РОЗДІЛ II ЕТИКА І ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ОСНОВИ ЕТИКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Після вивчення глави третьої студент повинен: знати

  • • предмет етики як науки про мораль, співвідношення моралі і моральності;
  • • основні протиріччя моралі в економічній сфері життєдіяльності суспільства;
  • • особливості професійної етики ділового спілкування, се основні поняття і принципи;
  • • етичні цінності ділового спілкування;
  • • моральний кодекс ділової людини; вміти
  • • визначати етичність дій в ділових відносинах;
  • • дотримуватися норм моралі в ділових відносинах; володіти
  • • знаннями в області базових етичних цінностей ділового спілкування.

Ділове спілкування, як і всякий вид діяльності, регулюється узгодженої і внутрішньо збалансованою системою морально-етичних принципів, правил і норм. Разом з тим саме заняття діяльністю, що носить економічний характер, далеко не однозначно з позицій моральності. Тут можна привести широко відомий вислів англійського мислителя середини XIX в. Т. Дж. Даннінга, цитований К. Марксом в першому томі «Капіталу»: «... Капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленькою прибутку, як природа боїться порожнечі. Але раз є в наявності достатня прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на всяке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він нехтує всіма людськими законами, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці ... » [1] .

Разом з тим ділова активність необхідна для успішного розвитку економічних відносин всієї держави, як зазначав вітчизняний філософ С. Н. Булгаков: «Залишається непорушним, що християнство звільнило і реабілітував всяка праця, особливо господарський, і воно вклало в нього нову душу. У ньому народився новий господарський людина, з новою мотивацією праці. Ця мотивація носить в собі риси з'єднання міроотреченності і міропріятія в етиці господарського аскетизму, причому саме це поєднання протилежностей в напруженості своєї і дає найбільшу енергію аскетичного, релігійного і мотивованого праці. Цей вільний аскетичний труд є та духовно-господарська сила, якою затверджено фундамент всієї європейської культури » [2] .

Наведені суперечать один одному висловлювання показують необхідність розкриття духовно-моральних проблем ділового спілкування.

  • [1] Маркс К. Капітал // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. : В 50 т. Т. 23. М.: Держ. вид-во політ, літератури, 1960. С. 770.
  • [2] Булгаков С. Н. Православ'я: нариси вчення Православної церкви. М., 1991. С. 345.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >