БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ

Поняття, види й класифікація облігацій

Облігація - емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на отримання від емітента облігації в передбачений у ній термін її номінальної вартості або іншого майнового еквівалента.

Облігація може також передбачати право її власника на отримання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права. Доходом по облігації є відсоток і (або) дисконт (ст. 2 Закону "Про ринок цінних паперів").

Облігація може розглядатися з різних точок зору як:

 • 1) боргове свідоцтво, яке обов'язково виконується елементом:
  • а) повернути власникові-інвестору облігації після закінчення обумовленого терміну суму, зазначену на лицьовій стороні облігації;
  • б) виплатити власникові облігації дохід у вигляді відсотків від номінальної вартості або іншого майнового еквівалента;
 • 2) джерело фінансування видатків бюджетів, що перевищують доходи;
 • 3) джерело фінансування інвестицій АТ;
 • 4) форма заощаджень коштів як фізичними, так і юридичними особами, а також отримання ними доходу.

Облігація самостійно звертається на фондовому ринку цінних паперів аж до погашення емітентом і має власний курс, а також має властивості ліквідності, надійності, прибутковості та іншими інвестиційними якостями. Вона має базові характеристики: номінал, курс, пункт, купон (купонний відсоток), дату погашення, дисконт та ін. Курс облігації визначається у відсотках до номіналу.

Дисконт (як і премія) - це різниця між продажною ціною і номіналом облігації; у випадку з премією ця різниця позитивна, а у випадку з дисконтом - негативна. Інша назва дисконту - знижка.

Купон (купонний відсоток) - це фіксований відсоток, який встановлюється в момент емісії облігації. Виходячи з цього відсотка інвестор отримує регулярні платежі по облігації. Купон оформляється зазвичай як відривна частина облігації. Чим вище розмір купонного відсотка, тим вище її інвестиційна привабливість. Величина купона залежить від іміджу, надійності емітента і терміну обігу облігації. Чим довше термін, тим більше величина купона, оскільки ринковий ризик прямо пропорційний терміну обігу облігації.

Облігація випускається на термін від одного року і більше.

Існують багато різновидів облігацій, які класифікуються за рядом ознак:

 • 1. За формою власності емітента - державні, муніципальні та корпоративні.
 • 2. По терміну дії - короткострокові (випускаються на строк до 3 місяців), середньострокові (на строк від 3 місяців до 1 року), довгострокові (на термін більше 1 року) і випускаються на строк до 10 років і більше.
 • 3. За терміном погашення - термінові, або безвідкличні (погашаються емітентом у встановлений термін, не допускається дострокове погашення / відгук), і дострокові, або відкличні (можуть бути погашені / відкликані в будь-який термін, що спеціально обмовляється в проспекті емісії позики).
 • 4. По виду закріплення власності - іменні (передбачається, що імена власників / облигационеров заносяться в спеціальний реєстр і записуються на бланку облігації, якщо він є) і на пред'явника (не реєструються та імена власників не фіксуються).
 • 5. За формою звернення - конвертовані (можуть обмінюватися на інші цінні папери - акції, облігації відповідно до умов випуску) і неконвертовані (звичайні, не обмінюються на інші цінні папери).
 • 6. По забезпеченості активами - забезпечені, або заставні (забезпечуються активами - майном, цінними паперами; передбачається заставу нерухомості, устаткування, транспортних засобів, векселів), і незабезпечені (не забезпечуються активами).
 • 7. За методом отримання доходу - з плаваючим (вагається) доходом (призначені для обліку змін прибутковості в залежності від коливань ставки банківського відсотка, індексів цін, інфляції, валютного курсу; прибутковість облігації прив'язана до обраним показником, наприклад до ставки рефінансування Центрального банку РФ) і з фіксованим доходом (мають стабільний рівень прибутковості, зафіксований у проспекті емісії на момент випуску).
 • 8. За принципами отримання доходу - безвідсоткові (дохід утворюється за рахунок різниці між ціною купівлі та номінальною вартістю, тобто відсотки включені в номінальну вартість, за якою проводиться погашення) і процентні. Процентні, у свою чергу, поділяються на купання (дохід становить періодично виплачуваний відсоток - зазвичай один раз на місяць, квартал, півріччя, рік; купон відповідає виплачувати відсотки) і виграшні (дохід утворюється за рахунок виграшу; виграшний фонд формується шляхом акумуляції відсотків даного випуску , серії, траншу).
 • 9. По регулюванню терміну погашення - з розширенням або звуженням терміну (можна обміняти на облігації з більш пізнім (раннім) терміном погашення з підвищенням (зниженням) ставки відсотка) і серіальні (погашаються поступово з одночасним зменшенням відсотка виплат).

Облігації за своєю економічною сутністю відрізняються від акцій. Принципова різниця між ними полягає в наступному (табл. 10).

Таблиця 10

Відмінності між акціями та облігаціями

п / п

Акція

Облігація

1

Інвестор, купуючи акцію АТ, стає одним із власників компанії-емітента

Інвестор, купуючи облігацію АТ, стає його кредитором

2

Акції діють безстроково, поки діє підприємство (АТ)

Облігації мають обмежений термін дії. Вони обов'язково погашаються

3

Акція - титул власності підприємства

Облігація - інструмент позики

4

Акція має право голосу, бере участь в управлінні компанією-емітентом

Облігація не має права голосу

5

Акція при ліквідації підприємства може розраховувати тільки на ту частину майна, що залишається після сплати

Облігація оплачується після сплати обов'язкових боргів, але попереду акцій

6

Акції розраховані на більш "скромних" широких верств інвесторів

Облігація розрахована на багатих інвесторів, як індивідуальних, так і інституціональних

7

Номінальна ціна акції достатньо умовна, вона може змінюватися за рішенням загальних зборів акціонерів

Номінал облігації не змінюється протягом усього облігаційної позики

В даний час в Росії можна зустріти кілька видів облігацій, за якими багато авторів підручників з ринку цінних паперів дають різні класифікації. Одна з таких класифікацій наведена на рис. 16.

З рис. 16 видно, що ознак і видів облігацій, що випускаються досить багато і всі вони використовуються учасниками ринку цінних паперів для отримання доходу від переданих коштів.

Класифікація облігацій

Рис. 16. Класифікація облігацій

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >