КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Дайте коротке визначення відмінностей в поняттях «витрати на виробництво і продаж продукції» та «собівартість продукції».
 • 2. За якими економічними елементами проводиться угруповання витрат підприємства по звичайних видах діяльності?
 • 3. Які витрати підприємства відносяться до комерційних?
 • 4. Як розрахувати індекс собівартості при виробництві різнорідної продукції на підприємстві? Напишіть формулу.
 • 5. Яка продукція вважається порівнянної при розрахунку індексів собівартості?
 • 6. Назвіть основні недоліки індексів собівартості як методу аналізу ефективності поточних витрат.
 • 7. Назвіть узагальнюючі показники ефективності поточних витрат підприємства на виробництво і продаж продукції (прямий і зворотний).
 • 8. Заповніть відсутні в таблиці показники:

показники

базисний

період

звітний

період

Випуск товарів та послуг, млн руб.

50 000

60 000

Витрати на виробництво продукції, млн руб.

42 500

48 000

в тому числі витрати на оплату праці

9860

11 568

Собівартість продукції, млн руб.

41 800

49 200

Затратоемкость продукції, коп. / Руб.

Зарплатоемкость продукції, коп. / Руб.

Зміна собівартості випуску за рахунок затратоемкую, млн руб.

 • 9. Визначте індекс продуктивності праці, якщо витрати робочого часу на виготовлення одного виробу при нормі 1,8 чол-год склали в базисному періоді в середньому 2 чол-год, а відсоток виконання норм в звітному періоді - 100,3%.
 • 10. На підставі даних таблиці визначте показники продуктивності праці:
 • 1) зведений індекс продуктивності праці (середній з індивідуальних) і абсолютну економію чисельності працівників за рахунок зростання продуктивності праці в цілому по підприємству;
 • 2) відносна зміна обсягу продукції за рахунок середньогодинної вироблення по головному підприємству і філії.

Категорія

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

Індекс середнього виробітку на одного працюючого,%

Індекс відпрацьованого часу (усіма працівниками),%

базисний

період

звітний

період

головне підприємство

800

1100

103,8

105,7

філія

500

550

102,3

99,4

11. Є такі дані по підрозділах підприємства:

Подразде- лення підприємства

2016 р

2017 р

ВАРТІСТЬ

виробленої продукції,

тис. руб.

середньооблікова чисельність працівників, чол.

ВАРТІСТЬ

виробленої продукції, тис. руб.

середньооблікова чисельність працівників, чол.

I

10 850

560

11 345

576

н

8970

350

9874

335

Визначте:

 • 1) в цілому по підприємству рівні продуктивності праці в 2016 та 2017 років рр .;
 • 2) зміна продуктивності праці в звітному періоді в порівнянні з базисним.

Виявити вплив зміни рівня продуктивності праці в окремих підрозділах і змін в структурі зайнятих.

Розрахунки виконайте в абсолютному і відносному вираженні. Сформулюйте висновки.

12. Є дані про рівень продуктивності праці на одному промисловому підприємстві:

показник

базисний рік

Звітній рік

Середня денна продуктивність праці робітника, тис. Руб.

24,5

27,4

Середнє число днів роботи одного спискового робітника

179

182

Частка робітників у загальній чисельності працівників

0,75

0,78

Проаналізуєте динаміку річної продуктивності праці одного робітника, річної продуктивності праці одного працівника.

13. Є дані по одному з промислових підприємств:

показник

базисний рік

Звітній рік

Вартість виробленої продукції, млн руб.

15 350,0

16 820,0

Відпрацьовано робітниками, тис. Чол-дн.

500,0

560,0

Середня денна вироблення, тис. Руб. / Люд.-дн.

30,7

30,0

Визначте зміну вартості виробленої продукції в організації за два роки. Виконайте аналіз впливу факторів на зміну вартості виробленої продукції. Зробіть висновки.

14. Згідно з планом продуктивність праці одного працівника підприємства повинна була вирости в порівнянні з минулим роком на 8%. План за рівнем продуктивності праці був перевиконаний на 10,5%. Визначте фактичний рівень продуктивності праці, якщо відомо, що в минулому році продуктивність праці одного працівника склала 650 тис. Руб.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Міддлтон, Д. Бухгалтерський облік і прийняття фінансових рішень / Д. Міддлтон. - пров. з англ. - М.: Аудит, 1997..
 • 2. Курс соціально-економічної статистики: підручник / за ред. професора М. Г. Назарова. - М.: Омега-Л, 2011 року.
 • 3. Статистика. Базовий курс: підручник для бакалаврів / під ред. І. І. Єлісєєвої. -, 2011 року.
 • 4. Економічний аналіз. Основи теорії. Комплексний аналіз господарської діяльності організації: підручник / за ред. Н. В. Войтоловський, А. П. Калініної, І. І. Мазуровой. -, 2011 року.
 • 5. Розанова, Н. М. Економіка фірми. У 2 ч. / Н. М. Розанова. -, 2016.
 • 6. Мінашкін, В. Г. Бізнес-статистика і прогнозування / В. Г. Мінашкін, Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойловой. - М.: Євразійський відкритий інститут, 2010 року.
 • 7. Образцова, О. І. Статистика підприємств і бізнес статистика: навч, посібник / О. І. Образцова. - М.: ИД ВШЕ, 2011 року.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >