ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ КЛУБИ І СПОРТИВНО-АДАПТИВНІ ШКОЛИ ТА ВІДДІЛЕННЯ ІНВАЛІДІВ

Практика створення фізкультурно-оздоровчих клубів для інвалідів за місцем проживання показала, що в якості організаційної структури фізкультурно-оздоровчого руху ці клуби цілком себе виправдовують

Організаційну структуру клубу можна представити таким чином:

Основним керівним органом є правління клубу, збиране один раз в два роки. Правлінням обирається голова, який керує діяльністю клубу на період між засіданнями правління. Голова несе юридичну і фінансову відповідальність за діяльність клубу, організовує і направляє роботу директорів. Д Директорія за напрямами (їх кількість залежить від фінансового становища клубу і програми його діяльності) призначаються правлінням, організовують роботу з відповідного розділу і звітують перед головою.

Робота, в клубі, як правило, ведеться за двома основними напрямками: фізкультурно-оздоровчого і спортивного.

Фізкультурно-оздоровчий напрямок передбачає організацію груп здоров'я для інвалідів, яким заняття спортом не показані. Все інва ліди, початківці заняття в клубі, повинні займатися спочатку в групах загальної фізичної підготовки, по корекційно-реабілітаційної програми. Его умова дозволяє адаптувати організм інваліда до подальших спортивних навантажень і створити основу для формування спортивних рухових навичок.

Спортивний напрямок передбачає систематичну тренування в конкретному виді спорту, а також подальшу участь в змаганнях.

Заняття в спортивній секції проводяться тренером з виду спорту в спеціально організованих залах або спортсооруже- пах, з використанням спортивного інвентарю та обладнання.

Фізкультурно-оздоровчі заняття можуть проводитися фахівцем з лікувальної фізкультури.

На фізкультурно-спортивних заняттях, організованих для інвалідів, бажана присутність лікаря.

Клубом проводяться фізкультурно-спортивні свята, організовуються змагання серед членів клубу, організовується і фінансується участь членів клубу в змаганнях різного рівня.

Соціальна робота передбачає надання фінансової, правової допомоги членам клубу, забезпечення їх спортивною формою, інвентарем.

Клуб підпорядковується у своїй діяльності федерації спорту відповідної категорії інвалідів. Федерація інвалідного спорту, в свою чергу, координує свою діяльність з Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики РФ.

5.8.1. Досвід створення Воронезької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи сурдлімпійского і паралімпійського резерву

У Воронезькій області понад 6% населення є інвалідами. Щорічно в області вперше визнаються інвалідами 20 000 чоловік. Діти з них становлять майже 3%.

Починаючи з 1993 року, зусиллями ентузіастів (Т.П. Бегідова - кандидат педагогічних наук, професор, майстер спорту СРСР міжнародного класу, Заслужений працівник фізичної культури Росії; Г.В. Бармин - кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР, Заслужений тренер РФ) за підтримки Воронезького облспорткомітету (В.В. Шишкін - голова,

С.М. Оганезов - провідний спеціаліст), на базі Воронезького державного інституту фізичної культури (Б.К. Зиков - директор, кандидат педагогічних наук, професор, майстер спорту СРСР) регулярно проводилися спортивні свята для дітей-інвалідів. Організаторами цих свят виступали викладачі та студенти ВГІФК, матеріальну допомогу надавали спорткомітет і спонсори.

Надалі назріла гостра необхідність у створенні умов для регулярних занять дітей-інвалідів фізичною культурою і спортом. Фінансові проблеми в нашій країні не дозволяють повністю піти по шляху волонтерського руху, кращий варіант - це бюджетне фінансування.

Відповідно до Указу Президента РФ від 1 липня 1992 № 543 «Про першочергові заходи щодо реалізації Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей в 90-ті роки» та Федеральної програмою «Діти Росії» була розроблена обласна міжвідомча комплексна програма « дитинство ». Частина цієї програми носила назву «Діти-інваліди». Відповідальність за виконання цієї частини була покладена на Комітет соціального захисту населення Воронезької області. Вирішення питань фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи покладалася на Комітет з фізичної культури, спорту і туризму, в зв'язку з чим було розроблено програму розвитку масової фізичної культури і спорту в Воронезької області. У 1998 р була створена Рада з адаптивної фізичної культури інвалідів. До Ради увійшли всі структури, що займаються проблемами інвалідів: Комітет з охорони здоров'я, Комітет соціального захисту населення, Комітет з освіти, представники громадських організацій інвалідів і засобів масової інформації. На одному із засідань Ради було прийнято рішення про звернення до губернатора Воронезької області і до обласної Думі з пропозицією відкрити дитячо-юнацьку школу адаптивної фізичної культури інвалідів. Пропозиція отримало схвалення. В результаті, у вересні 1999 р Комітетом з фізичної культури, спорту і туризму адміністрації Воронезької області була відкрита ДЮШАФКІ - Дитячо-юнацька школа адаптивної фізичної культури інвалідів, унікальна установа додаткової освіти.

На сьогоднішній день директором є Фідюкін Валерій Григорович [1] , в школі займається близько 715 дітей з обмеженими можливостями. Відкрито чотири відділення: для дітей з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту. За всіма цими напрямками працюють інструктори- методисти в тісній співпраці з державними та громадськими організаціями, що займаються адаптивну фізичну культуру інвалідів.

Школа є координуючою організацією між обласними і всеросійськими організаціями, що займаються проблемами адаптивного спорту, і тісно співпрацює з управлінням фізичної культури і спорту Воронезької області, Паралімпійських, Сурдлімпійскім комітетами Росії, Міністерством спорту РФ, Спеціальної Олімпіадою Росії, Всеросійській Федерацією спорту ЛИН, Міністерством освіти і науки , Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку, ВГІФК, обласним центром спортивної медицини та лікувальної фізкультури (СМ і ЛФК) «Р абилитации », федераціями з видів спорту, громадськими організаціями інвалідів. Адміністрація школи підтримує постійні зв'язки з організаціями, приватними підприємцями та депутатами різних рівнів, міською адміністрацією та районними управами, які надають безоплатну допомогу школі при проведенні змагань.

Школа знаходиться у віданні Управління фізичної культури та спорту і фінансується з обласного бюджету. Законодавство про фізичну культуру і спорт встановлює норми фінансування даної галузі. Правове закріплення цих критеріїв і процедур для адаптивної фізичної культури дозволяє включати фінансування до місцевих бюджетів.

Як відомо, Воронезька область не є фінансовим регіоном-донором в бюджет Російської Федерації. У зв'язку з цим здійснюється недостатнє фінансування школи.

Взаємодопомога громадської та бюджетної організацій проявляється в тому, що тренери школи займаються з учнями, що мають відхилення в стані здоров'я, застосовуючи знання та методичні матеріали, отримані на семінарах і конференціях, що проводяться громадськими організаціями.

Власних спортивних споруд школа не має. Навчальні заняття проводяться на базах спеціалізованих шкіл - інтернатів, дошкільних установ, реабілітаційних центрів інвалідів міста і області; орендованих Управлінням фізичної культури і спорту спортивних споруд. Медичне обслуговування спортсменів забезпечується фахівцями центру «Реабілітація» (лікарсько-фізкультурний диспансер). Все це відповідає юридичним нормам.

Воронезький державний інститут фізичної культури безоплатно надає приміщення для занять, апаратуру і фахівців для проведення науково-педагогічних обстежень інвалідів.

У статті 1 Міжнародної хартії фізичного виховання і спорту, прийнятої генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки і культури в Парижі в 1978 р, підкреслено: особливі умови надаються особам з фізичними або розумовими вадами для всебічного розвитку їх особистості за допомогою програм фізичного виховання, пристосованих до їх потреб.

Пункт 1 статті 9 Хартії підкреслює, що державні органи всіх рівнів і спеціалізовані неурядові організації повинні сприяти здійсненню заходів з фізичної культури і спорту, в тому числі матеріальної підтримкою і у різний спосіб заохочення, стимулювання та контролю.

У законі Воронезької області «Про фізичну культуру і спорт», прийнятому обласною Думою в 2008 р записано, що органи місцевого самоврядування забезпечують створення умов для занять інвалідів фізичною культурою і спортом на спортивних спорудах за рахунок коштів місцевого бюджету. Координація занять фізичною культурою і спортом в системі безперервної реабілітації інвалідів (включаючи дітей з відхиленнями у розвитку), підготовка кадрів, методичне, медичне забезпечення і лікарський контроль здійснюються міжвідомчою комісією при обласному управлінні з фізичної культури і спорту за рахунок коштів обласного бюджету та позабюджетних фондів. До складу комісії входять представники органів управління освітою, охороною здоров'я, соціального захисту населення та інших зацікавлених організацій.

У 2006 р за спортивні досягнення на міжнародних і всеукраїнських змаганнях школа була перейменована в Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву інвалідів (СДЮСШОР).

У 2015 році школа перейменована в Спеціалізовану дитячо юнацьку спортивну школу сурдлімпійского і паралімпійського резерву (СДЮСШСіПР).

Основною метою СДЮСШСіПР є адаптація дітей-інвалідів засобами фізичної культури і спорту до сучасного життя, демонстрація потенціалу їх духовних і фізичних можливостей.

З дітьми працюють фахівці високої кваліфікації: тренери, інструктори-методисти, педагоги, психологи, лікарі. Серед них кандидати наук, доценти, професори, майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу, відмінність ники і Заслужені працівники фізичної культури Росії. Поряд з ними до роботи залучаються студенти і випускники Воронезького державного інституту фізичної культури.

У школі культивуються такі види спорту: бадмінтон, футбол, спортивна гімнастика, кінний спорт, легка атлетика, настільний теніс, плавання, шахи, карате, дзюдо, пауерліфтинг. Регулярно проводяться змагання різного рівня з усіх видів спорту.

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа сурдлімпійского і паралімпійського резерву забезпечує інвалідів та осіб з обмеженими можливостями здоров'я умовами для навчання, тренувань, участі в змаганнях і інших фізкультурно-масових і оздоровчих заходах.

Основними формами навчально-тренувального процесу є:

  • - тестування і медичний контроль;
  • - медико-відновлювальні заходи;
  • - робота за індивідуальними планами (обов'язкова на всіх етапах підготовки);
  • - групові та індивідуальні навчально-тренувальні і теоретичні заняття;
  • - участь в змаганнях, матчевих зустрічах, навчально-тренувальних зборах, спортивно-оздоровчих таборах;
  • - інструкторська і суддівська практика займаються.

У 2000 р була зареєстрована Воронежская регіональна громадська організація інвалідів (ВРГО) «Спеціальна

Олімпіада », що отримала акредитацію Спеціальної Олімпіади Росії і визнана Світовим рухом Спеціальної Олімпіади. Нині головою Воронезького територіального відділення Спеціальної Олімпіади Росії є завідувач кафедри теорії та методики гімнастики, стрільби та адаптивної фізичної культури Воронезького державного інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент, Майстер спорту СРСР, Заслужений тренер Російської Федерації Г.В. Бармин.

Воронежская регіональна громадська організація інвалідів «Спеціальна Олімпіада» протягом двох років мала фінансовий грант під статус зразкової міської програми.

З 2001 р для становлення руху Спеціальної Олімпіади в регіоні в Воронежі знаходився Центрально-Чорноземний регіональний координаційний центр Спеціальної Олімпіади, менеджером-координатором якого була Майстер спорту міжнародного класу, професор Воронезького державного інституту фізичної культури Т.П. Бегідова. Нині - представник Росії в Раді Лідерів Спеціальної Олімпіади Європи / Євразії.

Регулярно проводяться семінари і конференції з видачею сертифікатів, що дозволяють підвищувати кваліфікацію фахівців, які працюють з інвалідами. У березні 2001 року було проведено семінар Спеціальної Олімпіади з Про1рамме тренування рухової активності (ПТДА), на кошти, виділені Штаб квартирою Всесвітньої Спеціальної Олімпіади. Ця програма призначена для людей з множинними порушеннями, які не можуть брати участь у Спеціальному Олімпійському русі. Основним завданням ПТДА є особисті, навіть незначні спортивні досягнення інвалідів. Рівній проблемою цих спортсменів є доставка до місць занять. Вихід був знайдений: тренери проводять заняття вдома у спортсменів. Для кожного тренера підбиралися спортсмени, які проживають досить близько до місця його проживання або роботи. Тренування проводилися два рази на тиждень по 30 хвилин в день. Три людини даного контингенту відповідали одній групі.

Займаючись з дітьми, тренери навчали їх родичів, яким задавали щоденні домашні завдання для дитини. Відвідуючи заняття, тренер спочатку перевіряв виконання домашнього завдання, а потім проводив тренування, постійно ускладнюючи її.

З урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей спортсменів здійснювалася корекція тренувального процесу.

У червні 2001 року було проведено семінар-практикум з бадмінтону віце-президентом Федерації бадмінтону Росії О.В. Курбатовим, що послужило стимулом до розвитку даного виду спорту в області.

Інструктори-методисти Є.І. Хальзова і І.В. Дев'ятова перевели з англійської мови велику кількість методичних матеріалів і правил змагань з видів спорту для використання в Росії, на цій основі Т.П. Бегідовой видано методичний посібник з гімнастики, перевидане вже два рази.

За час роботи школи, незважаючи на відсутність власної спортивної бази, досягнуто значних результатів. Почав їх поклали спортсмени, які виступали за програмою Спеціальної Олімпіади. Завойовані медалі різного ґатунку на Всеукраїнських змаганнях з лижних гонок, легкої атлетики, настільного тенісу, плавання, гімнастики, бадмінтону, міні-футболу та баскетболу.

У 2001 р Микола Бобровников став срібним призером Всесвітніх зимових Спеціальних оли мпійскіх ігор, що проходили в США (тренер М.М. Зотова); А. Горшкова виступила на першості світу з легкої атлетики серед осіб з порушеннями інтелекту в Португалії; в 2002 р М. Бегідов, Д. Разигрін і О. Кочетова стали чемпіонами і призерами чемпіонату Європи з плавання в Монако (тренер В.Б. Сіволдаев); в 2003 р на Всесвітніх літніх Спеціальних олімпійських іграх в Ірландії три воронезьких спортсмена стали чемпіонами і призерами з легкої атлетики - А. Шабанов, гімнастики - Е. Телков і плавання - Е. Кринін. Два Воронежських тренера працювали в Ірландії в якості тренерів збірної команди Росії - П.Ю. Корольов (гімнастика) і В.Б. Сіволдаев (плавання).

Успішні виступи продовжила на зимових іграх Спеціальної Олімпіади в Японії 2006 р лижних гонках Е. Міло- Маєва (тренер В.І. Кривопустов). На Європейських літніх іграх Спеціальної Олімпіади в 2006 р в Італії і Всесвітніх літніх іграх Спеціальної Олімпіади в 2007 р в Китаї зі спортивної гімнастики - А. Востріков, С. Аллабердиев, І. Худяков, Е. Кравцов, О. Беспалова, Н. Буруданцева (тренери П.Ю. Корольов, Т.П. Бородовіціна); з легкої атлетики - А. Баранова (тренер ТАК Нарожна), Н. Перов; з плавання - М. Бегідов (тренер В.Б. Сіволдаев). На Європейських літніх іграх Спеціальної Олімпіади в 2010 р в Польщі з легкої атлетики - А. Баранова (тренер Л.А Нарохная) і з бадмінтону - Д. Колчева (тренер Т.В. Бикова). На Всесвітніх літніх іграх Спеціальної Олімпіади в 2011 п в Греції зі спортивної гімнастики - А Востріков, С. Аллабердиев, О. Чернікова (тренер П.Ю. Корольов); з легкої атлетики - І. Биков (тренер Л.А. Нарохная).

На Європейських іграх в Бельгії 2014 р від Воронехской області брали участь А. Востріков, С. Аллабердиев, Н. Перов, О. Чернікова та С. Кузнєцов (спортивна гімнастика) разом з тренерами збірної команди Російської Федерації П.Ю. Корольовим, Г.В. Бармін і Т.П. Бегідовой.

У Всесвітніх літніх іграх в 2015 р в Лос-Андхелесе успішно представили Воронехскую область А. Востріков, Н. Перов, О. Чернікова (спортивна гімнастика), Е. Жукова, Н. Вуколова (худохественная гімнастика), а також тренери П.Ю . Корольов, Т.П. Бегідова (спортивна гімнастика), Т. П. Бородовіціна (художня гімнастика).

Згодом по Паралімпійської і Сурдлімпійской програмами завойовано велика кількість медалей чемпіонатів і першостей Росії з плавання та легкої атлетики серед спор тсменов-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, зору та інтелекту; по дзюдо серед інвалідів з порушенням зору. Підготовлено срібний призер Першості світу 2004 до з шахів серед інвалідів з порушенням слуху Ю. Галанов (тренер С.А. Кислов). У 2005 р С. Лукиной і С. Свиридовой були завойовані срібні медалі Сурдлімпійскіх ігор в Австралії, в 2006 р - золоті медалі Чемпіонату Європи з футзалу в Москві, в 2007 р - золоті медалі Чемпіонату Світу з футзалу в Болгарії, в 2008 м - золоті медалі Чемпіонату Світу з футболу в феціі. У 2009 п на Сурдлімпійскіх іграх в Тайвані С. Лукіна завоювала бронзову медаль в складі збірної команди Росії, в 2010 р - золоту медаль Чемпіонату Європи з футболу (тренер АТ. Шевня).

На II Європейських молодіжних змаганнях з дзюдо серед інвалідів з порушенням зору в 2008 р в Угорщині П. Комаров завоював золоту медаль, І. Фролова - срібну (тренер ЕА Дудченко).

У 2008 р три вихованця СДЮСШОР в складі збірної команди Росії взяли участь в XIII літніх Паралімпійських іграх в Пекіні. М. Нарожний завоював срібну медаль у штовханні ядра, А. Лісових і Е. Бурдикіна (тренер О.М. Костюченко) увійшли в десятку кращих спортсменів Паралімпійських ігор.

У 2009 р на Першості світу серед молоді і студентів з порушенням зору в СІЛА А. Носалева завоювала три золоті і одну бронзову медаль, М. Коваль - чотири золоті медалі з плавання (тренер В.Б. Сіволдаев), І. Фролова - срібну медаль з дзюдо (тренер Е.А. Дудченко).

На Чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів-інва- лідів з ПОДА в Ісландії в 2009 р Н. Рябова (тренер В.Б. Сіволдаев) завоювала золоту медаль (100 м брас), встановивши рекорд Європи, дві срібні (естафета 4 х 100 м комплексне плавання; 4 х 100 м в / с) і бронзову медаль (200 м компл. пл.).

У тому ж році на Чемпіонаті світу з плавання серед спор тсменов-інвалідів в Бразилії Н. Рябова завоювала золоту медаль, встановивши при цьому новий рекорд світу на дистанції 100 м брасом, і срібну медаль у комбінованій естафеті 4 х 100 м. На Чемпіонаті світу в Нідерландах в 2010 р спортсменкою завойована бронзова медаль (естафета 4 х 100 м комбінована; тренери В.Б. Сіволдаев, А.Д. Зачіняев).

У Чемпіонаті Європи з плавання в Німеччині (Берлін) в 2011 р брали участь три воронезьких спортсменки. Серед інвалідів з ПОДА Н. Рябова (тренер В.Б. Сіволдаев) завоювала золоту медаль (100 м на спині), встановивши рекорд Європи, і дві срібні медалі (200 м комплексне плавання і естафета 4 х 100 м комбінована). Серед інвалідів з порушенням зору Д. Стукалова (тренери СД. Стукалов, А.Д. Валево) завоювала три срібні (100 м батерфляй, 50 м в / с, 100 м в / с) і бронзову медаль (400 м в / с) , А. Носалева (тренер В.Б. Сіволдаев) стала фіналісткою змагань на дистанціях 100 м брас і 200 м комплексне плавання.

Успіхи учнів школи підтверджують їхні спортивні досягнення: підготовлено п'ять заслужених майстрів спорту Росії, 12 майстрів спорту міжнародного класу, 11 майстрів спорту, 22 кандидати в майстри спорту і 75 спортсменів масових розрядів.

Кандидатами на участь у Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро стали п'ять спортсменів: Н. Рябова (ПОДА) - плавання (тренери В. Б. Сіволдаев, Ю.А. Назаренко), Д. Стукалова (порушення зору) - плавання (тренери С.Д. Стукалов,

A. Д. Валево), М. Коваль (порушення зору) - плавання (тренер

B. Б. Сіволдаев), А. Баранова (спорт ЛИН) - легка атлетика (тренер О.М. Костюченко), К. Мінакова (спорт ЛИН) - легка атлетика (тренер В.П. Гусаков).

Як волонтери всіх заходів виступають студенти та викладачі Воронезького державного інституту фізичної культури, сім'ї дітей-інвалідів, видатні воронезькі спортсмени і тренери.

У школі ведеться велика методична робота: розроблені тести з оцінки фізичної підготовленості учнів, за якими проводиться їх тестування; розробляються сценарії фізкультурних заходів і положення про змагання; готується документація для участі спортсменів у змаганнях різного рівня; перекладається з іноземної мови на російську, редагуються і поширюються правила змагань з видів спорту; створюються фото- і відеоматеріали про діяльність школи; розробляються методичні матеріали; надається методична допомога громадським і державним організаціям, тренерам і керівництву; публікується інформація про діяльність школи в пресі, на радіо, телебаченні та в Інтернеті; проводиться аналіз заходів; створюється фонд методичної літератури; здійснюється проведення і приймається участь в семінарах і конференціях різного рівня.

Протягом ряду років в літній період проводилися спортивно-оздоровчі збори, на яких, крім навчально-тренувального процесу проходили різні конкурси, екскурсії, турпоходи, дискотеки, змагання, впроваджувалася програма олімпійської освіти.

Розкриття потенційних здібностей інвалідів за допомогою адаптивного спорту призводить до формування у них впевненості в собі, рішучості, сміливості, бажання і реальної можливості подолати труднощі.

Спорт допомагає поліпшити емоційний стан інвалідів, повірити у власні сили, сприяючи якнайшвидшої і успішної інтеграції в суспільство. Особливо яскраво це проявляється на прикладі плавців.

Майстер спорту М. Бегідов, згаданий раніше, за роки занять плаванням став лауреатом Дитячого Золотого фонду Воронезької області 2003 року, стипендіатом Російського дитячого фонду 2004/05 навчального року, переможцем обласної граждановедческіх Олімпіади 2004 п, лауреатом премії «Золотий лев" 2007 п, лауреатом Золотого фонду Воронезької області 2007 г. «Нові обличчя» в номінації «Спортивні досягнення», лауреатом премії з підтримки талановитої молоді 2008 г., встановленої Указом Президента РФ від 6 квітня 2006 № 325 «Про заходи підтримки талановитої молодь », Учасником Всеросійського форуму переможців« Прорив 2009 », стипендіатом імені професора ІА. Галагана Вченої ради юридичного факультету Воронезького державного університету 2009/10 навчального року, переможцем Всеросійського туру XXI Олімпійської наукової сесії молодих вчених і студентів Росії в 2010 р (третє місце серед студентів).

На сьогоднішній день М. Бегідов працевлаштований (завдяки підтримці губернатора Воронезької області А.В. 1'рдеева). Він є старшим фахівцем одного з банків, викладає в Воронезькому державному інституті фізичної культури, має велику кількість наукових публікацій, працює над кандидатською дисертацією. Він продовжує саморозвиток і реабілітацію, знаходить час для хобі і розваг. З 2012 року займається в класі ударних у Воронезькій школі року. З 2015 р живе самостійно і повністю себе обслуговує.

А Носалева - майстер спорту міжнародного класу. Закінчила МОУ СЗШ № 12, музичну і художню школи, потім математичний факультет Воронезького державного університету. Зараз працює за фахом.

Е. Дюдюкін - кандидат в майстри спорту. Дистанційно закінчив Воронезький інституту високих технолог ий.

А Скоробогатий - майстер спорту. Закінчив Воронезький державний інститут фізичної культури, працює тренером- викладачем СДЮСШСіПР.

Н. Рябова - заслужений майстер спорту, багаторазова чемпіонка та рекордсменка Європи та світу. Закінчила МОУ СЗШ № 12, Воронезький державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Адаптивна фізична культура» (отримала диплом з відзнакою). В інститут поступила без іспитів, як переможниця регіонального туру і призер III Всеросійського оли мпійского конкурсу «Спорт і література», присвяченого 20-річчю утворення Олімпійського комітету в Російській Федерації в 2009 р, нагороджена дипломом МОК. Після закінчення інституту вступила до магістратури Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті РФ на факультет спортивної та туристичної індустрії. Н. Рябова - лауреат Дитячого Золотого фонду Воронезької області в 2009 р, визнана кращою в адаптивному спорті Воронезької області в 2009-2016 рр.

Д. Стукалова - заслужений майстер спорту Російської Федерації, чотириразовий призер Паралімпійських ігор в Лондоні 2012 р багаторазова чемпіонка світу та Європи. У 2012 році закінчила МОУ СЗШ № 9, Воронезький державний інститут фізичної культури і Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Ліс-Гафта в Санкт-Петербурзі.

Нагороджена пам'ятним знаком «Воронеж - місто військової слави» в 2012 р, є переможцем в номінації «Спортивний рекорд» в конкурсі телевізійної премії «Лідер року» Воронезької області, визнана кращою спортсменкою Воронезької області в 2012-2013 рр., Нагороджена медаллю ордена « за заслуги перед Вітчизною II ступеня »за великий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високі спортивні досягнення на XIV Паралімпійських літніх іграх 2012 г. за кращий спортивний результат на міжнародній арені та значний внесок у розвиток адаптивно фізичної культури і спорту в 2013 р нагороджена премією Паралімпійського комітету Росії «Повернення в життя» в номінації «Я люблю тебе, життя». Брала участь в воронезькому етапі Естафети олімпійського вогню «Сочі 2014». У 2014- 2016 гп стала переможницею конкурсу «Спортивна слава Воронезької області» в номінації «Подолання».

М. Коваль - майстер спорту міжнародного класу, інвалід I групи по зору з дитинства. Закінчив КОУ ВО «Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа-інтернат № 3 III-V виду для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров'я», навчався за системою Брайля, нині навчається в Воронезькому державному інституті фізичної культури за профілем «Адаптивна фізична культура».

Є переможцем і багаторазовим призером чемпіонатів Росії та міжнародних змагань, чотириразовим переможцем Всесвітніх ігор сліпих в США, фіналістом чемпіонатів Європи та світу, активним учасником творчих конкурсів і свят. У 2013 х став переможцем Всеукраїнського конкурсу для людей з інвалідністю «Я - лідер!» В номінації «Я - лідер спортсмен». В якості нагороди він був запрошений, разом з супроводжуючим, на зимові Паралімпійські ігри в Сочі в 2014 р М. Коваль любить кататися на велосипеді і працювати на комп'ютері.

А. Нехороших - багаторазовий переможець першостей Росії і чемпіонатів Росії та міжнародних змагань з Паралімпійської програмі. Закінчила МОУ ліцей № 8, є студенткою факультету прикладної математики та механіки Воронезького державного університету і Воронезького державного інституту фізичної культури.

А. Лепендін - кандидат в майстри спорту, переможець першості Росії, призер чемпіонатів Росії та міжнародних змагань з Паралімпійської програмі. Закінчив КОУ ВО «Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа-інтернат № 3 III-IV виду», є студентом фізичного факультету Воронезького державного університету.

За прикладом старших товаришів молодь бере участь в конкурсах і олімпіадах, готується до вступу до вищих навчальних закладів, вчиться спілкуватися зі ЗМІ, даючи інтерв'ю.

Подібні організації інвалідів (школи, відділення) діють в Красноярську, Саратові, Костромі, Омську, Москві, Тамбові та інших містах. Розпочате в Воронезької області розвиток адаптивної фізичної культури триватиме.

  • [1] Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа сурдлімпій-ського і паралімпійського резерву. URL: http://sdusshori.ru/7structure / (дата звернення: 1 мая 2017 п).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >