виходу в океанські простори. Чим можна пояснити настільки тверда заява? Цей останній у творчій біографії і великий за обсягом трактат був написаний Ломоносовим і представлений з присвятою 20 вересня 1763 р дев'ятирічному спадкоємцю царського престолу Павлу Петровичу, який значився тоді президентом Адмірал- тейств-колегії (читай - командувачем флоту). А вже 14 травня 1764 Катерина II своїм секретним указом наказала адміні ралтейств-колегії (відповідно до пропозицій Ломоносова про плавання «західно-північними морями», т. Е. Вздовж Північноамериканського архіпелагу, і «Сибірським океаном») організувати пошук проходу північним (або Сибірським) океаном (так тоді називали Північний Льодовитий океан) в Камчатку «по північно-західному проходу». Експедиція зробила два плавання з Архангельська (вже після смерті Ломоносова) влітку 1765 і 1766 рр. і вперше проклала морський шлях через Північний Льодовитий океан до Північної Америки і Камчатці. Так теоретична думка російського генія оперативно втілилася в стратегічний план і конкретні дії на державному рівні. Передмова до цієї роботи Ломоносов починає такими словами: «Благополуччя, слава і квітуче стан держав від трьох джерел відбувається. Перше - від внутрішнього спокою, безпеки і задоволення підданих, друге - від переможних дій проти ворога, з укладенням прібиточние і славного світу, третє - від взаємного повідомлення внутрішніх надлишків з віддаленими народами через купецтво ... Росія, тягнучись по великої просторості Матері Землі і тільки майже одну пристань у міста Архангельського, і ту з недавніх часів маючи ... по відкритті Петровою рукою в багато моря пристаней, по введенні знання в мореплаванні і будову корабельному, колишні незручне ™ зникли і хід російських військових і купецьких судів знатно приростає, який з часом нс тільки іншим державам зрівнятися, але й перевершити може, якщо все те використається на користь, що Всевишній промисел дав в участь нашому розлогого отечеству »[1].

Далі Ломоносов, докладно описуючи відкриття нових земель, вжиті португальськими, іспанськими, англійськими, голландськими мореплавцями, і перераховуючи «ббльшіе незручності» в заморських краях (природні і життєві), твердо заявляє: «Росія, маючи Північний океан, що лежить при берегах, собі підданих і по великій частині досліджених і описаних, за одним тільки льодом і стужею чи не продовжує своїх важливих і пре- славних підприємств, щоб досягти до тих берегів східним, де не тільки від ворогів безпечна, але і свої поселення і свій флот знайде. Чи не на великому просторі в різних климатах, які різняться сімдесятьма градусами, предприять довготривалий морський шлях росіянам потрібно, але між 80-м і

«Російське могутність приростати буде Сибіром і Північним океаном і досягне до головних поселень європейських в Азії і в Америці»

М. В. Ломоносов. Короткий опис різних подорожей по північних морях і показання можливого проходу Сибірським океаном в Східну Індію (1763 г.)

65-м північної широти звертатися. Немає страху ні від крутих, море викрадають вихорів, ні від ударів хмар, кораблі від води відривають, які в північних морях ніде не прямуючи. Чи не є небезпечною довгострокова тиша з великими жарами, чому б члени людські прийшли в незручну до понесених праць слабкість, ні согнітія води і харчів і народження в них черв'яків, нижче моровиця і бешество в людях. Все це стужею, якої так боїмося, посеред тебе усуне буде. Саме це більше страшне, ніж шкідливе перешкода, яке нашим північним росіянам не так згубно, перетвориться на допомогу »[1, с. 438].

І далі Ломоносов зіставляє численні спостереження мандрівників, робить припущення (наприклад, щодо того, чи є навколо полюса море мул і ж «займає оно суша») і гіпотези глобального, кажучи сучасною мовою, масштабу. В якості однієї з них він пропонує, «розглядаючи весь земну кулю», проводити аналогію між Старим і Новим світом, зайнятися підрахунком зразкового «кількості льодів в Сибірському океані». Або, зауважує він, «уявивши собі величину і фігуру Сибірського океану, уявімо уявним зором головні якості північного американського берега, що лежить навпроти сибірського ...» [1, с. 470-471]. Дві останні глави (четверту і п'яту) Ломоносов присвячує конкретних пропозицій «до мореплавання Сибірським океаном» і рекомендаціям «Про самому підприємстві північного мореплавання і про затвердження і множенні російської могутності на сході». Укладає цю працю Ломоносов в науку нащадкам наступними словами: «скорботу про людей багато чутливіші, ніж про утриманні, однак поставимо в порівняння користь і славу Вітчизни. Для придбання малого клаптя землі або для одного тільки честолюбства посилають на смерть багато тисяч народу, цілі армеі, то тут чи має жаліти близько ста чоловік, де придбати можна цілі землі в інших частинах світу для розширення мореплавання, купецтва, могутності, для державної і государской слави, щоб виявити Свою морських російських героїв всьому світу і для більшого освіти всього людського роду. Якщо ж Толік слава сердець наших НЕ рухає, то спонукати має нарікання від всієї Європи, що, маючи Сибірського океану обидва кінці і цілий берег у своїй владі, не боячись ніякого перешкоди в пошуках від ворога і поклавши на те вже знатні утриманні з добрими успіхами, залишаємо все марно ... Останнє з противних думок, щоб це відкриття не дісталося в чужі руки, звертається в ніщо наступними: 1) згадане мореплавання до нас ближче, ніж до інших європейських держав, 2) росіянам тамтешній клімат стерпні, 3) що на потрібних і тісних місцях п будуються зимарки з пересторогою для наших людей, якими чужестранние користуватися не можуть ... Таким чином, шлях і надія чужим припинить, російське могутність приростати буде Сибіром і Північним океаном і досягне до головних поселень європейських в Азії і в Америці »[1, с. 489-490]. М. В. Ломоносов був одним з тих провидців нашої землі російської, який на століття визначив геостратегію розвитку і геополітичний статус російської держави на просторах Північної Євразії.

Геополітична парадигма, що втілилася в транспортнокоммунікаціонном просторі між Балтійським, Чорним і Каспійськими морями ( «Тріморье»), грунтувалася на трьох стійких історико-культурних зонах (Балтійська, Дніпро- Двінська і Волго-Окская) і характеризувала загальний каркас геостратегічного розвитку країни. Геополітичний код, т. Е. Визначення пріоритету в міжнародних економічних і політичних зв'язках, оформився з підставою Петербурга в дельті р. Неви, т. Е. Як раз в тому місці, яке виявилося сполучною ланкою між цими трьома історико-культурними зонами і було загальним шляхом «із варяг у греки» і «із варяг у араби». Положення Петербурга в вершині геополітичного трикутника простору «Тріморья» визначило в той час характер геополітичного коду - орієнтація на Захід. Катерина II в «Наказі» від 30 липня 1767 р відзначала, що Росія є європейською державою, російський народ - це народ європейський, а непорушною формою правління в геополітичних масштабах Росії є самодержавство.

Природничо і цивілізаційне напрями формування геополітичних поглядів, що випереджають євразійську ідею, разработалЛ. І. Мечников, передбачивши появу геополітичних навчань ряду західних учених-атлантистів, зокрема А. Мехен і X. Макиндера. «Географічне середовище, - писав Мечников з цього приводу, - еволюціонує в часі, вона розширюється разом з прогресом цивілізації. Обмежена на початку історичного періоду не особливо великими басейнами великих річок, це середовище в певний момент охоплює узбережжя внутрішніх морів, а потім поширюється на океани, охоплюючи мало-помалу все населені області земної кулі »[2]. В. І. Ламанскій, як і Л. І. Мечников, відштовхувався від провідної ролі географічного середовища розвитку цивілізації (він вів мову переважно про Росію як цивілізації), але робив далекосяжні висновки про соціально-політичному єдності Росії на Євразійському континенті. Свою роботу «Три світу Азійсько-Європейського материка» він починає начебто з простого заяви: «Європа є власне півострів Азії, і тому вона з останньої становить одне ціле, одну частину світу, яка, по всій справедливості, може носити ще назву Азійско- Єв- ропейского материка ». Виходячи з визнання антропологічних особливостей і складу населення, а також історико-культурних характеристик цього материка, Ламанський виділяв три великі частини світу з притаманними їм географічними, етнологічними та історико-культурними характеристиками: західна, т. Е. Романо-германська (католицько-протестантська) Європа, власне Азія і «середній світ», т. е. несправжня Європа і несправжня Азія. Далі щодо цього «середнього світу» Ламанський пояснює наступне: «Вступаючи в межі цього середнього світу з Азії, ми повинні сказати, що тут Азія закінчується, але Європа ще не починається; точно так же вступаючи в нього з Європи, ми маємо право сказати: тут закінчується Європа і ще не починається Азія ». Це суто геополітичний судження автор доповнює твердженням цивілізаційного порядку, що виражає його слов'янофільські переконання: «Якщо є Азія російська, якщо вона на відміну від власної, неросійської, Азії повинна бути відносяться до особливого історико-культурному типу, то це тільки тому, що за радянської Азії, або Азіатської Росії, є ще російська Європа, або Росія Європейська ... Не ототожнюючи і не зливаючи з Росією прилеглих до неї земель слов'янських і православних, ми не можемо, однак, з точки зору етнологічної та історико культурної, навіть політичної, чи не зараховувати їх до одного з нею розряду або світу і повинні відокремлювати їх і від світу власне азіатського і від світу власне європейського. Від першого він відрізняється, як у Росії та власної Європі, своєю християнською культурою. Від Європи значна частина їх відрізняється приналежністю своєї ні до західного, а до східного християнства »[3].

У зв'язку зі згадуванням цих суджень В. І. Ламанского слід підкреслити, що при всій умовності виділення напраштеній формування геополітичних поглядів у вітчизняній науці її представники протягом XIX-XX ст. охоплювали ці напрямки в цілісної світоглядної (россіеведческой) парадигмі, що пронизує геополітичні погляди. Спочатку вона була досить гостро сформульована П. Я. Чаадаєв в «філософського листах» і в «Апології божевільного»: ми не належимо ні до Заходу, ні до Сходу, і у нас немає традицій ні того, ні іншого. Н. Я. Данилевський розглядав цю парадигму як неодмінна умова цивілізаційно-культурного різноманіття, при якому слов'янський культурно-історичний тип буде першим повним чотирьохосновним (т. Е. Об'єднуючим релігійну, культурну, політичну і суспільно-економічну діяльність) типом. Геополітичний характер знаходить судження Ф. І. Тютчева про переростання «Росії-1» (Росія в межах імперії) в «Росію-2» (Росія включає народи Східної Європи) і далі - в «Росію-3», т. Е. « Росію майбутню », що охоплює весь євразійський континент (за винятком Китаю).

Ще в першій половині XIX ст. в системі військових наук провідне місце починає займати військова географія. Біля її витоків в Росії були професор Миколаївської академії генерального штабу (вона була утворена в 1832 р за проектом генерала-ад'ютанта барона Антуана Анрі (Генріха Веніаміновича) Жоміні «для освіти офіцерів до служби Генерального штабу») М. А. Мов, що видав в 1838 року перший підручник з військової географії, і майбутній військовий міністр Д. А. Мілютін. Мов першим зробив аналіз впливу на військові дії і в цілому на військову структуру держави не тільки топографії, а й об'єктивних чинників - демографічних, економічних, державно-адміністративних та ін. Мілютін, в свою чергу, основна увага в військової географії приділяв її ключовому розділу - військової статистикою, головна мета якої полягала у визначенні сили і могутності держави у військовому відношенні. Територія, населення та державний устрій представляли предмет військової статистики. Остання, в трактуванні Мілютіна, є прообразом геополітики, оскільки вона вивчає «ті властивості земної поверхні, які визначають взагалі кошти держави до успішного ведення війни ... т. Е. До визначення стану держави у ставленні до військових сил і засобів» [4] . Ці положення військової географії, сформовані Мілютін, зберегли свою теоретичну і практичну значимість аж до Першої світової війни.

Генріх Веніамінович Жоміні (1779-1869)

Дмитро Олексійович Мілютін (1816-1912)

Військова статистика (прообраз геополітики) вивчає «ті властивості земної поверхні, які визначають взагалі кошти держави до успішного ведення війни., Тобто до визначення стану держави у ставленні до військових сил і засобів» Д. А. Мілютін

У ті ж роки державна статистика як розділ географії розвивалася, будучи не тільки обмеженою військовою тематикою. Значну роль в цьому зіграла вийшла в 1848 р робота академіка К. І. Арсеньєва «Статистичні нариси Росії», де детально були проаналізовані такі важливі характеристики геополітичного статусу Росії, як територія, межа і тенденції просторового розширення держави в його культурній історії. Арсеньєв детально описує західну, південну, східну і північну кордону Росії, випереджаючи опис таким положенням: «Межі держави можна і треба розглядати в різних аспектах: фізичному, комерційному, військовому і політичному; і щоб судити правильно, щасливе або невигідне місце розташування має певну державу, треба розглядати його у всіх цих відносинах. Частина невигоди в одному відношенні винагороджується або переважується перевагами в іншому ». Почата Арсеньєвим опис меж дало йому підставу для оцінки простору Росії (він, мабуть, одним з перших, поряд з Д. А. Мілютін, став використовувати поняття простору в геополітичному, кажучи сучасною мовою, сенсі) в зазначених вище відносинах. Зокрема, відзначаючи унікальність розташування Росії в політичному відношенні, Арсеньєв звертає увагу на те, що жодна держава не має такого впливу на сушу, як Росія. Тому «суміжна або суміжних найважливішим державам Європи та Азії, Росія ... повинна мати політичні відносини до всіх і сильно діяти на долю багатьох народів». По суті, Арсеньєв передбачив, що з'явилася в 1904 р статтю X. Макиндера «Географічна вісь історії», в якій вводиться поняття хартленда для позначення Росії-Євразії. Нарешті, Арсеньєв дає характеристику Росії з військової точки зору. Воно, на його думку, таке, яке «тільки можна бажати, і яке необхідно для збереження безмірних її меж. Якщо Північний і Східний (Тихий - І. К., Л К.) океани і великі пустельні землі представляють мало вигод для торгівлі, зате вони абсолютно забезпечують зовнішню безпеку держави і роблять його доступним тільки з західної та південної сторони »[5].

« Росія, на мою крайнього розумінню, призначена згладити тисячолітню ворожнечу Азії і Європи, помирити і злити два різні світи, знайти способи урівноваження між передовим, але чванливим і непослідовним європейським індивідуалізмом і азіатської покірною, навіть відсталою і покірною, але все ж твердої державно соціальної згуртованістю »

Д. І. Менделєєв

Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907)

Державна і військова статистика спираються на конкретні дані і розрахунки. В цьому відношенні такі розділи географії є емпіричною базою геополітичних досліджень і прогнозів. І тут вельми примітними були розрахунки, зроблені Д. І. Менделєєвим в останній період його наукової діяльності.

Спираючись на дані перепису населення Російської імперії 1897 р враховуючи особливе місце розташування Росії «між молотом Європи і ковадлом Азії» і визнаючи месіанську роль Росії, Менделєєв запропонував виділяти три центри країни: політичний центр, центр поверхні і центр народонаселенно- сті. Політичний центр пов'язаний з місцезнаходженням столиці. Два інших центру не збігаються один з одним внаслідок нерівномірності розселення жителів. Для розвитку країни, вважав Менделєєв, важливо, щоб центр народонаселення наближався до центру поверхні, а тому переміщався з півночі на південь і з заходу на схід. На підставі математичних розрахунків Менделєєв визначив центр поверхні в Єнісейської губернії між Обью і Єнісеєм в районі м Туруханска. Центр цей, по думці вченого, ще довго буде залишатися пустельним, лише «вироблення російською півночі мінеральних багатств змінить такий перебіг справ» [6]. У свою чергу, центр народонаселення знаходиться в Тамбовської губернії між містами Козлов і Моршинська. Менделєєв, виходячи з розробленої ним теорії центрального географічного і політичного позиціонування

Росії в світі, «серединного місця» між Європою і Азією (в цьому плані він передбачив праці євразійців), заповідав зміцнювати тісний союз з Китаєм і Англією. Більш того, він пропонував утворити «четвертний союз» Росії, Китаю, Англії та Франції. Майбутнє людства, вважав він, на шляху подолання відмінностей між Сходом і Заходом, коли «принципове рівність людей і країн є наріжним загальнопоширених ідеалів» 17]. В ряду геополітичних поглядів концепція Менделєєва заслуговує пильної уваги, оскільки вона видається судженням, побудованим з урахуванням кількісних і якісних характеристик геополітичного статусу Росії. Слід згадати ім'я маловідомого для сучасного читача російського вченого, офіцера військової розвідки Олексія Юхимовича Вандама (Едріхіна), який видав напередодні Першої світової війни ряд невеликих за обсягом, але вельми змістовних робіт. У них він аналізував російську історію з геополітичної точки зору, що отримала вираження у військово-стратегічному напрямку досліджень. Автор, який взяв участь добровольцем в англо-бурської війни на півдні Африки, виходив з того положення, що головним геополітичним і геостратегічним противником Росії завжди виступала і виступатиме Англія (більш широко - англосакси). Англосакси, відзначав він, затвердивши своє панування над усіма океанами і трьома з половиною материками, заснували Океанську Імперію, а Росія визначилася на Євразійському континенті як «Сухопутна Російська Імперія». І завершує одну зі своїх робіт А. Ванда пророчими словами: «Росія велика і могутня. Моральні та матеріальні джерела її не мають нічого рівного собі в світі, і якщо вони будуть організовані відповідно своїй масі, якщо завдання наші будуть визначені ясно і точно, і армія і флот будуть в повній готовності в будь-яку хвилину виступити на захист наших власних, правильно розуміються інтересів - у нас не буде причин побоюватися наших сусідів ... »[8].

Отже, євразійство як типовий прояв російської культури мало свої витоки і своїх попередників у вітчизняній науці, військове мистецтво, але основна сфера, де відбувалася кристалізація його, євразійства, світоглядних і теоретичних принципів, залишалася філософія історії. Точніше, гот її розділ, в якому затверджувалася доктрина многонаправленности історичного процесу і рівного права на існування різних цивілізацій (культурно-історичних типів, по Данилевському). Прогрес в історії розумівся як реалізація можливостей, властивих різним культурно-історичним типам, про що в розгорнутому вигляді писав Н. Я. Данилевський в роботі «Росія і Європа». Майже одночасно з ним В. І. Ламанскій впритул підходить до обгрунтування концепції «Росія-Євразія», яка отримала творчий розвиток в євразійство. У 1871 р Ламанський захистив докторську дисертацію на тему «Про історичне вивченні греко-слов'янського світу в Європі», в якій він зробив ряд цінних зауважень, що дозволяють розібратися в смислових і термінологічних тонкощах. «Розподіл християнсько-арійського світу на східний і західний, греко-слов'янський і романо-германський, - зазначав автор, - засноване на суворому розрізненні їх внутрішніх, істотних ознак, географічних, етнографічних, релігійних, громадських, взагалі, культурних особливостей. Цей поділ має велику наукову важливість ». Типологічну порівняння цих європейських ареалів Ламанський робить, спираючись на їх «історичний вік» як важливий загальний показник перерахованих вище їх особливостей. І нарешті, автор робить рішучий крок до утвердження якоїсь окремішність слов'янства. Сопостаатяя Росію з Стародавньої Елладою і Давнім Римом, які об'єднували значну кількість різноплемінних народів, Ламанський заявив, що «слов'янство, саме в особі російського народу, являє собою величезний міцний кряж або стовбур, а всі інші инородческие племена є його гілками» [9]. Залишався начебто всього один крок до проголошення євразійських гасел, але їх час ще не настав.

Рубіж XIX-XX ст. - це був час ідейних пошуків і виходу вітчизняної науки на світову арену, зародження революційного руху і визначення Росією свого місця в світі, зліт вітчизняної літератури, музики, образотворчого мистецтва, які стверджують кожен своєю мовою «російську ідею». Дуже добре і образно ці настрої пред'евразійства описав 134

С. М. Половинкин [10]. Болісний хід цих пошуків і угверж- дений отримав своє вираження в роздумах про зв'язки Європи та Росії у Ф. М. Достоєвського в підготовчих матеріалах для «Щоденника письменника». У 1881 року, незадовго до смерті, він писав: «Азія. Так головне-то, світове тобто, призначення наше, може, саме в тому і полягає, щоб стати в нагоді свого часу Європі і всьому арійського племені. Але поки час не настав, ми маємо право подбати про своє самовихованні, про свою самобитійності ... Але перед тим нам треба стати самостійними. Поворот в Азію буде одним із засобів, одним з поштовхів до того, послужить до нашого перевиховання і переродження духовному ... Треба згадати - що ми не Європа, що ми Азія ... Вже одна, що ми відмовилися від виняткового європеїзму нашого, від пріхвостнічества нашого в надії заслужити сан виняткового і досконалого європейця, - вже одна ідея ця надала б нам самостійності »[11].

Значний інтерес становить еволюція геополітичних поглядів за радянських часів. В даному випадку слід зупинитися на роботах В. П. Семенова-Тян-Шанського,

А. Е. Снесарева і А. Радо. Семенов-Тян-Шанський основну увагу приділяв розвитку політичної географії і став творцем однієї з перших вітчизняних політико-географічних концепцій, яку слід розглядати як суто геополітичну теорію. Ще на початку Першої світової війни він заявляв: «Настав той час, коли не можна залишатися висіти в повітрі наївним мрійником за прапором всіх інших націй, абсолютно реально переслідують ясно видимі ними мети і не йдуть ні на які компроміси саме внаслідок ясності розуміння своїх завдань, які цілком залежать від політико-географічного виховання »[12]. У розгорнутій формі політико-географічну концепцію Семенов-Тян- Шанський виклав в вийшла в 1928 р роботі «Район і країна». Тут він запропонував розглядати три типи могутніх в територіальному відношенні володінь, основою класифікації яких є знову ж географічний

«Результатом повільних впроваджень людства є більш-менш широке поширення його племен, а результатом завоювань-их розчленовування на держави»

В. П. Семенов-Тян-Шанський

Веніамін Петрович Семенов-Тян-Шанський (1870-1942)

Універсальні геополітичні закономірності:

«I) тяжіння континентальних країн до моря;

 • 2) прагнення до завоювання протилежного берега або заволодіння цілим морським басейном;
 • 3) переростання через океан;
 • 4) оволодіння морськими шляхами і протоками;
 • 5) річки як носії історичного розвитку;
 • 6) великі річки як національні або державні кордони;
 • 7) система річок як фактор збереження держави »

А. Радо

Шандор (Олександр) Радо (1899-1981)

фактор. Такими типами є: «1. Кільцеподібна система. 2. Клочкообразная. 3. Система "від моря до моря", або над- материкова ». Даючи характеристику цих систем, Семенов-Тян- Шанський оцінював переваги і недоліки кожної з них. Так, «кільцеподібна система» виникала на узбережжях «Середземного морів» і з часом розширювалася в глиб оточуючих материків. Прикладами таких систем були античні цивілізації Давньої Греції та Давнього Риму. Неминучий розпад цих систем, як вважав автор, відбувався внаслідок зростання народонаселення на сусідніх материках і перенесення центру народонаселення в глиб материкової зони.

«Клочкообразная система» характерна для острівних і півострівних держав, які, маючи сильний флотом, реалізують свою геополітичну активність, захоплюють інші території та континенти, налагоджують торговельні шляхи, що сприяють встановленню світових господарських зв'язків. Прикладами такого типу систем вчений називає Іспанію, Голландію, Англію.

«Чрезматеріковая система» є певного роду антиподом «клочкообразной системи». Тут будь-якою державою захоплюється всередині материка велика територія, «одним кінцем упирається в одне з омивають його морів, а іншим - в інше». Геополітична активність подібного роду держав (як приклад автор називає Персію, Росію, США) спрямована на будівництво та оволодіння водними і сухопутними комунікаціями і на внутріконтінен- тальне колонізацію. Як вважає вчений, «чрезматеріковая система» відрізняється від інших своєю масштабністю, масивністю, континентальної цілісністю і має всі природні «задатки міцності». Головний недолік такої системи він вбачав в різному ступені господарського освоєння територій від європейської частини Росії до Далекого Сходу. «При зіткненні з сусідами, - попереджав Семенов-Тян- Шанський, -" чрезматеріковое "держава найлегше піддається блокаді з боку дотичних з ним морів і хоча б тимчасовим захопленням з боку їхніх узбереж; Останнім же обставина знищує всю суть системи "від моря до моря" і знесилює країну ». Який хід вирішення цього геополітичного феномену? Подібно до того, як свого часу Менделєєв писав про необхідність наближення центру народонаселення до центру поверхні, Семенов-Тян- Шанський стверджував необхідність доведення географічного центру «державної території по можливості до однакової густоти населення і ступеня економічного розвитку». Географічний центр території Росії віддалений від центру народонаселення на 3 тис. Км (в США - на 100 км), тому «чрезмагеріковое держава» потребує тривалих періодах «великого спокою» для зближення трьох центрів країни. Ці періоди «великого спокою» завжди пов'язані з динамікою колонізації. Якщо остання реалізується в клочкообразной системі як «боротьба з простором» за допомогою потужного морського флоту, то для «чрезматерікового держави» перемога над простором досягається значно більшими зусиллями. Так, Семенов-Тян-Шанський прогнозував спорудження «меридіональних чрезматерікових шляхів», один з яких повинен був пов'язати Європу з Африкою. Цей шлях, на думку вченого, повинен був починатися «нашої Мурманської магістраллю, попрямувати через центр Російської рівнини на Кавказ, звідси поперек головного Кавказького хребта, далі поперек Малої Азії до Сирії, від неї через Суецький канал до Єгипту, з Єгипту через східно-африканські території на Капштадта (Кейптаун - І. К., Д. К.) ». По суті справи, Семенов- Тян-Шанський, визначивши політичну географію як науку про встановлення просторових взаємин територіального могутності окремих людських спільнот, дав одне з перших визначень геополітики у вітчизняній науці [13].

У ці роки виходять роботи іншого чудового російського вченого, фахівця в галузі військової географії А. Е. Сне- сарева. Він продовжив дослідження Д. А. Мілютіна і розробив своєрідну геостратегічну концепцію. У вийшла в 1906 р книзі «Індія як головний чинник в середньоазіатському питанні» Снесарев розглядав кілька причин поступального руху Росії в Азію і встановлення свого впливу над регіоном Центральної Азії. Аналізуючи геополітичну історію Росії, вчений визнає «природним і давно намічених» рух Росії до «теплій воді» Індії. Одну з причин він вбачав в тому, що російському народові «мало Російської рівнини», недоліками якої Снесарев вважав одноманітність ландшафту, відсутність теплого океану і ненадійність кордонів. Російська рівнина виявилася тісному хліборобам, тому Московське царство стало розширюватися на всі боки. Друга причина - «прагнення до влади», т. Е. Бажання держави «розширити сферу впливу, володіти всіма слабкими». Вихід на північ обмежений льодами Північного Льодовитого океану, рух на захід було зупинено німецькими племенами і шведами, а на південь стримувалося Османською імперією. Тому, робив висновок автор, «російського народу залишалася Азія, і він рвонувся в неї по всіх можливих напрямах: прямо на південь, через Кавказ, на південний схід - через Киргизьку степ і далі до Індії і на схід по Сибіру до Великого Океану і Китаю ». Так Снесарев визначав геостратегію для Росії: єдиним напрямком її «поступального руху» є південно-східне - через Центральну Азію і країни Середнього Сходу до Індійського океану.

Вище вже говорилося про тих положеннях військової географії, які були розроблені в середині XIX в. Д. А. Мілютін. Снесарев робить наступний крок в поясненні сил, що визначають могутність держави. Якщо Мілютін вважав такими силами територію (країну), народонаселення і державний устрій, то Снесарев визначає могутність держави наявністю території, сили і засобів. Під силами він розумів народонаселення і збройні сили держави, а під засобами - природні багатства країни, т. Е. «Капітал війни»: промисловість, фінанси, залізні дороги, техніку. Снесарев впритул підходить до формулювання напрямків геополітичної стратегії Росії, виходячи з визначення предмета військової географії, який складається в «вивченні могутності держави (країни) в його географічному відображенні ... Під військовою могутністю, - уточнює вчений, - в даному випадку будемо розуміти здатність держави вести будь-яку війну з доведенням до переможного кінця [14].

У 20-х рр. XX ст. зліт геополітичної думки в Радянському Союзі обірвався останньому відкритому публікацією статті А. Радо «Геополітика» в першому виданні Великої Радянської Енциклопедії. У наступні десятиліття саме поняття геополітики було вилучено з наукового обігу у вітчизняній літературі або інтерпретувалося як один із проявів буржуазної науки, хоча геополітичні ідеї в повній обсязі використовувалися з метою зміцнення політичного й військової могутності Радянського Союзу. Радо визначав геополітику як вчення про географічну зумовленості політичних явищ. Привертають інтерес зазначені ним сім універсальних геополітичних закономірностей:

 • 1) тяжіння континентальних країн до моря;
 • 2) прагнення до завоювання протилежного берега або заволодіння цілим морським басейном;
 • 3) переростання через океан;
 • 4) оволодіння морськими шляхами і протоками;
 • 5) річки як носії історичного розвитку;
 • 6) великі річки як національні або державні кордони;
 • 7) система річок як фактор збереження держави [15].

Як і будь-яку енциклопедичну статтю, статтю Радо слід розглядати як теоретичне узагальнення геополітичних досліджень того часу. Подальший розвиток геополітики в нашій країні здійснювалося без згадки цю назву в політичній і військовій географії (в рамках останньої важлива роль відводилося геостратегії), в сходознавстві і дипломатії.

Так ідейні шукання і наукова думка підійшли впритул до тієї межі, за межами якого стали викристалізовуватися шлях революційних перетворень Росії і визнання її як особливого світу - Росії-Євразії, -який в силу своєї історичної долі в рівній мірі відноситься і до Європи, і до Азії . А тому віковічним залишається для Росії питання, як ставитися їй до того й іншого світу. Євразійці вирішували це питання, виходячи з визнання Росії-Євразії як самостійного світу, який історично приречений бути об'єднувачем цих світів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >