ВИСНОВКИ

На базі представлених основних областей в інформаційних технологіях будуються І С на транспорті.

Інформаційні потоки як складова частина транспортних потоків (в першу чергу матеріальних) формують необхідність, організацію, технологію і управління перевезеннями. Правильна організація інформаційних потоків дозволяє істотно підвищити ефективність управління за рахунок автоматизації рутинних операцій в процесі прийняття рішень та забезпечення більш об'єктивного набору рішень для аналізу в системах підтримки управлінських рішень.

Для обробки інформаційних потоків необхідна інформаційна система підприємства або процесу, для побудови якої використовується ІМ. Основні поняття про ІМ включають в себе види її подання, принципи вибору об'єктів і їх атрибутів, правила побудови взаємозв'язків між об'єктами і послідовність побудови. Основні технології обробки даних дозволяють забезпечити підготовку і подання даних для прийняття управлінських рішень і реалізації облікових задач.

Розвиток інформаційних технологій на транспорті відбуватиметься в тісній інтеграції з реалізованими бізнес-процесами, сприяючи отриманню точної і своєчасної інформації як операторами, гак і користувачами ТС. Основними факторами, що стимулюють розвиток інформаційних технологій на транспорті, є розвиток транспортної логістики і пов'язаних з нею високотехнологічних видів контейнерних перевезень в змішаному сполученні, доставка вантажів «точно в строк» і т.п., підвищення якості пасажирських перевезень, необхідність зниження транспортних витрат у собівартості продукції за рахунок зниження собівартості перевезень.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >