Бюджетне право Росії

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Теоретичні основи бюджетного права Російської Федерації Поняття, роль і види бюджетів Бюджетне пристрій Російської Федерації Принципи бюджетної системи Російської Федерації Механізм бюджетно-правового регулювання Бюджетне право: поняття, предмет і методи регулювання Принципи бюджетного права Бюджетні правовідносини: поняття і види Джерела бюджетного права Поняття і система джерел бюджетного права Закон про державний бюджет: поняття та особливості Підзаконні нормативні правові акти, регулюючі бюджетні правовідносини Співвідношення бюджетного законодавства з нормами міжнародного права Бюджетна компетенція (права) Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень Поняття і сутність бюджетної компетенції (прав) Бюджетна компетенція (права) Російської Федерації Бюджетна компетенція (права) суб'єктів Російської Федерації Бюджетна компетенція (права) муніципальних утворень Реалізація бюджетної компетенції суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при введенні на їх території тимчасової фінансової адміністрації Правові основи доходів бюджетів і бюджетного регулювання Поняття та правові основи державних і муніципальних доходів Система державних і муніципальних доходів Доходи бюджетів: поняття і класифікація Неподаткові доходи держави і муніципальних утворень Податкові доходи держави і муніципальних утворень Дефіцит бюджету Податки в системі бюджетних доходів Федеральні податки і збори Спеціальні податкові режими Регіональні податки і збори Місцеві податки і збори Міжбюджетні правовідносини Поняття і принципи міжбюджетних правовідносин Правовий режим міжбюджетних трансфертів Умови надання міжбюджетних трансфертів Правові основи видатків бюджетів Поняття і форми витрат бюджету. Бюджетне фінансування Витратні зобов'язання: поняття та розмежування у бюджетній системі Правові засади бюджетних інвестицій Правовий режим державних і муніципальних цільових грошових фондів Поняття, види та правові засади цільових грошових фондів Правовий режим цільових бюджетних фондів. Резервні фонди Правовий режим позабюджетних фондів як ланки бюджетної системи Державний і муніципальний кредит Поняття і значення державного та муніципального кредиту Принципи державного кредиту Державний борг і управління ним Правове регулювання муніципального боргу Муніципальний борг і управління ним Правові основи бюджетного процесу Поняття, стадії і принципи бюджетного процесу Повноваження учасників бюджетного процесу Бюджетний процес федерального рівня Бюджетний процес в суб'єктах Російської Федерації Бюджетний процес в муніципальних утвореннях Бюджетний процес в суб'єктах Російської Федерації та муніципальних утвореннях при введенні на їх території тимчасової фінансової адміністрації Бюджетна класифікація Російської Федерації Бюджетний контроль Поняття і форми бюджетного контролю Бюджетний контроль, здійснюваний законодавчими (представницькими) органами Бюджетний контроль, здійснюваний органами виконавчої влади Бюджетний контроль головних розпорядників бюджетних коштів. Внутрішній фінансовий аудит Бюджетно-правова відповідальність Поняття та ознаки бюджетно-правової відповідальності Бюджетні правопорушення як підстави бюджетно-правової відповідальності Санкції у бюджетному праві Характеристика заходів примусу, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства Повноваження державних органів в області застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства
 
Наст >