ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Зв'язки з громадськістю в органах влади» є однією з обов'язкових дисциплін варіативної частини в підготовці бакалаврів і магістрів по ряду управлінських і гуманітарних спеціальностей.

Зв'язки з громадськістю в будь-якій організації спрямовані на вирішення завдань щодо створення сприятливих умов для її взаємодії зі своїм соціальним оточенням. Для органів влади це особливо актуально. Ефективність державної служби в першу чергу залежить від поваги з боку населення, взаємної довіри, координованих дій, всебічного співробітництва влади і суспільства. Можливості держави впливати на громадян обумовлюються певними механізмами, і зв'язку з громадськістю виступають одним з них.

Зв'язки з громадськістю покликані забезпечити повноправний діалог, систему двостороннього зв'язку між державною владою і громадянським суспільством. Державна служба як соціальний інститут виконує функцію посередника між владою та громадянським суспільством, в тому числі інформує, переконує в доцільності реалізованих рішень, організовує діалог і забезпечує зворотний зв'язок. Однак мета діалогу не тільки інформування, переконливу дію і відстеження зворотного зв'язку, але і пошук найбільш ефективних шляхів вирішення проблем. Громадяни ставлять перед владою проблеми, які та часто не помічає або не хоче помічати. Громадське життя це завжди зіткнення інтересів. В силу цього ще одним завданням зв'язків з громадськістю є виявлення і узгодження незбіжних інтересів громадян і владних структур.

Для оволодіння методологією і методикою управління суспільними відносинами необхідно мати знання в області сучасних проблем управління; інноваційних технологій розробки, обґрунтування і прийняття рішень; технологій управління, консалтингу та аудиту; аналітичного забезпечення управління в державних установах і корпораціях; теорії організації та організаційного проектування; інформаційно-аналітичного забезпечення управління персоналом.

Освоєння цього підручника дозволяє оволодіти професійними навичками і вміннями для досягнення найкращого співвідношення між ефективністю роботи апарату управління і витратами на його утримання; поліпшення використання виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Успішному засвоєнню підручника сприяє вивчення таких дисциплін, як: «Соціологія», «Психологія», «Теорія управління», «Основи управління персоналом».

Основною метою підручника є підготовка висококваліфікованих працівників, що володіють компетенціями у вирішенні конкретних завдань побудови демократичної правової держави, які вміють формувати ефективну систему взаємодії державних інститутів з інститутами громадянського суспільства, населенням і відповідної їй цілісної системи державної (муніципальної) служби, а також володіють соціальними технологіями медіавоздействія на цільову аудиторію, підтримки зворотного зв'язку.

Завдання підручника:

 • • розкрити теоретичні основи формування зв'язків з громадськістю в системі державного управління Російської Федерації;
 • • сформувати базовий понятійно-категоріальний апарат для осмислення комунікаційних процесів, способів і технологій управління ними в системі державних і громадських інститутів;
 • • дати аналіз роботи підрозділів по зв'язках з громадськістю в органах влади;
 • • виділити основні напрямки, технології взаємодії органів державної і муніципальної влади з населенням та іншими інститутами.

Матеріал підручника сприяє розвитку таких компетенцій [1] :

загальноосвітніх ( ОК ):

• готовність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення;

загально (ОПК):

• готовність керувати колективом в сфері своєї професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності;

професійних (ПК):

• володіння здатністю до аналізу та планування в галузі державного і муніципального управління;

спеціальних (СК):

• професійна готовність до системного вирішення завдань соціального управління відповідно до посадової регламентацією в інтересах розвитку суспільства і держави на федеральному, регіональному і місцевому рівні.

В результаті освоєння підручника навчається повинен:

знати

 • • теорію інформації і комунікації;
 • • організацію інформаційно-комунікаційної діяльності;
 • • принципи використання інтегрованих комунікацій в місцевих, регіональних і глобальних процесах;

вміти

 • • вирішувати питання розробки і реалізації медіаполітику і медіавоздействія на цільову аудиторію;
 • • генерувати ідеї, розробляти концепції комунікаційних програм;
 • • використовувати професійні знання для реалізації принципів комунікативної компетенції;

володіти навичками

• взаємодії державних і муніципальних службовців з населенням.

Засвоєння підручника відбувається як в ході аудиторних занять, так і при самостійній роботі студентів. Підручник містить матеріали для підготовки і проведення лекцій та практичних занять у вигляді дискусій, семінарів, групового проектного навчання, рішення кейсів.

Підручник буде корисний для вивчення дисциплін, що відносяться до програм підготовки бакалаврів і магістрів за наступними напрямками:

 • 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент»
 • 38.03.03, 38.04.03 « Управління персоналом»
 • 38.03.04, 38.04.04 «Державне і муніципальне управління »
 • 39.03.01, 39.04.01 « Соціологія »
 • 41.03.04, 41.04.04 « Політологія »
 • 42.03.01, 42.04.01 «Реклама і зв'язки з громадськістю »
 • 42.03.02, 42.04.02 « Журналістика »

Структура підручника розроблена з урахуванням досвіду ведення авторських курсів в Російській академії народного господарства і державної служби (РАНХиГС) при Президентові РФ на програмах бакалаврату, магістратури, Master of Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), програмах додаткової професійної освіти.

 • [1] Накази Міністерства освіти та науки Росії від 26 листопада 2014 р № 1518 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 38.04.04 Державне і муніципальне управління (рівень магістратури)»; від 10 грудня 2014 р № тисячі п'ятсот шістьдесят сім «Про затвердження федерального государственногообразовательного стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 38.03.04 Державне і муніципальне управління (рівень бакалаврату)».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >