Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Державна громадянська служба

Проблеми регіональної цивільної служби

Проведений аналіз політико-правової та адміністративної практики формування громадянської служби суб'єктів Федерації показує, що її становлення знаходиться на роздоріжжі: воно може піти по шляху демократизації та федералізації, а може згорнути на шлях унітарного централізованого розвитку. Політичні та правові передумови є для реалізації обох варіантів. Якщо країна піде по першому шляху, то буде здатна в перспективі об'єднати значну частину свого історично сформувалася простору. Якщо ж піде по другому шляху, то її історичні перспективи невизначені і туманні.

Очевидно, шлях федералізму для Росії більш перспективний. Але, щоб розвиток пішов в цьому напрямку, необхідні продумані дії не тільки в політичній сфері, а й у сфері цивільної служби. Остання в даний час повинна розглядатися в якості однієї з пріоритетних завдань державної політики.

Які розв'язання проблем цивільної служби суб'єктів Федерації? Що потрібно зробити, щоб ці структури і механізми в повну силу почали працювати на ідею федералізму в Росії?

Шляхи оптимізації цивільної служби суб'єктів Федерації, судячи з усього, повинні розгортатися за двома основними напрямками. Одне покликане вирішувати загальні проблеми вдосконалення цивільної служби всіх суб'єктів Федерації, а також її взаємодії з федеральної цивільної службою. Інше - приділити більше уваги специфічним питань становлення цивільної служби окремих суб'єктів Федерації і її взаємодії з муніципальної службою.

До числа загальних проблем відносяться, по-перше, створення таких регіональних цивільних служб, які б були сумісні між собою і з федеральної цивільної та муніципальної службами. А, по-друге, подальше приведення окремих положень регіонального законодавства про цивільну службу відповідно до Конституції і федеральними законами. Це стосується таких питань, як класифікація державних посад, класні чини, соціально-правовий статус цивільних службовців, їх матеріальну винагороду, соціальні гарантії, відпустки, стаж цивільної служби, формування органів з питань цивільної служби суб'єктів РФ та ін.

Серйозною перешкодою в справі оптимізації цивільної служби суб'єктів Федерації є відсутність єдиного Зведеного реєстру посад державної цивільної служби РФ, який би включав всі рівні державного управління знизу доверху. В даний час по даному питанню на регіональному та районом рівнях все ще панує плутанина.

Принцип єдності правових і організаційних основ цивільної служби, встановлений ст. 4 Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації", порушується різними підходами до матеріального забезпечення цивільних службовців різних суб'єктів РФ. Пов'язано це з тим, що кожен суб'єкт РФ в силу можливостей свого бюджету визначає матеріальне становище своїх цивільних службовців. Зараз потроху зближуються рівні оплати праці в суб'єктах РФ. Хоча ця різниця в даний час все ще досить відчутна. Цей підхід, як видається, не тільки порушує принцип єдності, встановлений федеральними законами, а й положення ст. 19 Конституції РФ, згідно з якою держава повинна гарантувати рівність прав і свобод людини і громадянина, в тому числі і в такій специфічній сфері як адміністративне управління.

Значні труднощі зараз відчувають також службовці місцевих органів влади (муніципальні службовці), особливо в тих суб'єктах Федерації, де райони ліквідовані.

Тут, мабуть, доцільно зробити одне пояснення. Па формування системи місцевого самоврядування в Західній Європі, та й у ряді інших країн світу, витрачено кілька століть. Однак успіхів у цій справі, та й то відносних, змогло домогтися лише незначне число країн. Тому сподіватися на те, що в Росії дана проблема буде вирішена протягом 5-6 років - явна утопія. На думку багатьох, зайво поспішне введення місцевого самоврядування в повній відповідності з федеральним законом буде супроводжуватися багатьма складнощами, внесе серйозне протистояння і плутанину в системі недержавного управління.

Крім того, місцеве самоврядування в тих країнах, де вона створена, зазвичай має однорівневий характер, тобто не знає супідрядних структур. Проте в Росії в багатьох поселеннях (особливо в містах) існує система дворівневого, підпорядкованість місцевого самоврядування.

Районний рівень управління у половині суб'єктів РФ залишився в системі федерального державного управління. Тому і питання з апаратними працівниками тут зважився сам собою - всі вони стали територіальними службовцями федеральних органів виконавчої влади. Але в половині регіонів державного району як такого з певною територією і керуючим центром тепер вже немає. Вся його територія поділена між муніципальними утвореннями. Державний район представлений лише віртуально відповідними федеральними та регіональними галузевими органами: райфінвідділ, райвійськкомат, райздрав, райвно та ін.

Не можна не сказати і про те, що в результаті введення в Москві нового адміністративно-територіального поділу в ній надзвичайно ускладнене створення органів місцевого самоврядування. Справа в тому, що тут дворівнева система державного управління (місто - район) замінена трирівневої (місто - округ - район). По Федеральним законом від 6 жовтня 2003 № 131-ФЗ Москва і Санкт-Петербург отримали право на створення "внутрішньоміських територій". Що вони собою представляють і як діятимуть, питання зовсім не пусте. Чи буде знайдено і як скоро рішення даної проблеми - сказати важко. У всякому разі, поки в цих суб'єктах РФ всі ланки територіального управління зверху донизу залишаються державними. Відповідно, на всіх рівнях йде формування цивільної служби зі своїми структурними особливостями.

В особливу проблему на регіональному рівні висувається також питання про апарат перших керівників виконавчої влади суб'єктів Федерації. Будучи в минулому членами Ради Федерації, майже всі вони по 7-10 днів щомісяця проводили в Москві, бували регулярно в закордонних поїздках. В результаті у них залишалося мало часу на регіональну виконавчу діяльність. І, як показала практика, більшість перших керівників виконавчої влади суб'єктів Федерації зробили кроки для того, щоб звільнитися від безпосередніх виконавських обов'язків. Вони знайшли для себе особливу функцію - "бути гарантами суб'єктне ™ регіонів". Для цих цілей їм знадобилися і особливі апарати, відмінні від апаратів виконавчої влади. При цьому чисельність даних апаратів нерідко була роздута.

Думається, що дії глав виконавчої влади суб'єктів Федерації треба якось повернути в конституційні рамки. Всі вони повинні бути керівниками виконавчих органів відповідного рівня. У цьому випадку їм не знадобляться особливі апаратні структури, або їх чисельність буде набагато менше. В даний час вже значна частина перших керівників переобрана територіальними парламентами за рекомендацією Президента РФ, але призведе це до ліквідації колишніх президентсько-губернаторських апаратів, поки сказати важко.

Практично будь-який аспект адміністративної реформи в регіонах потребує подальшого доопрацювання. Його, можливо, слід закріпити законодавчо, а в складі федеральних органів влади утворити єдиний центральний орган, який визначає державну адміністративну політику і зайнятий нормативно-правовим регулюванням. Така роль могла б бути відведена управлінню з питань державної служби в Адміністрації Президента РФ.

Що стосується специфічних шляхів оптимізації цивільної служби окремих суб'єктів Федерації, то тут мова повинна йти про облік та практичному використанні історичних, географічних, етнічних та інших особливостей цих суб'єктів Федерації. Наприклад, чисельність і структура апаратів органів державної влади малонаселених російських міст повинні бути значно менше і простіше, ніж в густонаселених і промислово розвинених містах, що мають по 1-5 млн населення. У свою чергу, в північних регіонах, очевидно, розмір матеріальної винагороди цивільних службовців, тривалість їх відпусток та інші пільги повинні бути більше, ніж в інших регіонах.

Удосконалення цивільної служби суб'єктів Федерації - процес різнобічний. Він припускає постійне вивчення та обмін досвідом у цих питаннях між регіонами, використання всього кращого, що тут вдається зробити.

Таким чином, громадянська служба суб'єктів Федерації поки не достатньо визначилася як інформаційно, так і організаційно. У більшості випадків вона являє собою простий або злегка модифікований повтор раніше існуючих радянських структур. При цьому спостерігається великий розкид в назвах цих структур. Відсутність єдиних методологічних підходів до проектування структур регіонального управління створює певні труднощі при ідентифікації органів і посад цивільної служби різних суб'єктів Федерації. Крім того, це веде до дублювання функцій різними підрозділами і окремими працівниками, роздування штатної чисельності персоналу, швидкому обюрокрачіваніе управлінських структур.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук