ВИСНОВКИ

Міжнародні зв'язки в галузі освіти сьогодні охоплюють практично всі країни світу і здійснюються в різних напрямках і формах, є неодмінною умовою економічного розвитку, важливим аспектом зовнішньої і внутрішньої політики сучасних держав, міжнародних відносин. Безумовно міжнародні зв'язки в галузі освіти мають свою специфіку і стають важливою умовою для розвитку національних освітніх моделей. Однак варто зазначити, що міжнародний освітній співробітництво дозволяє налагодити обмін досвідом, здійснювати пошук спільних шляхів вирішення складних завдань політичного, економічного, гуманітарного характеру. Визначення пріоритетів міжнародного освітнього співробітництва з урахуванням думки кожного учасника дозволить вирішити багато глобальних проблем, що стоять перед людством.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Дайте характеристику основним етапам розвитку міжнародних освітніх зв'язків.
  • 2. Розгляньте історію створення і принципи організації перших університетів.
  • 3. Яка роль культурних центрів і громадських організацій в розвитку студентської мобільності?
  • 4. Розгляньте і дайте характеристику освітніх програм і грантам, що надаються культурними центрами та громадськими організаціями.
  • 5. Дайте характеристику освітніх контактів в контексті публічної дипломатії та покажіть роль освіти у формуванні громадської думки.
  • 6. Які цілі і завдання Болонського процесу в контексті міжнародного про- разователей ьного обміну?
  • 7. Покажіть роль Росії в розвитку міжнародного освітнього обміну.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >