КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Як визначається статистична значимість рівняння регресії?
 • 2. Що показує коефіцієнт кореляції (парний, приватний, множинний)? Які значення може приймати коефіцієнт кореляції?
 • 3. Що являє собою поле кореляції?
 • 4. У яких випадках використовується z-перетворення?
 • 5. Яка інтерпретація значень коефіцієнта кореляції на шкалі Чеддока?
 • 6. З якою метою будується матриця коефіцієнтів кореляції?
 • 7. Що показує коефіцієнт рівняння лінійної парної регресії і лінійної регресії?
 • 8. Чому при вивченні зв'язку одних і тих же змінних коефіцієнти парних регресій відрізняються за величиною від коефіцієнтів множинної регресії?
 • 9. Відділ обслуговування пластикових карт типу «VISA» щотижня проводить перевірку рахунків на несанкціонований доступ. При підозрілі операції (занадто великих для даного клієнта сум, одноразово списаних з рахунку) відправляється клієнтові SMS. По карті А були зареєстровані видаткові операції, наведені в табл. 3.12.

Таблиця 3.12

Видаткові операції по карті «X»

номер перевірки

Добове зняття, дол. США

номер перевірки

Добове зняття, дол. США

1

143

12

98

2

90

13

46

3

111

14

68

4

70

15

188

5

166

16

95

6

89

17

20

7

79

18

101

8

174

19

133

9

113

20

112

10

98

21

112

11

46

22

212

Для аналізу результатів перевірки виконайте наступне:

 • 1) розрахуйте показники варіації: СКО, дисперсію, коефіцієнт варіації;
 • 2) побудуйте графік розподілу сум видаткових операцій;
 • 3) визначте, в якому випадку слід було відправити СМС про можливість несанкціонованого доступу?

Яким критерієм доцільно скористатися для прийняття рішення?

10. простою прийнято називати бездіяльність обладнання в робочий час. Розрізняють планові і надпланові простої: планові об'єктивно необхідні для забезпечення працездатності в результаті ремонту (модернізації); надпланові виникають внаслідок недоліків в організаційній роботі підприємства, наприклад через відсутність сировини, матеріалів на робочому місці.

Менеджер компанії «Металлпром» аналізує час простою обладнання (верстатів для виготовлення шурупів) за грудень 2016 г. Для цього він зібрав дані вибірковим методом (проста випадкова вибірка), розмір вибірки склав 127 станко-днів (станко-день - це один день роботи одного верстата).

Таблиця 3.13

Розподіл станко-днів по часу простою обладнання

Час простою, хв

Число станко-днів

0-5

24

5-10

35

10-15

20

15-20

21

20-25

16

25-30

6

30 і більше

5

Разом

127

Для підготовки звіту по простоїв обладнання необхідно:

 • 1) для часу простою розрахувати структурні характеристики (квартили і децили), зробити докладні висновки про структуру сукупності;
 • 2) побудувати діаграму «ящик з вусами» і зробити висновок про наявність викидів, враховуючи, що два найбільших значення простоїв склали 23 і 32 хв, а два найменших - 3 і 4 хв.
 • 11. З метою аналізу впливу заробітної плати на плинність робочої сили в п'яти філіях туристичної компанії з однаковим числом працівників проведені вимірювання рівня місячної зарплати х (тис. Руб.) І числа звільнених за рік працівників у (чол.):

X

20000

25000

30000

40000

60000

у

60

35

20

20

15

Знайдіть коефіцієнт кореляції і побудуйте рівняння регресії.

12. За наступними даними визначте наявність зв'язку між ознаками, побудуйте рівняння регресії.

рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Домашні господарства, які проживають в житло, обладнаному:

водопроводом, X

884,6

884,5

885,4

886,2

887,4

888

888

888,3

889

990,3

каналізацією, у

881,2

779,8

880,5

881,4

778,3

777,8

777,7

775,5

775,8

776,3

13. Розрахуйте коефіцієнт детермінації, побудуйте рівняння регресії, оцініть значимість моделі: х - доходи сім'ї за місяць, тис. Руб.; У - витрати на продукти харчування за місяць, тис. Руб.

X

20

32

34

36

45

51

56

58

64

75

У

11

13

14

14,5

17

18

21

22

30

34

 • 14. За даними 50 робочих-бетонників були побудовані рівняння парної регресії: перше -для характеристики залежності денного виробітку (м 3 ) від рівня механізації праці: у = 2,142 + O.OSlXjj друге-для характеристики залежності денного виробітку від кваліфікації робітника (тарифний розряд ): У = 1,377 + 1,508х 2 . Для характеристики впливу обох факторів на вироблення було побудовано рівняння множинної регресії: у = 0,502 + 0,051xj + + 0,935х 2 . Поясніть сенс коефіцієнтів регресії в першому і другому рівняннях. Поясніть причини зміни їх значень.
 • 15. Є інформація про ринкову вартість, активах і прибутку 28 найбільших російських компаній в 20ХХ р

компанія

ринкова

вартість у, млрд дол.

Активи х 19 млрд дол.

Прибуток х 2 , млрд дол.

1

159,8

302,6

31,7

2

55,3

90,6

10,4

3

79,6

106,0

11,3

4

74,0

282,4

6,0

5

51,6

37,1

9,0

6

39,9

46,6

4,3

7

26,4

139,3

1,9

8

37,9

23,9

3,3

9

9,7

43,9

0,9

10

11,1

26,5

2,9

11

15,1

18,5

1,5

12

3,0

54,1

3,9

13

43,2

11,9

3,7

14

15,2

14,0

1,0

15

14,0

13,9

1,3

16

5,4

25,1

0,7

17

11,4

21,3

0,3

18

14,6

35,1

0,6

19

14,6

19,3

-0,6

20

4,5

15,8

0,7

21

11,7

4,8

0,4

22

23,9

2,4

0,5

23

5,4

16,7

0,3

24

6,7

8,6

0,3

25

6,0

27,4

-2,2

26

11,2

5,1

0,4

27

8,4

4,0

0,3

28

3,0

6,9

0,4

Перевірте однорідність даних, проведіть оцінки наявності викидів за значеннями кожної змінної. Побудуйте рівняння регресії, що пояснює залежність ринкової вартості від активів і прибутку компаній. Перевірте значимість рівняння регресії, кожного з параметрів, перевірте передумову про гомоскедастичність залишків. Поясніть отримані результати і відзначте можливість використання рівняння регресії для аналізу і прогнозування.

16. По дев'яти підприємствам фірми, що виробляють однорідну продукцію, побудовано рівняння регресії витрат виробництва у (млн руб.) Від обсягу випущеної продукції х (тис. Од.): У = 1,5577 + 0,9423х. Коефіцієнт детермінації 0,9309. Поясніть отриманий результат і розрахуйте коефіцієнт пропорційності зміни обсягу випущеної продукції з ростом витрат на 1 млн руб.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Аналіз даних: підручник для академічного бакалаврату / під ред. В. С. Мхітаряна. -, 2016.
 • 2. Єлісєєва, І. І. Загальна теорія статистики / І. І. Єлісєєва, М. М. Юзба- шев. - М.: Фінанси і статистика, 2006.
 • 3. Єлісєєва, І. І. Статистика: підручник для прикладного бакалаврату / І. І. Єлісєєва [и др.]. - 3-е изд. перераб. і доп. - М 2017.
 • 4. Розанова, Н. М. Економіка фірми. У 2 ч. / Н. М. Розанова. -, 2016.
 • 5. Економетрика: підручник для бакалаврів / під ред. І. І. Єлісєєвої. - М.: Проспект, 2014.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >