СВІТОГЛЯДНА (СМИСЛОПОЛАГАЮЩАЯ) ФУНКЦІЯ.

Світоглядна, смислополагающая (М. Вебер) функція релігії або функція значення (Р. Белла) задовольняє потребу людини в пошуках сенсу і мети життя, переводячи відносність життєвих благ і самого життя в площину абсолютних, позачасових цінностей, замінюючи тимчасовість вічністю. Виходячи з цього завдання, створюється певна картина світу, в якій життя і вчинків людини надається абсолютне значення, незважаючи на історично мінливі, минущі, відносні сторони його буття. У соціумі це проявляється в доданні ценностнонорматівним ідеалам статусу вічних, незалежних від мінливого земного існування, історично обумовлених параметрів.

В останні роки відбувається переміщення акцентів з буття на свідомість, коли всі негаразди і біди розглядаються не як такі, що місце об'єктивні процеси, а виключно як негативна суб'єктивна реакція на них за принципом «Хочеш змінити ситуацію, зміни ставлення до неї», «Хочеш бути щасливим, будь ним »та ін. Таким чином, виявляється, що, змінюючи своє ставлення до світу, суб'єкт змінює сам світ. Неокантіанскій тезу «Предмет не даний, а заданий» набуває в даному випадку фундаментальне звучання, бо світ починає конструюватися суб'єктом. Відбувається в певному сенсі зближення людини з Богом, оскільки людина, що проголошує себе творцем, «конструктором» реальності, суттєво наближається до Бога, часом прагнучи зайняти його місце. Тому, мабуть, особистий Бог у багатьох сучасних релігіях сприймається якоїсь вищої силою, яка надає пряме або опосередковане вплив на життя людини. Відбувається свого роду деантпро- поморфізація Бога, який знаходить вельми абстрактні риси. Такому баченню сприяє захоплення містичними практиками, нерідко поєднуються з маніфестацією прихильності до будь-якої з так званих традиційних конфесій. Віра і марновірство тут цілком уживаються в поглядах і релігійних практиках дуже багатьох сучасних людей.

Але, не дивлячись на що відбуваються метаморфози, саме завдяки світоглядної функції релігії, набута в релігії переконаність в знанні про те, навіщо він живе і який сенс подій, що відбуваються, допомагає людині долати життєві труднощі і страждання, аж до особистої смерті, так як в його шкалі цінностей вона не кінець життя, а її перехід в нову якість.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >