Ведення окремого обліку за операціями з цінними паперами

Згідно з п. 10 ст. 280 НК РФ (в ред. Від 5 квітня 2010 року) платники податків, які отримали збиток (збитки) від операцій з цінними паперами у попередньому податковому періоді або в попередні податкові періоди, має право зменшити податкову базу, отриману за операціями з цінними паперами у звітному ( податковому) періоді (перенести зазначені збитки на майбутнє) у порядку і на умовах, які встановлені ст. 283 НК РФ.

Збитки від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку цінних паперів, отримані у попередньому податковому періоді (попередніх податкових періодах), відносяться на зменшення податкової бази від операцій з такими цінними паперами, визначеної у звітному (податковому) періоді.

Збитки від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, отримані у попередньому податковому періоді (попередніх податкових періодах), відносяться на зменшення податкової бази від операцій з реалізації даної категорії цінних паперів.

Протягом податкового періоду перенесення на майбутнє збитків, понесених у відповідному звітному періоді від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів і не обертаються на організованому ринку цінних паперів, здійснюється роздільно по зазначеним категоріям цінних паперів відповідно в межах прибутку, отриманого від операцій з такими цінними паперами.

Доходи, отримані від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, не можуть бути зменшені на витрати або збитки від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку цінних паперів.

Доходи, отримані від операцій з цінними паперами, не обертаються на організованому ринку цінних паперів, не можуть бути зменшені на витрати або збитки від операцій з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів.

Але якщо організація одночасно здійснює операції з цінними паперами, підлягають і не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, то платник податку відповідно до п. 4 ст. 149 НК РФ повинен забезпечити роздільний облік таких операцій.

Порядок обліку сум податку, пред'явлених продавцями товарів (робіт, послуг) платникам податків, що здійснює як оподатковувані, так і звільняються від оподаткування операції, встановлений п. 4 ст. 170 НК РФ. Відповідно до вимог п. 4 зазначеної статті якщо організація здійснює як оподатковувані ПДВ операції, так і операції, звільнені від оподаткування, організація в цілях віднесення сум ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах) визначає, які товари (роботи, послуги) використані для здійснення операцій, оподатковуваних ПДВ, а які - для здійснення операцій, не оподатковуваних даним податком, і залежно від цього враховує суми ПДВ по придбаних товарах в порядку, встановленому абзацами 2, 3 п. 4 ст. 170 НК РФ.

По товарах (робіт, послуг), майнових прав, використовуваним для здійснення операцій, як оподатковуваних ПДВ, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій, суми ПДВ приймаються до відрахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) у порядку, встановленому облікової політики для цілей оподаткування.

Зазначена пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період, майнових прав.

У листі МНС Росії від 13 травня 2004 № 03-1 -08/1191 / 15 @ "Звід листів щодо застосування чинного законодавства з ПДВ за II півріччя 2003 року - I квартал 2004 року" сказано, що "при визначенні пропорції згідно з положеннями п. 4 ст. 170 НК РФ необхідно грунтуватися на порівнянних показниках. Зокрема, для досягнення порівнянності показників вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, та вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких звільнено від оподаткування, ці показники слід застосовувати без урахування податку на додану вартість ".

При цьому платник податку зобов'язаний вести окремий облік сум податку по придбаних товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майновим правам, використовуваним для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій.

За відсутності у платника податків роздільного обліку сума податку по придбаних товарах (роботах, послугах), у тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, відрахування не підлягає і в витрати, прийняті до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій (податку на доходи фізичних осіб), не включається.

Однак платник податків може і не застосовувати положення п. 4 ст. 170 НК РФ до тих податковими періодами, в яких частка сукупних витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищує 5% загальної величини сукупних витрат на виробництво. При цьому всі суми податку, пред'явлені таким платникам податків продавцями використовуваних у виробництві товарів (робіт, послуг) у вказаному податковому періоді, підлягають відрахуванню відповідно до порядку, встановленого ст. 172 НК РФ.

Приклад 55. Виручка ТОВ "Контур" в лютому 2009 р склала 1610000 руб. (без ПДВ), у тому числі:

  • o 1400000 руб. - Вартість відвантаженої продукції, що обкладається ПДВ;
  • o 210000 руб. - Дохід від реалізації векселя третьої особи в обмін на матеріали.

Пред'явлений ПДВ по загальногосподарських витрат в лютому склав 55800 руб.

Зробимо розрахунок частки ПДВ, що підлягає вирахуванню по загальногосподарських витрат:

1400000 руб. : 1610000 руб. х 100% = 87%.

Таким чином, "вхідний" ПДВ може бути прийнятий до відрахування в сумі 48546 руб. (55800 руб. Х 87%).

Робочим планом рахунків передбачено, що в організації використовуються наступні найменування субрахунків, відкритих до рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей":

  • 19-1 "Податок на додану вартість за оподатковуваними операціями";
  • 19-2 "Податок на додану вартість по неоподатковуваних операціях".
  • 19-3 "Податок на додану вартість за оподатковуваними і неоподатковуваними операціями".

У бухгалтерському обліку буде зроблено запис (руб.):

Дебет 19-3

Кредит 60

55800 - відбитий "вхідний" ПДВ по операціях, оподатковуваним та неоподатковуваними;

Дебет 26

Кредит 19-3

7254 - віднесено списання ПДВ на загальногосподарські витрати;

Дебет 68-2

Кредит 19-3

48546 - відбита сума ПДВ, яка приймається до відрахування (за вирахуванням загальногосподарських витрат).

Приклад 56. Організація ТОВ "К +" відвантажила товари на суму 1534000 крб. (у тому числі ПДВ - 234 000 руб.). Купівельна вартість відвантажених товарів - 1000000 руб. (без НДС).

У цьому ж звітному періоді були продані акції ЗАТ "Зоря" на загальну суму 210 000 руб. Дані акції враховувалися у складі фінансових вкладень за вартістю 190000 руб.

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у цьому звітному періоді, пов'язаних з орендою приміщення і його змістом, склала 95000 руб. (без НДС).

Робочим планом рахунків організації до рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" відкриті такі субрахунки:

  • 19-1 "Податок на додану вартість за оподатковуваними операціями";
  • 19-2 "Податок на додану вартість по неоподатковуваних операціях";
  • 19-3 "Податок на додану вартість за оподатковуваними і неоподатковуваними операціями".

Сума сукупних витрат від реалізації цінних паперів у загальній частці витрат організації становить 14,8% [190000 руб .: (190000 руб. + 1000000 руб. + 95 000 руб.) Х 100%]. Ця частка перевищує 5% загальної величини витрат на виробництво. Отже, організація зобов'язана здійснювати роздільний облік операцій.

Частка ПДВ, що підлягає відрахуванню в даному звітному періоді, склала 86,1% [(1534000 руб. - 234 000 руб.): (1534000 крб. - 234 000 руб. + 210000 крб.) Х 100%] .

Частка ПДВ, що підлягає включенню у вартість товарів (робіт, послуг), склала 13,9% (100% - 86,1%).

Дебет 62

Кредит 90-1

1534000 - відбитий виторг від реалізації товарів;

Дебет 90-3

Кредит 68-3

234000 - відбита сума ПДВ до бюджету;

Дебет 90-2

Кредит 41

1000000 - відбита собівартість проданих товарів;

Дебет 76

Кредит 91-1

210000 - відображено дохід від продажу акцій;

Дебет 91-2

Кредит 58-1

190000 - відображено вартість списаних акцій;

Дебет 26

Кредит 60

95000 - відображено вартість придбаних товарів (робіт, послуг);

Дебет 19-3

Кредит 60

17100 (95000 х 18%: 100%) -отражена сума ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах);

Дебет 44

Кредит 19-3

2376,9 (17100 х 13,9%: 100%) - відбита сума ПДВ, включена до складу витрат на продаж;

Дебет 68-3

Кредит 19-3

14 723,10 (17100 х 86,1%: 100%) - відбита сума ПДВ по товарах (робіт, послуг), що підлягає відрахуванню;

Дебет 90-2

Кредит 44

97 376,90 (2376,90 + 95000) - відбиті витрати на продаж, включені до складу собівартості продажів.

 
< Попер   ЗМІСТ