Знецінення фінансових вкладень

Пунктом 37 ПБО 19/02 введено нове поняття - розрахункова вартість для тих фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не обраховують. Вона показує, як змінилася загальна сума потенційних економічних вигод від вкладення. Якщо вартість фінансових вкладень стійко і істотно знижується, організації можуть створювати резерв під знецінення.

Стійке зниження вартості дорівнює різниці між обліковою та розрахунковою вартістю цінних паперів. При цьому облікова вартість - це ціна, за якою фінансове вкладення відображено в бухгалтерському обліку, а розрахункова вартість - це ціна, яку організація передбачає отримати за актив в даний конкретний момент часу за мінусом суми зниження вартості.

Зниження вартості фінансових вкладень може вважатися стійким тільки при одночасному виконанні наступних умов:

  • o на дві попередні звітні дати облікова вартість вкладень істотно (на 5% і більше) вище їх розрахунковою вартістю;
  • o протягом звітного року розрахункова вартість тільки знижувалася;
  • o відсутні дані про те, що розрахункова вартість в майбутньому може підвищуватися.

Необхідно зауважити, що резерв під знецінення створюється тільки з фінансових вкладень у цінні папери, ринкова ціна на які на фондовій біржі не встановлюється, тобто не котується.

Щоб створити резерв під знецінення фінансових вкладень, організація не рідше одного разу на рік за станом на 31 грудня повинна провести перевірку наявності всіх умов стійкого зниження вартості активів. Тільки в цьому випадку на виявлену різницю між обліковою та розрахунковою вартістю підприємство створює резерв під знецінення.

Резерв під знецінення фінансових вкладень обліковується на рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень". Сума створеного резерву під знецінення включається до складу інших витрат, при цьому проводиться бухгалтерський запис: Дебет 91-2 Кредит 59.

При складанні річного бухгалтерського балансу показник рядка "Фінансові вкладення" визначається розрахунковим шляхом як різниця між сальдо рахунків 58 і 59 (особливо в частині акцій).

Приклад 19. Станом на 31 грудня 2009 ВАТ "Тріумф" перевірило свої фінансові вкладення. У ході перевірки встановлено стійке зниження їхньої вартості. Розмір зниження склав 30000 руб. На цю суму був створений резерв під знецінення фінансових вкладень.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Тріумф" це відображається таким чином (руб.):

Дебет 91-2

Кредит 59

30000 - на суму створеного резерву.

Якщо надалі розрахункова ціна вкладень, за якими вже створено резерв, буде підвищуватися або знижуватися, то на ці відхилення його слід скорегувати. У разі продажу такого активу організація повинна списати (відновити) використану суму раніше створеного резерву шляхом складання зворотної проводки: Дебет 59 та Кредит 91-1.

Приклад 20. Звернемося до умовами прикладу 19. Припустимо, що в січні 2010 р ВАТ "Тріумф" продало фінансові вкладення, за якими раніше створило резерв. У цьому випадку бухгалтер повинен списати (відновити) суму резерву. Таким чином, у січні 2010 р в бухгалтерському обліку ВАТ "Тріумф" роблять такий запис (руб.):

Дебет 59

Кредит 91-1

30000 - на суму створеного резерву за проданими фінансовим вкладенням.

У податковому обліку резерв під знецінення фінансових вкладень не створюється (п. 10 ст. 270 НК РФ). Однак професійні учасники ринку цінних паперів мають право формувати даний резерв (ст. 300 НК РФ).

Здійснюючи операції з фінансовими вкладеннями, організації можуть отримувати доходи і витрати. Особливості їх обліку розглядаються в наступному розділі посібника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >