ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні розробка і впровадження таких технологій багато в чому обумовлені пошуком шляхів вдосконалення здоров'язберігаючої діяльності педагогів дитячого садка. Це пов'язано не тільки зі збільшенням числа дітей з функціональними відхиленнями у здоров'ї і спробами суспільства протистояти негативному впливу на здоров'я підростаючого покоління соціально-економічних потрясінь і екологічних катастроф. Швидше, здоров'язберігаючих діяльність сьогодні стає основою для інтеграції освітніх областей, представлених у ФГОС дошкільної освіти, навколо «Фізичного розвитку» дітей.

Цей принцип інтеграції освітніх областей стає основою для формування міждисциплінарного підходу до здійснення здоров'язберігаючих діяльності в ДОО і визначення здоров'язберігаючих технологій (ЗВТ) в освіті як системи заходів по збереженню і зміцненню здоров'я дітей, що складається з методів і прийомів, комплексних способів вирішення завдань здоров'язбереження.

Зокрема, класифікація А. М. Сивцова виділяє наступні види здоров'язберігаючих технологій , які використовуються в умовах сучасного дитячого садка [1] :

  • 1. Технології збереження та стимулювання здоров'я: стретчинг, ритмопластика, динамічні паузи, рухливі і спортивні ігри, релаксація, пальчикова гімнастика, гімнастика для очей, гімнастика дихальна, гімнастика бадьорить, гімнастика коригуюча, гімнастика ортопедична.
  • 2. Технології навчання здоровому способу життя: фізкультурний заняття, проблемно-ігрові ігротренінг і игротерапия, комунікативні ігри, заняття з серії «Здоров'я», самомасаж, точковий масаж, біологічно зворотний зв'язок (БОС).
  • 3. Корекційні технології: арт-терапія, технології музичного впливу, казкотерапія, кольоротерапія, технології корекції поведінки, психогімнастика, фонетична ритміка.

Крім того, в практиці виділяються здоровьеукрепляющіе і здоровьеформирующих технології.

  • [1] Сивцова А. М. Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров'язберігаючих педагогічних технологій в роботі з дітьми старшого дошкільного - младшегошкольного віку: автореф. дис .... канд. пед. наук. СПб., 2008 // URL: http://www.twirpx.com/file/427392/.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >