Навігація
Головна
 
Головна arrow Культурологія arrow МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ТУРИЗМІ

Як уже відзначено, туризм за своєю природою є багатогалузевим і своєю діяльністю впливає на різні галузі економіки і культури тієї чи іншої держави. У зв'язку з цим при урядах багатьох країн створюються міжвідомчі органи для координації діяльності організацій, що займаються проблемами туризму, створюються громадські організації.

Сфера туризму потребує керівництва і управлінні і на міжнародному рівні, для чого створюються міжнародні асоціації та організації, діяльність яких також є важливою частиною співпраці в галузі міжнародного туризму. Ці організації умовно можна розділити на дві великі групи по колу учасників, характеру питань, що розглядаються, цілям і завданням - міжнародні та регіональні.

До міжнародних організацій в сфері туризму відносяться:

  • Всесвітня асоціація туристських агентств, яка ставить собі за мету об'єднання і зміцнення національних асоціацій і союзів туристських бюро шляхом надання їм фахової і технічної допомоги; представлення інтересів всіх категорій туристських агентів на міжнародному рівні; надання економічної, юридичної та соціальної допомоги професійним агентам в сфері туризму. Практична діяльність асоціації полягає в координації діяльності робочих груп з таких питань, як автоматизація, готельне господарство, транспорт, професійна підготовка, юридична підтримка, страхування туристів і т.д. На сьогоднішній день її членами є близько 80 національних асоціацій і організацій, а також близько 1400 індивідуальних членів більш ніж з 80 країн світу;
  • Міжнародна асоціація конгресів і конференцій. Це асоціація невеликих туристських агентств, що спеціалізуються на організації різного роду міжнародних заходів (конгресів, з'їздів, конференцій, виставок, ярмарків), надання послуг для їх учасників, оформленні туристських поїздок і необхідних документів. Практична діяльність асоціації зосереджена на координації і розвитку конгрес- сного туризму як одного з найбільш перспективних напрямків міжнародного туристичного обміну. На сьогоднішній день до складу цієї організації включено понад 400 членів з 66 країн світу, в тому числі і Росії;
  • • Міжнародний туристський альянс. Ця організація, заснована в 1898 р під назвою «Міжнародна ліга туристських організацій», є однією з найстаріших міжнародних організацій в сфері туризму. Її практична діяльність на сучасному етапі полягає в організації семінарів і нарад з проблем вдосконалення обслуговування автотуристів, спрощення митних формальностей, благоустрою доріг і автотрас, надання юридичної допомоги та страхування. Альянс об'єднує понад 140 організацій із загальною кількістю близько 60 млн членів з 84 країн світу, в тому числі і Росії. Крім перерахованих організацій, до міжнародним туристським об'єднанням можна віднести Міжнародну готельну асоціацію, Федерацію міжнародних молодіжних туристських організацій і ін.

Найбільше число регіональних туристських організацій відноситься до Європейського регіону. Багато в чому це обумовлено тим, що європейський туризм є лідером в міжнародних туристських маршрутах.

Серед найбільш значущих регіональних туристських організацій відзначимо наступні:

  • • Група підтримки і розвитку туризму в Європі. Ця організація є органом технічної взаємодії та співпраці представників туристичної індустрії в Європі. Її мета - розширення туристських маршрутів Європейського регіону, а також проведення різних семінарів з даної проблематики. Членами цієї групи є тільки колективи і асоціації туризму;
  • • Європейська федерація конгрес-міст. Вона надає підтримку в багатьох напрямках туризму, співпрацює з офіційними і міжурядовими агентами в даній області. Федерація розробила безліч напрямків діяльності, таких як організація та обслуговування зустрічей, забезпечення неофіційними довідниками провідних конгрес-міст Європи, також забезпечує рекламу міста як місця проведення міжнародних конференцій і симпозіумів, надає пільги на участь у проведених виставках і ярмарках. Федерація об'єднує близько 90 міст з 32 країн Європи, включаючи Росію.

Цілий ряд регіональних організацій групується за видами відпочинку. До них можна віднести Європейську асоціацію пішохідного туризму. Європейську організацію рекреації та відпочинку, Європейської асоціації з розвитку кінноспортивного туризму та ін.

Існують і інші міжнародні організації туризму, що групуються по більш локального регіональним принципом, наприклад Скандинавський туристський рада, Комісія по туризму в країнах Балтійського моря, Міжнародна туристична асоціація Співдружності Незалежних Держав.

Всесвітня туристська організація при ООН {United Nations World Tourism Organization - UNWTO). Інтенсивний розвиток міжнародного туризму, велика кількість міжнародних туристських організацій викликали необхідність встановлення норм регулювання туристської діяльності. Одним з найголовніших напрямків формування міжнародного туристичного права було досягнення угоди про термінології і визначеннях.

Вперше це питання було поставлено Комітетом за статистикою Ліги Націй ще в 1937 р, саме тоді і були опубліковані перші визначення туриста, туризму і, зокрема, міжнародного туризму. Подальша розробка термінології в сфері туризму знайшла своє відображення в діяльності Міжнародного союзу офіційних туристських організацій і комісії ООН, які на початку 50-х рр. XX ст. взяли поняття екскурсанта і транзитного мандрівника.

Далі ці та багато інших визначення, пов'язані з туризмом, уточнювалися на Конференції з міжнародного туризму і подорожей в ООН в 1963 р в Римі, а також на інших міжнародних туристських форумах 60-70-х рр. XX ст.

Підсумком тривалих обговорень і дискусій стало створення Всесвітньої туристської організації при ООН (СОТ) (з 2005 р - UNWTO, ЮВНТО, ВТООН), метою якої є вироблення норм і правил, що полегшують туристський обмін в міжнародному співтоваристві (рис. 15.3).

Важливо відмітити

Загальні відомості про UNWTO

Членство - 156 членів.

Штаб-квартира - Мадрид, Іспанія. Тип організації - спеціалізована установа ООН. Керівники - Генеральний секретар Талеб рифів. Підстава - 1974 р

Офіційний сайт організації: unwto.org

Логотип Всесвітньої туристської організації при ООН

Мал. 15.3. Логотип Всесвітньої туристської організації при ООН

У 1986 р на VI сесії Генеральної Асамблеї СОТ були прийняті Хартія туризму і Кодекс туриста, де були розроблені загальні поняття і термінологія туризму, принципи статистики, норми і рекомендації для формування національного законодавства в сфері туризму, системи преференцій для туристів, створення системи туристської освіти .

Також були визначені загальні правила і обов'язки туриста і організаторів туризму.

Керівні органи Всесвітньої туристської організації. Вищим органом UNWTO є Генеральна Асамблея.

Вона скликається раз на два роки для обговорення бюджету і програми організації, а також актуальних проблем в області туристського сектора.

Раз на чотири роки Генеральна Асамблея обирає Генерального секретаря організації. Генеральна Асамблея складається з голосуючих делегатів з числа дійсних і асоційованих членів. Члени, що приєдналися і представники інших міжнародних організацій беруть участь в Асамблеї в якості спостерігачів.

Виконавча рада UNWTO є її керівним органом, який відповідає за виконання організацією програми роботи відповідно до встановленого бюджетом. Проводить свої засідання двічі на рік і складається з 29 членів, які обираються Генеральною Асамблеєю з розрахунку одне місце в раді від кожних п'яти дійсних членів. Іспанія як країна, на території якої розміщена штаб-квартира UNWTO, має одне постійне місце у Виконавчій раді. Асоційовані і приєдналися члени беруть участь у його роботі на правах спостерігачів.

У складі UNWTO шість регіональних комісій, які представляють Африку, Американський регіон, Близький Схід, Східну Азію і Тихоокеанський регіон, Європу і Південну Азію. Комісії проводять засідання не рідше одного разу на рік і складаються з усіх дійсних і асоційованих членів відповідних регіонів. Члени, що приєдналися з даного регіону беруть участь в роботі комісії в якості спостерігачів.

У UNWTO існують спеціальні комітети, утворені її членами для розробки рекомендацій але управління та утримання програми роботи: Комітет але програмі, Бюджетно-фінансовий комітет, Комітет але статистикою і макроекономічного аналізу туризму, Комітет з дослідження ринку та просування туризму, Комітет з питань сталого розвитку туризму, комітет із забезпечення якості, комітет UNWTO за освітою, Ділова рада UNWTO і Всесвітній комітет з етики туризму.

Секретаріат складається з 90 співробітників, що працюють в штаб-квартирі UNWTO в Мадриді. Співробітники UNWTO відповідають за реалізацію програми роботи і виконання завдань, які ставлять члени організації. До секретаріату також відноситься допоміжне регіональне бюро Азіатсько-Тихоокеанського регіону, яке розташоване в Осаці (Японія) і фінансується Урядом Японії.

Офіційні мови UNWTO - англійська, арабська, іспанська, російська і французька.

У структурі UNWTO (рис. 15.4) представлені служби, безпосередньо підкоряються керівництву, а також три відділи, що мають секторну структуру.

Перший відділ займається питаннями міжнародного співробітництва в сфері туризму в різних регіонах світу (сектора). Другий відділ відповідає за питання пропаганди та розвитку туризму і включає сектора, що займаються туристичним правом, освітою, питаннями безпеки туризму, а також збором туристської інформації та статистики. Третій відділ займається програмним, документаційне та кадровим забезпеченням для нормального функціонування організації.

Структура UNWTO

Мал. 154. Структура UNWTO

В даний час до складу UNWTO входять понад 100 дійсних членів (статус дійсного члена доступний для всіх суверенних держав), близько 150 асоційованих членів (це території, які не є відповідальними за здійснення своїх зовнішніх зв'язків), а також групи приєдналися членів (міжнародні міжурядові та неурядові організації, що мають свої інтереси в сфері туризму, комерційні організації і асоціації, що розділяють цілі СОТ, в тому числі туристські агентства, авіакомпанії, наукові установи і цін вки туризму, готельні ланцюги і корпорації громадського харчування, центри професійної підготовки тощо).

Сьогодні в діяльності в сфері туризму держави керуються основними міжнародними угодами про туризм, розробленими

UNWTO: манільського (1980, Маніли, Філіппіни) і Гаазьким (1989, Гаага, Нідерланди) угодами, рекомендаціями Осакській конференції міністрів по туризму (1994, Осака, Японія) і деякими іншими нормативними актами.

До основних функцій UNWTO можна віднести наступні.

  • 1. Маркетингова - полягає в аналізі розвитку міжнародного туризму; визначенні ефективних форм міждержавних контактів і правової регламентації зв'язків між туроператорами і їх партнерами, а також між споживачами і виробниками турпослуг. Фахівцями UNWTO розроблена методологія і методика туристського маркетингу, який включає встановлення контактів з клієнтами, переконання їх у тому, що пропоноване місце відпочинку і існуючі служби сервісу, пам'ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що самі клієнти бажають отримати; створення і розвиток нових пропозицій, нововведень, які зможуть забезпечити нові можливості для збуту турпродукту і повинні відповідати потребам і перевагам потенційних клієнтів; аналіз результатів діяльності по просуванню товару або послуг на ринок і перевірку того, наскільки ці результати відображають повне і успішне використання наявних у сфері туризму можливостей; порівняльний аналіз витрат на рекламні та маркетингові заходи з одержуваних доходів.
  • 2. Методологічна - полягає в розробці фахівцями методики планування туристського розвитку на національному та міжрегіональному рівнях. UNWTO розробляє довгострокові пріоритети розвитку міжнародного туризму, аналізує проблеми і перспективи державної політики в країнах-членах, розробляє єдину стратегію сталого розвитку індустрії туризму з урахуванням екологічних і соціальних факторів.
  • 3. Правова - забезпечує нормативно-правову базу туристської діяльності, надає істотну допомогу членам організації в подоланні дефіциту туристської інформації між країнами з давніми туристичними традиціями і розвиненою індустрією туризму і тими країнами, в яких туризм тільки починає розвиватися.

Таким чином, UNWTO є компетентним органом у сфері міжнародного туризму. Її функції включають практично всі складові такого унікального міжгалузевого явища, як сучасний туризм.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук