УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦІННИХ КОМПОНЕНТІВ В ЯКОСТІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Обсяги утворюються на виробництві токсичних відходів в даний час настільки великі, що економічно недоцільно проводити утилізацію цих відходів на територіях самих підприємств, які, крім того, не можуть забезпечити екологічну безпеку їх переробки в силу специфіки фізичних і хімічних властивостей. З цієї ж причини такі відходи не можна утилізувати разом з побутовими відходами шляхом спалювання або складування на полігонах. Таким чином, очевидна необхідність створення спеціальних регіональних полігонів, які забезпечують безпечне знешкодження, утилізацію і захоронення неутилізованих токсичною частини промислових відходів.

Утилізація промислових відходів - це переробка цінних компонентів у вторинну сировину та енергію. Наприклад, енергія, що отримується в результаті спалювання горючих відходів, може бути використана для отримання тепла і електроенергії і, таким чином, являє собою ринковий продукт (див. Рис. 4.2). Комплексна переробка акумуляторного брухту не тільки є для Росії єдиним джерелом сирого свинцю, так як на її території немає власних родовищ цього металу, але і дозволяє отримувати сірчану кислоту, яка використовується в багатьох видах виробництва. Найбільш широке поширення сьогодні отримала утилізаційна переробка брухту чорних і кольорових металів внаслідок високої ефективності і досконалості технологій електромагнітної сепарації. Широкі економічні та екологічні можливості надають технології піролізу автомобільних шин і відходів нафтопереробки.

В даний час розроблено і запатентовано досить багато способів утилізації промислових відходів, за допомогою яких теоретично можна знешкоджувати і утилізувати багато шкідливі компоненти. Впровадження цих розробок на сучасних підприємствах і полігонах дозволило б практично повністю вирішити проблему відходів. Однак насправді багато проектів так і залишаються незатребуваними в Росії через необхідність початкових великих капіталовкладень. Часто вітчизняні розробки перекуповуються іноземними інвесторами, а потім пропонуються на російському ринку в якості реалізованих технологій і промислового устаткування. Так, наприклад, сталося з унікальною технологією переробки автомобільних шин, розробленої новосибірські вчені, що дозволяє отримувати бензин, пально-мастильні речовини і гудрон за рахунок використання органічних розчинників з подальшою перегонкою. Дана технологія і устаткування продаються сьогодні на промисловому ринку іноземною компанією. Проте деякі хімічні підприємства успішно переробляють частину своїх шкідливих відходів. До широко використовуваних технологій утилізації відносяться:

  • • отримання комплексного добрива;
  • • утилізація гальванічного шламу;
  • • переробка нафтових шламів;
  • • утилізація відходів листопрокатного виробництва;
  • • утилізація промислового електроустаткування з ПХБ-напол- нением;
  • • знешкодження відпрацьованих сірчанокислотних електролітів.

Розглянемо більш докладно деякі технології.

Отримання комплексного мінерального добрива. Комплексне мінеральне добриво, що містить азот і мінеральні елементи (Сі, Zn, Мп і ін.), Отримують з відходів металургії, виробництва мінеральних добрив і каучуку. Основними вихідними компонентами для отримання добрива є доменний шлак, подрібнений до розміру 2 ^ 5 мм, і відпрацьований водний розчин виробництва синтетичного каучуку, що містить сполуки міді, аміак, ацетати.

Утилізація гальванічного шламу. Продуктом переробки є хромовий каталізатор, який використовується при виробництві аміаку. Гальванічний шлам, одержуваний як вологого залишку після водоочищення, містить багато сполук кольорових та важких металів, таких як Cr 6+ , Сг 3+ , Cu 2+ , Cd 2+ , Ni 2+ , Zn 2+ і ін. Кількісний та якісний склад залишку залежить від типу застосовуваних виробничих процесів - хромування, цинкування, кадміювання або ін. Процес отримання каталізатора включає в основному механічну переробку - висушування, подрібнення частинок до 0,5-5 мкм, приготування формувальної пасти вологістю 26-28%, формування, остаточну термічну обра лення. Активацію каталізатора проводять при температурі 12 (Н550 ° С. У формувальну пасту додають розбещену природну глину.

Переробка нафтових шламів. Нафтовий шлам утворюється у великих кількостях в накопичувачах після механічного очищення стоків нафтопереробного виробництва і після очищення нафтових резервуарів на нафтобазах. Крім того, таким чином можна утилізувати нафту, зібрану при розливах. Мета переробки - відділення води і розгін шламу на фракції. Спочатку шлам розбавляють нафтою до змісту не менше 20 мас.%, Потім підігрівають і домагаються гомогенності шламу шляхом примусової циркуляції. Потім підготовлений шлам поділяють методом декантації в залежності від щільності на нафтову, водну і тверду фазу. Нафтова фаза повертається в резервуари підприємства, тверда фаза може використовуватися при виробництві асфальту. Воду після механічної та біологічної очистки скидають у водойму або каналізацію.

Утилізація відходів листопрокатного виробництва. До одного з відходів листопрокатного виробництва відноситься суміш замасленої окалини з іодой. З метою переробки - видалення масла і отримання твердого агломерированного залишку, що містить гідрат окису заліза. Для цього на першій стадії суміш витримують при температурі близько 80 ° С протягом більше 24 годин, потім відстій відокремлюють, проводять хімічну обробку оксидом кальцію в співвідношенні 1: 1,4 і агломерацію.

Переробка відпрацьованого електроліту. Допустимий вміст важких металів (мг / л) в розведеною кислоті для заливки в акумулятори, розраховане відповідно до вимог ГОСТ 667-73 за нормою ГКІ 21 2111.0730-09 для кислоти сірчаної 1-го сорту, представлено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Нормативи вмісту важких металів в акумуляторному сернокислотном електроліті

номер

зразка

Густина,

г / см 3

[H 2 S0 4 ],%

Зміст, мг / л

плотн.

титр.

As

Pb

Сі

Fe

сума

1

1,14

21,0

0,1

4,8

0,2

1,1

6,2

2

1,6

22,67

23,69

0,12

3,5

12,5

8,

30,92

3

1,20

27,1

0,15

2,8

0,5

0,8

4,25

4

1,265

35,6

35,97

0,14

2,1

0,4

2,3

4,94

5

1,132

19,0

0,08

3,0

2,2

4,8

10,08

6

1,242

33,0

34,54

0,07

3,0

28,8

14,0

45,87

7

1,045

7,0

0,06

3,2

2,1

2,0

7,36

8

1,225

34,0

0,07

9,5

51,0

5,6

66,17

Основним компонентом, що містяться у відпрацьованому електроліті, є малорозчинний у воді, але досить добре розчинний в сірчаної кислоти сульфат свинцю. Одним із способів регенерації сірчанокислотного електроліту є хімічне співосадження з осадом сульфату барію, а з'єднань міді - соосаждением з гідроксидом міді. Принципова технологічна схема приведена на рис. 4.11.

Інший спосіб утилізації відпрацьованого електроліту і забрудненої в процесі виробництва акумуляторів сірчаної кислоти - термічний розклад кислоти на діоксид сірки і воду, з подальшим окисленням до сірчаного ангідриду і поглинанням концентрованої сірчаної кислотою.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >