БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ. МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ

Як зазначалося раніше, концепція державних послуг як частина адміністративної реформи передбачає зміну принципів державного управління в напрямку демократизації, децентралізації та відкритості. Це передбачає обмеження монополії державних органів на здійснення адміністративних процедур. Громадяни повинні мати вибір при отриманні послуг, а також бути захищеними від свавілля чиновників в ході надання послуг.

Багатофункціональні центри

Для досягнення цих пріоритетів спочатку в м Москві був впроваджений принцип одного вікна, що передбачає, що громадянин здає документи, необхідні для надання послуги, і отримує готовий результат - правовстановлюючий документ - в одному місці. Надалі цей принцип отримав розвиток в концепції багатофункціональних центрів (МФЦ).

Багатофункціональний центр надання державних послуг - організація, яка, незалежно від організаційно-правової форми, уповноважена на організацію надання державних та муніципальних послуг, в тому числі в електронній формі, за принципом одного вікна.

З 2016 р МФЦ діють на всій території Росії під ім'ям «Мої документи». МФЦ надають послуги в сфері соціальної підтримки населення, регулювання підприємницької діяльності та підтвердження цивільно-правового статусу заявника.

В даний час по всій країні діє понад 2,5 гис. центрів (в кожному надається від 100 до 300 послуг) і більше 10 тис. офісів надання державних послуг, що охоплюють більше 95% населення за принципом «крокової доступності».

До МФЦ пред'являються жорсткі вимоги щодо забезпечення комфорту заявника:

  • • зручний графік, що включає вечірні години прийому і роботу у вихідні дні;
  • • дотримання стандарту часу очікування в черзі;
  • • оптимальна кількість вікон;
  • • обладнання місць очікування повною інформацією по послугах на стендах;
  • • консультування заявників кваліфікованими співробітниками.

Основні завдання МФЦ :

  • • прийом заявників, обробка їх персональних даних, консультування, формування заяв за принципом одного вікна;
  • • відстеження ходу надання державних послуг в відповідальних виконавчих органах державної влади та інформування заявника про поточний статус послуги;
  • • отримання результатів державних послуг з відповідальних виконавчих органів державної влади і видача готових результатів заявникам.

Для громадян, які не мають доступу в Інтернет, працюють інфомати - спеціальні пристрої, що дозволяють отримати інформацію про послуги, заповнити та роздрукувати бланки, оплатити мита і штрафи. Інфомати дозволяють зменшити черги в МФЦ.

Відповідно до типового положення кожен офіс МФЦ включає сектори інформування, очікування, прийому заявників і контрольноаналітіческій відділ. У структуру МФЦ входять головний офіс, філії та центри доступу. Площа МФЦ, кількість вікон прийому-видачі документів, а також чисельність фахівців розраховуються на основі трудовитрат пропорційно кількості звернень громадян по кожній послузі в рік або кількості населення 1 .

За територіальною ознакою можна виділити кілька типів МФЦ: міський , районний і мегаполіс. Вимоги до МФЦ визначаються за різними категоріями, особливо в залежності від населеного пункту: 1 «вікно» на 5000 жителів, але не менше п'яти «вікон».

Точки доступу до державних і муніципальних послуг, що надаються на базі МФЦ, в тому числі в електронному вигляді, створюються шляхом обладнання невеликих приміщень, наприклад віддалені робочі місця в невеликих сільських поселеннях. Такі точки повинні відповідати стандартам комфортності, бути обладнані інформаційно-технічними засобами. Точки доступу можуть розташовуватися в місцевих адміністраціях, поштових відділеннях, а також шляхом організації виїзних

(Мобільних) груп МФЦ, що, як правило, зручно для малонаселених районів.

Багато послуги надаються по екстериторіальний принцип, тобто заявник може отримати їх в будь-якому МФЦ свого регіону, незалежно від свого місця реєстрації. Перелік таких послуг постійно розширюється (рис. 6.4). МФЦ району обладнані робочими місцями для громадян з точками доступу в Інтернет, а також місцями для роздрукування документів.

Модель взаємодії МФЦ

Мал. 6.4. Модель взаємодії МФЦ

Організацією діяльності МФЦ займаються органи державної влади суб'єктів, і дана діяльність здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Регіони мають право вибору, застосовувати централізовану або децентралізовану модель побудови мережі МФЦ при визначенні оптимального механізму фінансування організації з надання федеральних, регіональних і муніципальних послуг.

Це цікаво!

Відповідно до федерального стандарту для подачі документів в МФЦ встановлений термін очікування в черзі не більше 5 хв. Москва домоглася середнього терміну очікування в черзі в МФЦ, рівного 3 хв, що краще за показник багатьох провідних країн світу.

Самі МФЦ не є органами державної влади або їх підрозділами. Це автономні організації, оператори яких визначаються на конкурсній основі і здійснюють прийом документів від заявників, обробку заявок на надання державних послуг, передають їх до органів влади, після чого забезпечують передачу заявникам готових документів.

Ефективність компаній-операторів визначається задоволеністю заявників якістю обслуговування, а також кількістю обслужених клієнтів. Органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують оснащення МФЦ обладнанням і контролюють якість роботи операторів МФЦ в період діяльності угоди з ними [1] . У кожному суб'єкті РФ створюється Уповноважений МФЦ, організуючий роботу всіх МФЦ на території регіону. Таким чином, розширюється практика аутсорсингу функцій, пов'язаних з публічним управлінням. Це є запорукою для формування нової культури публічного управління, яка буде носити небюрократичних характер.

  • [1] Постанова Уряду РФ від 27 вересня 2011 року № 797 «Про взаімодействіімежду багатофункціональними центрами надання державних і муніципальних послуг та федеральними органами виконавчої влади, органами государственнихвнебюджетних фондів, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевогосамоврядування».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >