ПЕРЕДМОВА

Підручник «Загальна хімія», написаний професором Н. Л. Глінкою на початку 40-х рр. минулого століття, виявився чудово цінним і довготривалим посібником в своїй області знання і навчання. Він був 11 разів перевиданий за життя автора, а в подальшому редагувався і доповнювався. До 2012 р «Загальна хімія» Глінки витримала в цілому 33 видання. Тираж окремих видань підручника доходив до 350 тис. Примірників.

За цим підручником вивчали хімію багато поколінь студентів нехімічних спеціальностей вузів і технікумів, школярів, які прагнуть глибше освоїти хімію, фахівців різних областей, які зіштовхнулися в своїй роботі з необхідністю отримати деяку хімічну інформацію.

Фахівці старшого покоління, хіміки і не хіміки, з теплотою згадують цей підручник, незмінно відзначаючи дохідливість, простоту викладу, велика кількість цікавих прикладів. Цінними якостями книги є також історизм викладу і наближеність до практичних завдань.

У більш пізніх редакціях «Загальною хімії» деякі з первинних достоїнств підручника були помітно ослаблені, історичний матеріал майже повністю виключений. Тому редактори пропонованого оновленого підручника вибрали в якості прототипу 15-е видання (1971), практично не піддавалося змінам в порівнянні з авторським текстом. За минулі 42 роки не тільки досягнутий величезний прогрес у розвитку хімії, а й істотно змінилися методика викладання, зміст і структура програм з хімії в школах, коледжах і вузах. Все его потрібно враховувати при переробці підручника, в максимальній мірі зберігаючи авторські підходи та безперечні досягнення в його змісті і стилі.

В результаті переробки в підручнику стало на дві голови більше за рахунок виділення розділів органічні сполуки і дисперсні системи в окремі розділи. Перерозподіл матеріалу між рядом інших глав спричинило за собою в окремих на них випадках зміна назв глав. Цифровий матеріал по властивостям хімічних елементів і речовин переглянутий і представлений в основному по «Хімічної енциклопедії» (1988-1998) і довідником Handbook of Chemistry and Physics , 86 lh ed. (2010). Дані за обсягами промислового виробництва наведені в орієнтовному вигляді для характеристики практичної важливості тих чи інших хімічних продуктів.

Термінологія і номенклатура хімічних сполук скоректовані відповідно до сучасного стану.

У період часу, коли вийшли перші 10-15 видань підручника, хімія розглядалася головним чином як засіб «хімізації» народного господарства, підвищення продуктивності праці і обороноздатності держави. В даний час акценти значно змістилися до розгляду хімії як класу явищ, що лежать в основі біологічних процесів. Хімічні елементи Всесвіту виявилися придатними для побудови біологічних систем і підтримки процесів, що становлять сутність життєдіяльності. Ймовірно, саме цей аспект хімії робить її не тільки практично необхідної, але і світоглядної наукою, що стимулює неослабний інтерес до неї. Відповідно до цього в повий редакції підручника розширено матеріал по біологічним значенням хімії.

Читачам підручника рекомендуємо з належною увагою поставитися до прочитання і аналізу наведених прикладів, так як в них міститься особливо дієвий навчальний матеріал.

В результаті вивчення хімії але даного підручника студенти повинні освоїти:

трудові дії

  • - володіти навичками написання рівнянь хімічних реакцій;
  • - володіти навичками розрахунків, пов'язаних з будовою речовини і хімічними явищами;

необхідні вміння

  • - застосовувати знання з хімії при вивченні спеціальних дисциплін;
  • - пояснювати явища і спостереження в виникаючих ситуаціях, пов'язаних з хімією;
  • - використовувати довідкові матеріали з хімії;

необхідні знання

  • - предмет, основний зміст дисципліни «загальна хімія»;
  • - практичне значення хімії;
  • - основні небезпеки та ризики, пов'язані з господарським і побутовим застосуванням хімії (речовин і процесів).

У даній редакції підручника глави 6-14 і 21-23 перероблені академіком РАО В. А. Попковим (професор, завідувач кафедрою загальної хімії Московської медичної академії ім. І. М. Сеченова).

Глави 1-5, 15-20 і 24-27 перероблені професором А. В. Бабкова (кафедра загальної хімії Московської медичної академії ім. І. М. Сеченова).

Редактори видання з вдячністю приймуть зауваження але змістом книги і неодмінно врахують їх, якщо для цього представиться можливість.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >