Особливості обліку та оподаткування розрахунків перекладними векселями

Переказний вексель (тратта) являє собою письмовий наказ векселедавця (трасанта), який адресований платнику (трасату), з пропозицією сплатити зазначену у векселі суму власникові векселі (ремітенту).

Переказні векселі підрозділяються на акцептовані і неакцептованного. Якщо трасат дав згоду на оплату векселя (тобто акцептував його), такий вексель називається акцептованим.

Одна з основних особливостей переказного векселя як засобу розрахунків полягає в тому, що виникнення і погашення зобов'язань у його учасників відбувається не тільки при видачі та погашенні, але і при акцепті.

Існують два варіанти вирішення питання про податкові правах і зобов'язаннях учасників переказного векселя, використовуваного як кошти розрахунків:

  • 1. Від моменту видачі до моменту погашення для покупця-векселедавця вексель є "власним", а для продавця-векселеполучателю - "купівельним".
  • 2. Акцепт переказного векселя як для покупця, так і для продавця дає право вважати його векселем третьої особи.

Приклад 46. ВАТ "Кедр" повинно ТОВ "Сосна" за виконані роботи та послуги 23 600 руб., У тому числі ПДВ - 3600 руб.

У той же час ЗАТ "Центр" повинно ВАТ "Кедр" за отримані від нього товари 19000 руб., В тому числі ПДВ - 2898 руб.

ВАТ "Кедр" видало ТОВ "Сосна" переказний вексель на 23600 руб., Акцептований як платника ЗАТ "Центр".

Облік в бухгалтерії ТОВ "Сосна" (виручка з метою оподаткування визначається по моменту оплати) (руб.):

Дебет 62

ТОВ "Кедр"

Кредит 90-1

23600 - відбитий виторг за виконані роботи і послуги;

Дебет 90-3

Кредит 68

"ПДВ"

+3600 - Відображено суму відкладеної заборгованості з ПДВ;

Дебет 90-2

Кредит 20

12000 - списані витрати по виконаних роботах;

Дебет 58 (76)

ЗАТ "Центр"

Кредит 62

ТОВ "Кедр"

23600 - отримано акцептований переказний вексель, що слід розцінити як "оплату" дебіторської заборгованості;

Дебет 68 "ПДВ"

Кредит 51

+3600 - Сплачено ПДВ до бюджету;

Дебет 90-9

Кредит 99

8000 - визначений фінансовий результат;

Дебет 99

Кредит 68

1920 - нарахований податок на прибуток.

Облік в бухгалтерії ВАТ "Кедр" (обов'язок нарахування до сплати в бюджет всіх податків настає в момент погашення дебіторської заборгованості акцептанта при акцепті переказного векселя):

Дебет 20

Кредит 60

ТОВ "Сосна"

20000 - оприбутковано виконані роботи і послуги;

Дебет 19

Кредит 60

ТОВ "Сосна"

+3600 - Врахований ПДВ;

Дебет 62

ЗАТ "Центр"

Кредит 90-1

19000 - відбитий виторг за реалізовані товари;

Дебет 90-3

Кредит 68 "ПДВ"

2898 - нарахований ПДВ;

Дебет 90-2

Кредит 20

20000 - списані витрати за виконані роботи і послуги;

Дебет 60

ТОВ "Сосна"

Кредит 62

ЗАТ "Центр"

20000 - погашення заборгованості;

Дебет 60

ТОВ "Сосна"

Кредит 68

"ПДВ" ЗАТ "Центр"

+3600 - Відображено ПДВ (виданий як акцептований переказний вексель на суму 23600 руб.);

Дебет 009

23600 - виданий акцептований переказний вексель.

У тому випадку, якщо для учасників переказного векселя вважати його власним векселем покупця, то ні в однієї зі сторін обов'язки з нарахування ПДВ не повинно виникати.

У розглянутому раніше прикладі 46 сума акцепту переказного векселя векселедавця становить 23600 руб., Значить, він може провести залік ПДВ у сумі 3600 руб. Отже, ВАТ "Кедр" в момент видачі ТОВ "Сосна" переказного векселя, акцептованого ЗАТ "Центр", може зарахувати ПДВ у розмірі 3600 руб. по виконаним роботам і послуг, отриманих від ТОВ "Сосна", незважаючи на те що ВАТ "Кедр" ще оплату 3600 руб. не справило (руб.):

Дебет 68

Кредит 19

+3600 - Зарахований ПДВ по виконаних роботах та послугам ТОВ "Сосна".

ЗАТ "Центр" зможе зарахувати ПДВ за отриманими товарами від ВАТ "Кедр" тільки після оплати векселя.

Відображення в бухгалтерському обліку придбаних векселів з метою отримання відсотків векселедержателем проілюструємо на прикладі 47.

Приклад 47. ВАТ "Північ" - векселедержатель придбала вексель третьої особи номіналом 20000 руб. з нарахуванням процентного доходу в розмірі 10% річних у векселедержателя "Південь" за 20000 руб.

По закінченні терміну погашення векселедержатель "Південь" пред'являє вексель до погашення векселедавцем, який оплачує номінальну суму і суму нарахованих відсотків 2000 руб.

Дані операції будуть відображені в такий спосіб (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

20000 - оплачений вексель векселедержателю "Південь";

Дебет 58

Кредит 6 липня

20000 - прийнятий вексель до обліку у складі фінансових вкладень на основі акта приймання-передачі;

Дебет 58

Кредит 91-1

2000 - нараховані належать до отримання відсотки;

Дебет 76

Кредит 91-1

22000 - визнаний дохід від вибуття векселя;

Дебет 91-2

Кредит 58

22000 - списана первісна вартість висунутого до погашення векселя;

Дебет 51

Кредит 76

22000 - отримані грошові кошти від покупця векселя.

Операції з реалізації векселі ПДВ не обкладаються. Відсотки, отримані за векселем, також не обкладаються ПДВ (подп. 15 п. Зет. 149 НК РФ).

Фінансовий результат від реалізації векселя відповідно до положень ст. 280 НК РФ буде визначений як різниця між ціною реалізації векселі та витратами на його придбання.

Отримання векселя третьої особи за реалізовані товари (роботи, послуги) відображаються в бухгалтерському обліку у векселедержателя, виходячи зі сформованих ситуацій, по-різному.

Приклад 48. Отримання векселя після відвантаження.

Ситуація 1. Постачальник відвантажив покупцеві товари на суму 11800 руб., У тому числі ПДВ - 1800 руб. Купівельна вартість проданих товарів - 7000 руб.

Покупець за поставлений товар передає вексель третьої особи номіналом 11800 руб.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку у векселедержателя (руб.):

Дебет 62

Кредит 90-1

11800 - відбитий виторг від реалізації товарів і визнана дебіторська заборгованість покупця в оцінці згідно з укладеним договором;

Дебет 90-3

Кредит 68

1800 - нарахований ПДВ до бюджету з виручки від реалізації товарів;

Дебет 90-2

Кредит 41

7000 - списана собівартість проданих товарів;

Дебет 58

Кредит 62вп

11800 - отримано вексель третьої особи в рахунок розрахунків за продані товари на підставі акта приймання-передачі.

Дохід від реалізації товарів визнається на дату переходу права власності на товар (п. 3 ст. 271 НК РФ) без ПДВ (п. 2 ст. 249 НК РФ).

Ситуація 2. Постачальник відвантажив покупцеві товари на суму 118 000 руб., У тому числі ПДВ - 18 000 руб. Купівельна вартість проданого товару - 70000 руб.

Покупець в рахунок розрахунків за поставлені товари передає вексель третьої особи номінальною вартістю 130000 руб.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку у векселедержателя (руб.):

Дебет 62

Кредит 90-1

118000 - відбитий виторг від реалізації товарів і дебіторська заборгованість проведена в оцінці, зазначеної в договорі купівлі-продажу;

Дебет 90-3

Кредит 68

18000 - нарахований ПДВ до бюджету з виручки від реалізації товарів;

Дебет 90-2

Кредит 41

70000 - списана собівартість проданих товарів;

Дебет 58 (76)

Кредит 62

118000 - отримано вексель третьої особи в рахунок розрахунків за продані товари на підставі акта приймання-передачі (сума відвантаженого товару);

Дебет 58 (76)

Кредит 91-1

12000 (130000 - 118000) - відображено дохід.

Приклад 49. Отримано вексель до відвантаження товару. Покупець в рахунок оплати за майбутню поставку товарів передає вексель третьої особи номіналом 118000 руб. Постачальник виробляє відвантаження товарів на суму 118000 руб., В тому числі ПДВ - 18 000 руб. Купівельна вартість товарів - 70000 руб.

Відображення в бухгалтерському обліку у векселедавця (руб.):

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >