УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Модуль «Проект» в ERP дозволяє поряд з фінансовим аналізом і контролем здійснювати ефективне управління проектами різних типів.

До ключових можливостей функціоналу відносять:

  • • ієрархічну структуру проектів з необмеженим числом рівнів вкладеності;
  • • виставлення рахунків за окремими проектами і групам проектів;
  • • моніторинг та контроль витрат на конкретні види діяльності або за категоріями;
  • • реєстрацію годин, витрат, доходів і номенклатурних одиниць по проектам;
  • • формування замовлень на продаж і закупівлю в прив'язці до проектів;
  • • функцію контролю, що дозволяє аналізувати реєстрацію витрат по проектам або категоріям;
  • • автоматичне відстеження відшкодовуються і невідшкодовуваних витрат.

Система ERP надає потужний інструмент планування, ведення

і аналізу результатів проектів, за допомогою якого можна здійснювати поточну проектну діяльність, а також виконувати її розширений фінансовий моніторинг в довго- і короткостроковій перспективі. Будучи частиною інтегрованого рішення, модуль «Проект» широко використовує дані інших модулів системи, наприклад довідники модуля «Розрахунки з клієнтами» або конфігурації номенклатурних одиниць. Це забезпечує узгодженість і актуальність інформації і дозволяє уникати багаторазового введення даних.

Подання проектів в ієрархічній структурі дає можливість працювати з великими проектами, розбиваючи їх на більш дрібні проекти і підпроекти для більш простого контролю і управління. При цьому в одну структуру можуть включатися проекти будь-якого типу: внутрішні (витратні), зовнішні (тип «Час і витрати») і зовнішні з фіксованим бюджетом (тип «Фіксована ціна»).

Модуль «Проект» може працювати з чотирма типами транзакцій: «Годинник», «Витрати», «Номенклатура» і «Доходи». Транзакції по проекту відносяться до певної категорії витрат. Наприклад, час, що витрачається консультантами в ході проекту, можна віднести до єдиної категорії «Годинники консультантів». Категорії, в свою чергу, об'єднуються в групи. Наприклад, «Годинник консультантів» входять в групу категорій «Зарплата». При реєстрації проводок у відповідних журналах потрібний тип проводки буде автоматично узятий з категорії витрат. Відшкодовуються і невозмещаемие витрати по проектам, як правило, діляться на дві категорії: витрати, які будуть включені в рахунок для виставлення клієнтові (так звані відшкодовуються витрати), і ті, що відносяться на рахунок власних коштів компанії (невозмещаемие). Включення або невключення витрат в рахунок, який виставляється клієнту, здійснюється за допомогою функціональності статусів рахунків. При цьому не обов'язково вказувати статус рахунки для кожної транзакції окремо. Він може бути визначений за замовчуванням для проекту або категорії витрат.

Функціональність рахунків за проектами дає можливість аналізувати всі пов'язані проекти, виставлені рахунки та рознесення проводки. Щоб виставити рахунок за проектом, необхідний певний набір даних, наприклад, рахунок клієнта, його адреса, умови оплати. У модулі «Проект» ці дані досить ввести один раз і потім використовувати їх при виставленні рахунків. Всі проекти відносяться до того чи іншого рахунку, що дозволяє виставляти рахунки відразу по декількох проектах в розрізі одного рахунку по проектам. При цьому для кожного підпроекту, що входить в структуру проекту, використовується одна і та ж стандартна процедура виставлення рахунків. Перед тим як виставити рахунок, в системі можна створити його чернетку, в якому будуть представлені відповідні проводки. Транзакції можна проаналізувати і при необхідності скоригувати - і тільки потім включити в рахунок для виставлення клієнтові. Можна налаштувати фіксовані курси валют, які потім будуть використані при виставленні рахунків.

Функціональність планування в рамках проекту дозволяє складати графік робіт для конкретних робочих центрів або їх груп. Можна планувати виконуються завдання і операції. Результат доступний для аналізу на діаграмі Ганта.

За допомогою функції перевірки можна контролювати, наприклад, ті витрати, які можуть виникнути за певними проектами. При цьому реєстрацію своїх витрат по виділеним категоріям можна дозволити тільки окремим фахівцям. Для журналу реєстрації годин, витрачених на проект, налаштовується процедура схвалення. Це означає, що годинник з журналу можуть бути враховані тільки після схвалення.

Статистика забезпечує різного роду інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень і аналізу результатів проектів. У модулі «Проект» статистику можна отримати кількома шляхами: в загальній формі статистики, за допомогою стандартних звітів або в зведених таблицях, використовуючи засоби аналітичної обробки даних (OLAP).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >