ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

Поняття ділового спілкування, його зміст, цілі та форми

Що являє собою ділове спілкування? Які ознаки його характеризують? Чим воно відрізняється від інших видів спілкування?

Ділове спілкування в основному представлено у вигляді міжособистісного спілкування. Поряд із загальними характеристиками, властивими будь-якого виду спілкування, ділове спілкування має і низку особливих ознак, що визначають його специфіку.

Замислимося про те, для чого люди вступають в ділове спілкування? Для того, щоб насолодитися товариством іншої людини? Розповісти йому про свої думки і почуття? Зав'язати дружні стосунки? Очевидно, немає.

Ділове спілкування значимо для партнерів по спілкуванню не саме по собі, як спосіб організації і оптимізації того чи іншого виду предметної діяльності: виробничої, наукової, комерційної і т.д. Ділове спілкування являє собою процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що породжується їх спільною діяльністю. Ділове спілкування - необхідна складова людського життя, найважливіший вид відносин з іншими людьми.

Ділове спілкування являє собою особливу форму взаємодії людей в процесі певного виду трудової діяльності , яка сприяє встановленню нормальної морально-психологічної атмосфери праці і відносин партнерства між керівниками і підлеглими , між колегами у створює умови для продуктивної співпраці людей в досягненні значущих цілей , забезпечуючи успіх спільної Делак

Ділове спілкування - це особливий вид спілкування, який реалізується в спільній професійно-предметної діяльності людей. Воно виникає на основі певного виду діяльності, пов'язаного з виробництвом будь-якого продукту або ділового ефекту.

Предметом ділового спілкування є справа:

1 Державна служба: культура поведінки та діловий етикет. М .: РАГС, 1998. С. 160.

Як предмета ділового спілкування виступають будь-які соціально значимі проблеми, що виникають у всіх сферах життя суспільства - економічної, соціальної, політичної, духовної, що вимагають для свого рішення спільних зусиль. Будь-яке спільну справу передбачає взаємодію та спілкування учасників.

Зміст ділового спілкування визначається соціально значущим предметом спілкування, взаємним психологічним впливом суб'єктів спілкування і формально-рольовим принципом їх взаємодії. Ділове спілкування являє собою обмін інформацією, знаннями, досвідом для вирішення конкретної проблеми.

Відмінною рисою ділового спілкування є те, що воно не має самодостатнього значення, не є самоціллю, а служить засобом для досягнення будь-яких інших цілей.

Мета ділового спілкування - організація спільної діяльності та її спрямованість на вирішення соціально значущих проблем.

Крім загальної мети ділового спілкування, в ньому можна виділити і особисті цілі, що реалізуються учасниками спілкування [1] :

 • • прагнення до особистої безпеки в процесі соціальної діяльності, що часто проявляється в ухилянні від відповідальності;
 • • прагнення до підвищення свого життєвого рівня;
 • • прагнення до влади, тобто прагнення розширити коло своїх повноважень, просунутися вгору але службовими сходами, позбутися тягаря ієрархічного контролю;
 • • прагнення підвищити свій престиж, що часто поєднується з прагненням зміцнити престиж посади самої організації.

Для того щоб мета ділового спілкування була успішно реалізована, в сучасній психологічній науці виділяють основні етико-психо- логічні принципи ділового спілкування, до яких відносяться:

 • 1) принцип створення умов для виявлення творчого потенціалу та професійних знань особистості, на основі якого можливо узгодити особисті цілі співробітника з загальними цілями організації;
 • 2) принцип повноважень і відповідальності, що регламентує ділове спілкування в рамках службових прав і обов'язків відповідно до службового статусом співробітника, оцінку його ділових якостей і використання його кваліфікації і досвіду.

Ділове спілкування представлено в різноманітних формах, які повинні сприяти найбільш ефективної реалізації інформаційного змісту ділового спілкування. До форм ділового спілкування відносяться:

 • • ділові бесіди, наради, переговори;
 • • публічні виступи (доповіді, повідомлення, вітання);
 • • прес-конференції;
 • • дискусії, дебати, дебати;
 • • презентації;
 • • ділові сніданки, обіди, вечері, фуршети.

 • [1] Див .: Гурией Б. Введення в науку управління. М .: Прогрес, 1969.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >