СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Ця система в своїй основі містить функції оперативного обліку та аналізу. Оперативний облік і аналіз дозволяють отримати своєчасну інформацію про результат роботи ПС і виявити основні причини невиконання запланованих робіт. Вхідний інформацією в систему є дані з подорожніх листів і товарно-транспортних накладних, а також фактичні результати роботи ПС, зафіксовані в системі оперативного управління. Результатом обробки цієї інформації є: техніко-експлуатаційні показники роботи ПС; розмір заробітної плати водіїв за виконану роботу; накопичення даних про роботу водіїв та автомобілів; уточнене значення розміру оплати за виконану роботу; розміри доходів АТО і фактична собівартість перевезень; рекомендації щодо поліпшення роботи АТО.

Для інтеграції АСУ ТП на автотранспорті з системами керування транспортними процесами на більш високому рівні і виконання ними мінімального набору завдань і функцій з метою забезпечення безпеки перевезень розробляються відповідні стандарти. У табл. 4.4 представлені вимоги стандартів до окремих АСУ ТП на автомобільному транспорті.

ГО

оо

Таблиця 4.4

Вимоги стандартів до АСУ ТП на автомобільному транспорті

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

ГОСТ Р 53860-2010. Глобальна навігаційна супутникова система. Системи диспетчерського управле-

Органи місцевого самоврядування

Оперативне (поточне) планування з метою автоматизованого виконання функцій підготовки технологічного процесу управління пасажирськими перевезеннями, формування і ведення баз маршрутних розкладів і довідкової інформації

ня міським пасажирським транспортом. Вимоги до архітектури і функцій

Транспортні засоби

Облік і контроль випуску рухомого складу на маршрутну мережу, відкриття руху, початку роботи рухомого складу на лінії, руху рухомого складу на маршрутах, часу завершення транспортної роботи на лінії

АТО

Оперативний аналіз роботи ПС і перевізників за маршрутами

Сервісні центри з технічного обслуговування мобільного та стаціонарного обладнання системи

Оперативне регулювання перевізного процесу, в тому числі при виникненні збійних ситуацій на маршрутній мережі, з коригуванням розкладів роботи ПС

Органи управління роботою транспорту

Формування і видача інформації на зупинкові табло для пасажирів про розрахунковий час прибуття транспортних засобів на зупинку, передача на інтернет-сайти даних про розклад руху транспортних засобів і щодобове формування інформації про розклади руху транспорту по маршрутах (з урахуванням всіх наявних на поточний день змін)

Органи управління рухом транспорту

Отримання оперативних довідок про хід перевізного процесу

Технічні комплекси, що забезпечують виконання функцій управління, обробки і передачі інформації

Отримання звітних даних про виконання транспортної роботи

ГО

СО

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

ГОСТ Р 54027-2010. Глобальна навіта- ционная супутникова система. Системи дис- петчерского управління вантажним автомобільним транспортом. Вимоги до архітектури, функцій і завдань системи диспетчерського управління пере- візки будівельних вантажів але годинним графіками

АТО

Оперативне планування транспортної роботи

грузообразующіе пункти

Збір, попередня обробка та зберігання навігаційних даних від контрольованого ПС

грузопоглощающими пункти

Фіксація основних подій перевізного процесу (виїзд і повернення в АТО, прибуття під навантаження і розвантаження, тривалість навантаження і розвантаження) і виявлення порушень плану

Транспортні засоби

Оперативне управління перевезеннями

диспетчерські пункти

Розрахунок основних показників транспортної роботи

Органи управління

Контроль швидкісного режиму, режиму праці та відпочинку водіїв

ГОСТ Р 54028-2010. Глобальна навігаційна супутникова система. Системи диспетчерського управління між місто- 11 и м і пасаж ІРС до і м і перевезеннями. Требо- вання до архітектури, функцій і завдань

Об'єкти інфраструктури (автовокзали, автостанції, сервісні центри і т.д.)

поточне планування

Контроль випуску і подачі автобусів

Контроль графіка руху

Підготовка оперативних довідок про роботу ПС і системи в цілому

Органи управління

Оперативна зв'язок з водіями

АТО

Контроль швидкісного режиму, режиму праці та відпочинку водіїв

автобуси

Інформаційне обслуговування пасажирів

користувачі

Створення архівів даних і доступу до них уповноважених осіб

го

го

про

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

Системи передачі та обробки даних

Інформування екстрених служб про знаходження автобуса при виникненні надзвичайних ситуацій

ГОСТ Р 54029-2010. Глобальна навігаційна супутникова система. Системи диспетчерського управління спеціальним автомобільним транспортом муніципальних служб. Вимоги до архітектури, функцій і завдань системи диспетчерського управління транспортом але вивезення твердих побутових відходів

Об'єкти інфраструктури (диспетчерські центри та пункти і т.д.)

Контроль руху ПС та роботи навісного обладнання з візуальним представленням інформації

Оперативна зв'язок з водіями

Оперативне управління роботою транспорту і управління позаштатними ситуаціями

Підготовка оперативних довідок з багатофакторним аналізом роботи ПС і системи в цілому

Органи управління

Планування використання транспорту з вивезення твердих побутових відходів та виконання договірних зобов'язань підприємства

АТО

Автоматизація заповнення та обліку подорожніх листів

Транспортні засоби

Ведення контролю виконання робіт на території відповідальності муніципального органу управління ЖКГ

Системи передачі та обробки даних

Стратегічне планування використання ресурсів підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів, в зоні відповідальності муніципального органу управління ЖКГ

го

го

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

ГОСТ Р 54030-2010. Глобальна навігаційна супутникова система. Системи інформаційного супроводу і моніторингу міських і приміських автомобільних перевезень небезпечних вантажів. Вимоги до архітектури, функцій і завдань

Абонентський телематичний термінал, встановлюваний на контрольовані транспортні засоби.

Програмно-технічні засоби, що встановлюються в центрі системи моніторингу

Моніторинг поточного місцезнаходження і стану контрольованих транспортних засобів, вантажів, що перевозяться і умов транспорти ро в к и.

Обробка, зберігання та архівування прийнятої моніторингової інформації.

Автоматизоване формування сигналу тривоги при нештатної (аварійної) ситуації на транспортному засобі

Доведено моніторингової інформації та (або) отриманих на її основі даних до абонентів системи

Програмно-технічні засоби, що встановлюються у абонентів системи

Автоматизоване ведення діючої нормативно-правової бази в частині, що стосується перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Системи зв'язку та передачі даних між транспортними засобами, центром системи моніторингу та абонентами системи

Автоматизований облік вантажоперевізників, що мають сертифіковані транспортні засоби та допуск для водіїв, які забезпечують перевезення небезпечних вантажів (реєстр легітимних перевізників)

Абонентські термінали перевізників, вантажовідправників, вантажоодержувачів Гостранснад- зазору, МВС Росії і МНС Росії

Автоматизований облік і надання диспетчерським службам актуалізованої інформації про можливих (дозволених) маршрутах перевезень небезпечних вантажів (реєстр ділянок дорожньої мережі, на яких встановлено особливий порядок перевезення небезпечних вантажів)

ГО

ГО

го

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

ГОСТ Р 54725-2011. Глобальна навіта- ционная супутникова система. Системи диспетчерського у правд с- ня вантажним автомобільним транспортом. Вимоги до архі- тектури, функцій і завдань системи диспетчерського управління перевезеннями нафтопро- дуктів

АТО

Планування перевезень в частині вибору маршруту перевезень та формування завдань водіям

Г рузоотправітслі

Моніторинг процесу перевезень з фіксацією подій, режимів руху, відхилення від графіка, стану вантажу і т.п.

Г рузополучателі

Автоматизоване виявлення порушень графіка руху, відхилення від встановленого маршруту, порушення швидкісного режиму, режиму праці та відпочинку водіїв, надзвичайних ситуацій та інформування відповідних служб

Транспортні засоби

Регіональні підрозділи Госавтодорнадзора

Управління процесом перевезень з введенням при необхідності резервного ПС

Управління ДАІ суб'єкта Федерації

Регіональний центр управління в кризовій ситуації МНС Росії

Формування звітної інформації

ГОСТ Р 54726-2011. Глобальна навігаційна супутникова система. Система дис- петчерского управле- 11 ія між місто та и м і контейнерними вантажо- вимі автомобільними перевезеннями. Вимоги до архітектури, функцій і завдань

Міжміський центр моніторингу з цін-тральні диспетчерською службою

Інформаційний супровід транспортного процесу

Моніторинг просторового положення транспортних засобів

Програмно-технічні комплекси

Оперативна зв'язок з водіями

Комплекси засобів зв'язку

Забезпечення безпеки перевезень

АТО

Оперативне планування перевезень

Диспетчерські центри терміналів і складів

Облік виконаних перевезень і оперативний аналіз результатів

го

го

зі

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

Транспортні засоби

Оперативне формування інформації про розрахунковий час прибуття транспортних засобів йод навантаження і розвантаження

користувачі

Оперативне управління перевезеннями і прийняття необхідних заходів при порушеннях плану, надзвичайні події тощо

Органи влади

Підготовка звітних даних

ГОСТ Р 54727-2011. Глобальна навігаційна супутникова система. Системи диспетчерського управління спеціальним автомобільним транс- портом муніципальних служб. Вимоги до архітектури, функцій і завдань системи диспетчерського управ ління транспортом по прибиранню вулиць

АТО

Планування робіт але прибирання вулиць з побудовою маршрутів руху транспорту зі складанням довгострокових, середньострокових, короткострокових і оперативних планів

Транспортні засоби

Розрахунок обсягів виконаних робіт

Програмно-технічні комплекси

Моніторинг виконання робіт з контролем технологічних процесів і позаштатних ситуацій

Комплекси засобів зв'язку

Контроль витрати палива за марками ПС і видам навісного обладнання

Підприємства, що здійснюють прибирання вулиць

Оперативна зв'язок з водіями

Органи влади (місцевого самоврядування)

Підготовка звітних даних

ГО

ГО

Р *

Найменування

стандарту

Вимоги до складу організаційної структури

Вимоги до автоматизуються функцій

ГОСТ Р 54728-2011. Глобальна навіта- ционная супутникова система. Системи інформаційного супроводу і моніторингу регіональних автомо- більних перевезень небезпечних вантажів. Вимоги до архітектури, функцій і завдань

АТО

Моніторинг поточного місцезнаходження і стану контрольованих транспортних засобів, вантажів, що перевозяться і умов транспортування

Транспортні засоби

Регіональний центр контролю перевезень небезпечних вантажів

Оперативна зв'язок з водіями

Адміністрація суб'єктів Федерації

Обробка, зберігання та архівування прийнятої моніторингової інформації

Регіональні підрозділи Госавтодорнадзора

Автоматизоване формування сигналу тривоги при нештатної (аварійної) ситуації на транспортному засобі

Управління ДАІ суб'єкта Федерації

Доведено моніторингової інформації та (або) отриманих на її основі даних до абонентів системи

Регіональний центр управління в кризовій ситуації МНС Росії

Автоматизоване ведення діючої нормативно-правової бази в частині, що стосується перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Програмно-технічні комплекси

Автоматизований облік вантажоперевізників, що мають сертифіковані транспортні засоби та допуск для водіїв, які забезпечують перевезення небезпечних вантажів (реєстр легітимних перевізників)

Комплекси засобів зв'язку

Автоматизований облік і надання диспетчерським службам актуалізованої інформації про можливих (дозволених) маршрутах перевезень небезпечних вантажів (реєстр ділянок дорожньої мережі, на яких встановлено особливий порядок перевезення небезпечних вантажів)

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >